Infheistíocht Fadtéarmach CogniFit i dTaighde: Pleanáil do Thodhchaí na Teiripice Digití

Ó bunaíodh é, tá CogniFit tiomanta do réitigh chognaíocha a chruthú bunaithe ar an tuiscint eolaíoch is déine agus is déanaí ar inchinn an duine, ár gcumas cognaíocha, agus na próisis néareolaíocha a fheidhmíonn ár n-inchinn.

Is é an sprioc atá againn ná réitigh dhigiteacha uathúla, tarraingteacha agus—is tábhachtaí — éifeachtacha a sholáthar do shaincheisteanna cognaíocha agus meabhairshláinte ionas go mbeidh daoine in ann saolta níos iomláine, níos sláintiúla agus níos fearr a chaitheamh.

Is iad seo na rudaí atá ar intinn againn agus muid ag obair chun comhpháirtíochtaí leanúnacha a thógáil le heolaithe, ollscoileanna, agus institiúidí taighde chun an tuiscint eolaíoch ar theiripe dhigiteach agus réitigh spreagtha cognaíocha a chur chun cinn.

Ag Infheistiú i dTodhchaí na Teiripice Digití (218/200 Focal)

Mar cheann de na ceannairí margaidh spreagadh cognaíocha agus oiliúint inchinn Soláthraíonn CogniFit raon leathan de réitigh measúnaithe agus oiliúna cognaíocha d’úsáideoirí aonair, do scoileanna, do ghairmithe cúram sláinte, do thaighdeoirí agus do chomhpháirtithe tráchtála atá deartha chun iniúchadh a dhéanamh ar na próisis shonracha néareolaíocha a bhaineann le réimsí ginearálta amhail aire, cuimhne, léamhthuiscint, tiomáint, nó meath cognaíoch a bhaineann le haois do dhaoine scothaosta os cionn 55.

Agus muid ag breathnú ar an todhchaí réitigh dhigiteacha chognaíocha, feicimid deiseanna spreagúla fáis. Aon an bealach ina bhfuilimid ag pleanáil do thodhchaí na teiripe digiteach agus na hinchinne Déantar teicneolaíocht oiliúna trí infheistíocht i dtaighde chun éifeachtúlacht réitigh chognaíocha dhigitigh a thuiscint, amhail iad siúd a thairgeann CogniFit, chun sainaithint, cóireáil nó téarnamh ó phaiteolaíochtaí sonracha amhail dúlagar, ADHD, nó Galar Parkinson, chomh maith le teiripe le haghaidh eile. saincheisteanna leighis ar nós téarnamh ó éifeachtaí cognaíocha díobhálacha Cheimiteiripe.

Cé go bhfuil go leor de na tionscadail taighde maidir le húsáid na teicneolaíochta teiripí digiteacha le haghaidh measúnú agus idirghabháil paiteolaíochta fós sna céimeanna tosaigh, tá torthaí an-dóchúil le feiceáil againn agus táimid ag glacadh páirt ghníomhach in idirphlé le rialtóirí tionscail chun an Comhlíonfaidh forbairt aon réiteach do na réimsí seo an barra thar a bheith ard de ghairmithe leighis ardchaighdeáin agus tá súil agus tuillte ag othair.

Breathnaímid ar chuid de na rudaí seo a bhfuil tuar dóchais inti taighde teiripeach cognaíocha tionscadail atá le teacht sna blianta atá romhainn:

Tionscadail Taighde Phleanáilte:

Insomnia (R2 2022)

An chéad eolaíoch eile tionscadal taighde chun staidéar a dhéanamh ar éifeachtúlacht an CogniFit Tá an t-ardán sceidealta don dara ráithe de 2022. Féachann an staidéar seo, faoi stiúir taighdeoirí ag Fundación Fisabio agus Hospital Universitario de La Ribera le staidéar a dhéanamh ar éifeachtaí cognaíocha digiteacha uirlisí oiliúna cosúil le CogniFit is féidir go dtiocfaidh feabhas ar na scileanna cognaíocha a bhaineann le insomnia.

Tógfaidh an staidéar seo ar staidéir chomhchosúla mar an ceann seo.

Ceimic Brain (R3 2022)

Déanfar staidéar sa tríú ráithe de 2022 ag féachaint ar úsáid uirlisí cognaíocha digiteacha chun na heasnaimh chognaíoch i bhfeidhmiú néar-shíceolaíoch a dhíorthaítear ó chóireálacha ailse a chúiteamh, grúpa comharthaí ar a dtugtar 'Chemo Brain' go minic. Foireann eolaithe ó Fundación Fisabio agus Hospital Universitario de La Ribera a dhéanfaidh an staidéar seo.

Titimeas (R3 2022)

Chomh maith leis sin sa tríú ráithe de 2022, cuirfidh foirne ó Apoyo Dravet agus Hospital Ruber International tús le tionscadal taighde chun staidéar a dhéanamh uirlisí spreagtha cognaíocha a úsáid chun cabhrú le feabhas a chur ar na scileanna mífheidhmiúla atá mar bhunús le feinitíopa cognaíoch daoine a bhfuil titimeas orthu          

Storm (R4 2022)

Sa ráithe deiridh de 2022, cuirfear tús le taighde staidéar a dhéanamh ar cé acu na rannpháirtithe a thugann faoi idirghabháil chognaíoch ag baint úsáide as uirlisí cognaíocha digiteacha amhail CogniFit faoi ​​deara feabhas ar na scileanna cognaíocha a bhaineann le dúlagar. Foireann ó Ollscoil Nua-Eabhrac i bPrág a bheidh i gceannas ar an staidéar seo.

Tógann an tionscadal taighde seo ar thaighde roimhe seo, atá le fáil anseo.

Scléaróis Iolrach (2023)

Beidh Coláiste Ghleann Max Stern Yazreel ag déanamh staidéir in 2023 féachaint an bhfuil sé digiteach uirlisí cognaíocha cosúil le CogniFit is féidir feabhas a chur ar na scileanna cognaíocha a bhaineann le scléaróis iolrach (MS).

Tógann an tionscadal taighde seo ar thaighde roimhe seo, atá le fáil anseo.

stróc (2023)

Tuilleadh Eolais Ag Teacht go Luath.

Disléicse (2023)

Tuilleadh Eolais Ag Teacht go Luath.

ADHD (2023)

Tuilleadh Eolais Ag Teacht go Luath.

galar Parkinson (2023)

Tuilleadh Eolais Ag Teacht go Luath.

Dioscalculia (2024)

Tuilleadh Eolais Ag Teacht go Luath.

Fibromyalgia (2024)

Galar Alzheimer (2024)

Tuilleadh Eolais Ag Teacht go Luath.

Cé go bhfuil sé mar aidhm againn a chruthú measúnú cognaíoch agus oiliúint inchinn cláir a mbíonn úsáideoirí taitneamhach agus tarraingteach, táimid ag déanamh níos mó ná cluichí. Is uirlisí cognaíocha iad ár gcuid táirgí go léir a forbraíodh ag baint úsáide as an litríocht eolaíoch is déine, piarmheasúnaithe atá ar fáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi ar bhaineamar leas as bailíochtú eolaíoch le bheith ar cheann de na cinn is mó aitheanta oiliúint inchinn ardáin ar fud an phobail eolaíoch, tabhair cuairt ar ár leathanach Bailíochtú Eolaíoch anseo.