Imscrúdaíonn an Riarthóir Bonneagair Iarnróid (ADIF) staid chognaíoch a chuid fostaithe trí úsáid a bhaint as CogniFit

lógó adif

Tá sé mar aidhm ag ADIF iompar iarnróid na Spáinne a threisiú trí chóras bonneagair atá sábháilte agus éifeachtach a bhainistiú. Tá sé riachtanach iarracht a dhéanamh an dóchúlacht go dtarlóidh tionóiscí de bharr earráid dhaonna sa chóras iarnróid a laghdú. Ar an ábhar sin, tá cinneadh déanta ag ADIF úsáid a bhaint as CogniFit chun staidéar a dhéanamh ar staid chognaíoch a chuid fostaithe chun a fháil amach cé na scileanna a bhaineann le próisis laethúla.

Is iomaí próiseas atá uathoibrithe faoi láthair, áfach, mar gheall ar imeachtaí gan choinne b’fhéidir go gcaithfí iad a chur isteach de láimh. Ginearálta CogniFit cabhraíonn measúnú cognaíoch le ADIF measúnú a dhéanamh roimh agus tar éis oiliúna tréimhse chun a chinneadh an bhfuil feabhas tagtha ar aon cheann de na 23 scil chognaíoch agus ar an gcaoi sin feabhas a chur ar ghnáthaimh laethúla in obair iarnróid. 

"“Ceadóidh CogniFit ADIF a fháil amach an bhfuil an chognaíoch Athróg fhéideartha is ea próifíl gach fostaí a imríonn tionchar ar an ráta tionóisce,” a dúirt foireann néarshíceolaithe CogniFit.

CogniFit, ceannaire i measúnuithe cognaíocha, cruthaíonn sé a úsáideach arís ní hamháin i réimsí gairmiúla ach freisin maidir le rioscaí ceirde a chosaint.