Úsáideann Cabhlach na SA CogniFit

Is cúis imní le fada an lá tuirse píolótach. Bhí sé ina fhadhb agus ina bhagairt do shábháilteacht agus éifeachtacht an iompair mhíleata agus shibhialta. Is é an fachtóir fiseolaíoch is minice a luadh a chuireann le tarlúint tubaistí eitilte Eitlíocht Chabhlaigh SAM. Chun na rioscaí a bhaineann le tuirse a thuar, úsáideann an tionscal eitlíochta uirlis ar a dtugtar “samhlacha bithmhatamaitice” de ghnáth. Fuair ​​taighdeoirí ó Chabhlach na Stát Aontaithe go raibh feabhas suntasach tagtha ar chumas réamh-mheasta na n-uirlisí seo le clár cognaíocha a chur leis ó CogniFit.

An foilsíodh staidéar Meán Fómhair seo caite san iris Eitlíochta, Spás, agus Leigheas Comhshaoil. Bhí foireann taighde Chabhlach na SA ó Aonad Taighde Leighis an Chabhlaigh i Dayton, in Ohio.

Tá stair na mblianta fada ag an gcur chuige samhaltaithe thuarthach, atá bunaithe ar shamhlacha bithmhamatamaíocha tuirse feidhmíocht thuirse le rath measartha a thuar. Uirlis úsáideach is ea samhlacha bithmhatamaitice de thuirse daonna, lena n-ionchorpraítear gnéithe den eolaíocht thuirse sa sceidealú trí leibhéil riosca tuirse, leibhéil feidhmíochta, agus/nó a thuar. codladh amanna agus deiseanna scíthe a sholáthar. Is éard atá i samhlacha bithmhatamaitice ná tacair de chothromóidí a thuar go cainníochtúil aschur méadrach riosca tuirse nó aschur comhfhreagrach, bunaithe ar fhachtóirí mar stair codlata, am den lá agus ualach oibre. Tá cumhacht na samhlacha seo ina gcuid cumas taighde eolaíoch a leabú agus eolas a fuarthas ó bhreathnuithe eimpíreacha go huirlisí tuartha ginearálaithe.

Mar sin féin, tá teorainneacha ag samhlacha tuirse bithmhatamaitice; “Ní chuireann samhlacha reatha san áireamh difríochtaí cobhsaí aonair i so-ghabhálacht tuirse,” a dúirt an fhoireann taighde. “Deimhnigh go leor staidéar roimhe seo go bhfuil difríochtaí suntasacha, cobhsaí ann in aonar maidir le so-ghabhálacht d’éifeachtaí tuirse agus d’fhéadfadh na difríochtaí seo a bheith le sonrú i ngnéithe den bhuntuirse. feidhmiú cognaíocha agus fiseolaíocha. Mar sin, níl cruinneas ag samhlacha nach n-áirítear na difríochtaí seo maidir leis an leibhéal aonair.”

Don staidéar, 13 fir agus 2 bhan Roghnaíodh ina bhfichidí. Ba phearsanra míleata gníomhach ar dualgas ó chlár Indoctrination Prefight Eitlíochta an Chabhlaigh ar bord Stáisiún Aeir an Chabhlaigh Pensacola iad na rannpháirtithe a d'oibrigh go deonach mar ábhar. Tá an D'fhaomh an Cabhlach Aerospace Medical Research prótacal staidéir Bord Athbhreithnithe Institiúideach na Saotharlainne i gcomhréir leis na rialacháin Chónaidhme go léir is infheidhme a rialaíonn cosaint na n-ábhar daonna.

Bhailigh taighdeoirí sonraí ar chognaíocha iolracha agus léirithe rianaithe súl ar leibhéil ghrúpa agus aonair thar am. A Baineadh úsáid as clár CogniFit chun cognaíocha a thomhas feidhmíochta. Is cuideachta folláine inchinne agus eolaíocht chognaíoch den scoth é CogniFit atá dírithe ar cháilíocht na beatha a fheabhsú trí mheasúnú agus oiliúint inchinne. de scileanna cognaíocha. Críochnaíodh na tomhais ag an mbonnlíne fosaithe agus ansin gach 3 huaire thar 25 uair an chloig de dhúiseacht leanúnach.

Rinneadh anailís ar shonraí ag leibhéil ghrúpa agus aonair. Ar an dá leibhéal, bhí na torthaí mar shaintréithe feidhmíochta tuirse iarbhír. Nuair a rinneadh cigireacht amhairc ar thorthaí grúpa ag leibhéal an duine aonair, tháinig dhá chatagóir foircneacha daoine aonair chun cinn: daoine aonair atá go mór i mbaol tuirse agus daoine aonair atá an-fhrithsheasmhach in aghaidh tuirse.

“Cé gur tuar feidhmíochta bunaithe ar mheánghrúpa is cúis leis an gcuid is mó de na daoine aonair, is iad na daoine sin nach bhfuil catagóirithe i gceart faoi chur chuige den sórt sin na cinn is tábhachtaí le gabháil go teoiriciúil agus go praiticiúil,” a dúirt an fhoireann taighde. “Mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh oiliúint bhreise, sceidealú oiriúnaithe, nó idirghabháil cógaseolaíochta de dhíth orthu siúd atá an-leochaileach i leith tuirse, ach d’fhéadfadh go mbeadh siad siúd atá an-fhrithsheasmhach in aghaidh tuirse níos oiriúnaí do chásanna ina mbíonn gá le forairdeall leanúnach de ghnáth. Go hoibríochtúil, is bagairt d’éifeachtacht poist agus, sa deireadh, sábháilteacht oibreora iad ró-úsáid daoine aonair atá i gcontúirt feidhmíochta agus tearcúsáid daoine aonair atá réidh le dualgais. Cosúil le tascanna a chur in oiriúint de réir pearsantachta nó láidreachta coirp, is féidir eolas ar phróifíl tuirse shainiúil duine feabhas mór iarrachtaí bainistíochta agus maolaithe.”

Mar sin ní mór difríochtaí aonair a chur san áireamh le tomhas tuirse. Mar sin féin, ag baint úsáide as caighdeáin ghinearálta reatha, féadfar líon suntasach daoine a chatagóiriú go mícheart, rud a d'fhéadfadh ró-úsáid nó tearcúsáid daonchumhachta a bheith contúirteach dá bharr. Léirigh taighdeoirí gur féidir feabhas a chur ar thuar tuirse ag baint úsáide as cognaíocha aonair agus bearta rianaithe súl de bhreis ar shamhlacha reatha atá bunaithe ar bhithmhamaitice.

“Agus an modh seo á n-úsáid, d’fhéadfadh samhlacha tuirse bithmhatamaitice den chéad ghlúin eile tomhais aonair tapa, neamh-ionracha a ionchorprú, amhail treoluas sacadúch agus cruinneas aistrithe cognaíocha,” a mhínigh an fhoireann.