Dim ond 3 sesiwn yr wythnos ac 20 munud y sesiwn mae'n ei gymryd i'ch helpu chi i wneud newidiadau!

Sicrhewch Ap Hyfforddiant Ymennydd CogniFit ar Google Play

Mae CogniFit wedi bod yn offeryn hyfforddi ymennydd dibynadwy ers amser maith, gan helpu cannoedd o filoedd o ddefnyddwyr i gryfhau'r llwybrau niwral.

Mae holl gynhyrchion CogniFit wedi'u datblygu trwy gydweithrediad rhwng clinigwyr, seicolegwyr, gwyddonwyr gwybyddol, ymchwilwyr meddygol, addysgwyr a pheirianwyr meddalwedd.

Y sylfaen hon mewn arferion gorau gwyddonol sydd wedi ein galluogi i greu offer gwybyddol gwych a meithrin partneriaethau gwerthfawr gyda thimau ymchwil ledled y byd.

Mae'r tudalennau hyn er gwybodaeth yn unig. Nid ydym yn gwerthu unrhyw gynhyrchion sy'n trin amodau. Mae cynhyrchion CogniFit i drin cyflyrau yn y broses ddilysu ar hyn o bryd.

Os oes gennych ddiddordeb ewch i Llwyfan Ymchwil CogniFit