Mar a théann Dearcadh i bhFeidhm Orainn: Na Conairí agus Cineálacha Dearcadh

Conas a théann an dearcadh i bhfeidhm orainn? Dearcadh Is é ár dtaithí céadfach ar an domhan thart orainn. Is éard atá i gceist leis seo spreagthaí comhshaoil ​​a aithint agus na gníomhartha atá ina bhfreagraí ar na spreagthaí sin. Dearcadh ríthábhachtach chun eolas a fháil agus an domhan thart orainn a thuiscint. Gan é, ní bheimis in ann maireachtáil sa saol seo atá lán de na spreagthaí mórthimpeall orainn. Tá sé seo amhlaidh toisc nach amháin go múnlaíonn an dearcadh ár dtaithí ar an domhan ach go ligeann sé dúinn gníomhú laistigh dár dtimpeallacht. Chun níos mó a fhoghlaim faoi na cumas cognaíoch an dearcadh agus an chaoi a dtéann an dearcadh i bhfeidhm orainn, léigh tuilleadh thíos!

conas a théann dearcadh i bhfeidhm orainn

Mar a théann Dearcadh i bhFeidhm Orainn

Tá ról lárnach ag an dearcadh i do chúig chéadfa: a bheith in ann teagmháil a dhéanamh, a fheiceáil, a bhlaiseadh, a bholadh agus a chloisteáil. Tá baint aige le proprioception, arb é atá ann sraith céadfaí a bhrath athruithe i seasaimh choirp agus gluaiseachtaí. Chomh maith leis sin, imríonn dearcadh ról sa próisis chognaíoch atá riachtanach don inchinn chun faisnéis a phróiseáil, mar shampla aghaidh duine a bhfuil aithne agat air nó boladh aithnidiúil a bhrath.

Conas a Oibríonn Dearcadh?

Conas a théann an dearcadh i bhfeidhm orainn? Is sraith céimeanna é an próiseas braistintí a thosaíonn leis an timpeallacht as a dtagann ár n-aireachtáil ar spreagadh, agus ansin gintear gníomh i freagra leis an spreagadh sin. Is é an rud atá iontach ná go bhfuil an próiseas seo leanúnach agus go bhfuil sé ag tarlú an t-am ar fad, fiú nuair nach bhfuil tú ar an eolas faoi. Ár brains cuir isteach neart spreagthaí ón timpeallacht, ón mbia atá á bhlaiseadh againn go dtí mothú an eochaircheap a bhfuilimid ag clóscríobh air go fiú na héin ag sracadh trasna ár bhfuinneoga. Tarlaíonn an próiseas seo go minic go neamh-chomhfhiosach agus go huathoibríoch, mar shampla nuair a thiteann solas ar do reitine agus nuair a thiontaíonn sé ina fhíorshamhail é. íomhá go bhfuil d'inchinn is féidir a thuiscint. Cad é an inchinn a dhéanann sa chóras seo de dearcadh é a ghlacadh i spreagthaí tábhachtacha agus a oiriúnú spreagthaigh athchleachtach nach bhfuil gá leo ionas nach mbeimid róshásta le gach ceint a tharlaíonn timpeall orainn.

conas a théann dearcadh i bhfeidhm orainn

Mar a théann Dearcadh i bhFeidhm Orainn

Is iad na céimeanna a bhaineann leis an bpróiseas aireachtála ná:
1. An Spreagthaigh Timpeallachta

Is é seo gach rud inár dtimpeallacht a bhfuil an cumas a bhrath. D’fhéadfadh rudaí a bheith le feiceáil, le teagmháil, le blaiseadh, le boladh, le cloisteáil, nó le fáil fiú ag ár gcéadfaí réamhghabhálach a áireamh leis.

2. Aistriú

Ansin tógtar na comharthaí seo isteach ó d’orgáin céadfacha agus ansin tiontaítear iad go teachtaireachtaí is féidir leis an inchinn a léirmhíniú.

3. Próiseáil Neural

Agus iad á n-aistriú, leanann na comharthaí leictreacha cosán ar leith ag brath ar an comhartha a tháinig isteach (cosúil le comhartha éisteachta nó comhartha amhairc). Go leor de na néaróin i do chorp atá idirnasctha ina léarscáileanna casta féin. Tá an iomadaítear comharthaí leictreacha a théann trí na néaróin seo ó na cealla gabhdóirí go dtí an inchinn.

Cad iad na réimsí den inchinn?

4. Dearcadh

Seo an áit a rachaimid síos i ngnó. Le linn na céime braite, braithimid go hiarbhír agus tugaimid faoi deara an rud spreagtha a chuaigh i bhfeidhm orainn ónár dtimpeallacht.

5. Aitheantas

Seo an áit a ndéanaimid léirmhíniú agus brí a thabhairt do na spreagthaí comhshaoil ​​sin. Cé go mbaineann braistint linn bheith feasach ar láthair spreagtha, is éard atá i gceist le haitheantas nuair a thuigimid an spreagadh sin i ndáiríre.

6. Gníomh

Mar thoradh deiridh, déanaimid beart de chineál éigin mar fhreagra ar an spreagadh comhshaoil ​​sin. An chuid is mó den am, braitheann an chéim gníomhaíochta ar chineál éigin de ghníomhaíocht mhótair a tharlaíonn mar fhreagra ar an spreagadh a fheictear agus a aithnítear. D’fhéadfadh go mbeadh gníomhartha éagsúla i gceist leis seo, mar shampla do cheann a chasadh nuair a ghlaonn duine d’ainm, do bhia a choganta agus a shlogadh tar éis é a bhlaiseadh, agus fiú rith i dtreo duine atá i gcruachás.

An chaoi a dtéann Dearcadh i bhfeidhm orainn: Cineálacha Dearcadh

1. Doimhneacht agus Dearcadh Spásúil

Is é seo an cumas do dhuine achar a bhrath. Tá sé thar a bheith tábhachtach do dhuine achair sa saol fíor a aithint, mar an fad idir mise agus duine eile agus an spás idir réada. San áireamh le doimhneacht/dearcadh spásúlachta tá an cumas rudaí atá ag gluaiseacht a bhrath, amhail feithiclí a bhíonn ag tiomáint ar bhóithre. Tagann fachtóirí ar nós an chéad, an dara agus an tríú toise isteach inár dtuiscint ar aireachtáil doimhneachta.

Dearcadh spásúil is féidir mar gheall ar leideanna áirithe inár dtimpeallacht a chabhraíonn linn tuiscint a fháil ar an bhfad idir rudaí iolracha sa spás. Tá na leideanna seo de dhá chineál:

a. Leideanna Monocular

Is leideanna iad seo ar féidir leo oibriú le cabhair ó shúil amháin. I measc cuid acu peirspictíocht líneach, agus is é sin an chaoi ar féidir linn a rá an bhfuil rudaí gar nó i bhfad ar shiúl. Feictear níos lú dúinn íomhánna de rudaí atá i bhfad ar shiúl. Peirspictíocht ón aer is é sin nuair a bhíonn cuma níos soiléire ar rudaí atá níos gaire dúinn ná rudaí i bhfad i gcéin. Idirnascadh is é sin nuair a chuireann réad amháin bac ar ár ndearcadh ar réad eile ionas go bhfeictear go bhfuil an réad os a chomhair níos gaire ná an ceann atá clúdaithe go páirteach. Struchtúr grádán is é sin nuair a bhíonn uigeacht gharbh agus neart mionsonraí ag na réigiúin rudaí atá níos gaire don bhreathnadóir, agus éiríonn na rudaí níos míne uainn níos faide uainn.

b. Leideanna Déshúileach

Is leideanna iad seo nach féidir oibriú ach le feidhm an dá shúil. Is iad an dá leideanna dhéshúiligh éagothroime reitineach agus cóineasú/éagsúlacht. Tarlaíonn éagothroime reitineach nuair a bhíonn íomhá an ruda a thiteann den dá reitine difriúil. Tarlaíonn sé seo níos minice nuair a bhíonn rudaí níos gaire ná níos faide ar shiúl. Tarlaíonn cóineasú/éagsúlacht na liathróidí súl nuair a ghluaiseann an réad níos gaire agus níos gaire dár súile ionas go dtagann ár liathróidí súl le chéile agus nuair a bhogann an réad uainn, athraíonn na liathróidí súl.

conas a théann dearcadh i bhfeidhm orainn

Mar a théann Dearcadh i bhFeidhm Orainn

2. Dearcadh Gluaiseacht

Tuigimid nuair a bhíonn rudaí i ngluaiseacht mar go bhfeictear rudaí ar leith in áiteanna éagsúla ag amanna éagsúla. Is próiseas nádúrtha é seo a dhéanaimid foghlaim ó rugadh é. Is tríd an gcumas seo amháin a fhéadfaidh duine an domhan timpeall air nó uirthi a thuiscint agus contúirtí nó bagairtí gluaiseachta a bhrath, rud atá ríthábhachtach le maireachtáil.

I bhfeiniméan ar a dtugtar tairiscint dealraitheach, feicimid go bhfuil rudaí ag gluaiseacht agus iad ina stad i ndáiríre. Éiríonn sé ina illusion mar sin, mar a fheictear dúinn rudaí nach bhfuil ag bogadh go dtí i ndáiríre a bheith ag gluaiseacht. Sampla de seo is ea nuair a bhíonn muid ag bogadh go tapa ar bhus nó ar ghluaisteán agus is cosúil go bhfuil na crainn, na plandaí agus na tithe a dtéann muid thart orthu ag bogadh sa treo eile. Ar ndóigh, níl na rudaí sin ag gluaiseacht, ach feicimid go bhfuil siad ag gluaiseacht.

Sampla iontach eile de seo is ea na scannáin a mbreathnaímid orthu, nó an rud a dtugtaí “pictiúir soghluaiste orthu”. Is cosúil go bhfuil gluaiseacht na bhfigiúirí i scannáin ag gluaiseacht, ach níl siad i ndáiríre. Cad iad na scannáin i ndáiríre atá fíor de phictiúir scannáin ag gluaiseacht go han-tapa, an-tapa chun mothú gluaiseachta ar a dtugtar tairiscint stroboscópach nó an feiniméan phi. Is é an cás céanna é maidir le leabhráin pictiúir ghluaiste, áit a dtéann na healaíontóirí trí imill leabhair agus go dtugann sé cuma gníomhaíochta ó na líníochtaí.

3. Dearcadh Foirme

Is é seo an cumas rudaí a aithint i bhfoirm áirithe laistigh de thimpeallacht áirithe. De réir Gestalt síceolaithe, rialaíonn dlíthe éagsúla conas a bhraitheann muid patrúin éagsúla laistigh den spás.

An dlí na cóngarachta áitíonn sé nuair a bhraithimid bailiúchán réad, go bhfeicfimid réada atá gar dá chéile mar ghrúpa a fhoirmiú. Bíonn tionchar aige seo freisin ar an gcaoi a mbreathnaímid ar phictiúir agus ar scannáin. Dá ndéanfá pictiúir ar scáileán ríomhaire a fhormhéadú go doimhneacht mhór, d’fheicfeá picteilíní ag déanamh an phictiúir le chéile. Nuair a fhéachaimid ar íomhá iomlán amháin, ní fheicimid gach picteilín ar leith; ina ionad sin feicimid é mar rud iomlán amháin bunaithe ar dhlí na gaireachta.

An dlí na cosúlachta sonraítear go ndéanfar gnéithe a ghrúpáil de réir aireachtála má tá siad cosúil lena chéile. Tá ról mór ag dath sa ghrúpa seo. Smaoinigh arís ar na picteilíní a dhéanann suas grianghraf. Ag breathnú go géar, is dathanna comhchosúla nó dlúthghaolmhara den dath céanna iad na picteilíní i limistéar amháin chun an eilimint amháin sin den íomhá a dhéanamh.

conas a théann dearcadh i bhfeidhm orainn

Mar a théann Dearcadh i bhFeidhm Orainn

An dlí na figiúir-talamh glactar leis an smaoineamh nuair a fheicimid réimse amhairc, go mbíonn ról suntasach ag réada áirithe (na figiúirí) agus go gceileann cuid eile isteach sa chúlra. Mar shampla, má bhí tú ag fáil pictiúr a tógadh díot féin in aice le loch le cnoic áille agus sléibhte taobh thiar duit, ansin bheadh ​​​​tú mar fhigiúr lárnach an ghrianghraif, agus is é an t-uisce, na sléibhte, an spéir, agus radharcra eile an talamh.

An dlí dúnta nuair a ghabhaimid rudaí nach bhfuil iomlán, go ndúnaimid go beacht iad ionas go bhfeicimid cruthanna i bpictiúr nach bhfuil ann i ndáiríre. Sampla clasaiceach de seo is ea trí chiorcal neamhiomlán pac-man a ailíniú i bpirimid agus ansin do thuairim a úsáid chun an triantán a fhoirmíonn siad a bhrath, cé nach bhfuil aon triantán i láthair go fisiciúil sa phictiúr.

Mar a théann Dearcadh i bhFeidhm Orainn: Fachtóirí a Bhaineann le Dearcadh

Foghlaim Dearcadh

Bunaithe ar eispéiris san am atá caite, oiliúint speisialta, agus eolas ar spreagthaigh ar leith, foghlaimíonn gach duine againn chun béim a chur ar ionchur céadfach áirithe agus neamhaird a dhéanamh ar dhaoine eile. Mar shampla, má táim ag obair ar thasc i m’oifig atá dlite go luath, beidh mo ghaireas céadfach níos feasaí ar an obair atá romham, cosúil le scáileán an ríomhaire, an eochaircheap a bhfuilim ag clóscríobh leis, nó an peann sin. Tá mé ag coinneáil, seachas ag díriú ar fhuaim “tic-tock” an chloig díreach in aice liom. Tá sé seo amhlaidh toisc go bhfuil mé oilte le blianta anuas chun tosaíochtaí a chur ar an obair láithreach romham seachas spreagthaí maolaithe a dhéanamh. Is é an taithí an múinteoir is fearr i gcónaí le go leor scileanna aireachtála.

Meabhair-Shraith

Tagraíonn sé seo do chomh ullmhaithe meabhrach atá tú chun ionchur céadfach a fháil. Nuair a bhíonntear ag súil le spreagthaí sonracha coinnítear ceann ullmhaithe le haird agus comhchruinniú iontach. Mar shampla, má táim ag marcaíocht ar fhobhealach Chathair Nua-Eabhrac, táim níos airdeallaí ar an meirg fuaim na traenach ag druidim in áit an méid ollmhór torainn atá ag teacht ó dhaoine ag seinm ceoil, páistí ag caoineadh, agus fuaimeanna neafacha eile.

conas a théann dearcadh i bhfeidhm orainn

Mar a théann Dearcadh i bhFeidhm Orainn

Cúiseanna agus Riachtanais

Is cinnte go mbeidh tionchar ag na rudaí atá uait agus a theastaíonn uait ar do thuairim. Sampla de seo is ea duine ocrach ag comhdháil. Ós rud é go bhfuil an-ocras air, is mó an seans go mbreathnóidh sé ar lónadóirí ag teacht isteach sa halla chun bia a shocrú sa limistéar itheacháin ná mar a d’fhéadfadh daoine eile a bheith. Tá sé an-deacair a aird a dhíriú ar cheisteanna tábhachtacha eile go dtí go mbeidh a ocras sásta

Stíleanna Cognaíocha

Ceaptar go bhfuil difríocht idir na bealaí ina bpróiseálann siad faisnéis, agus go bhfuil ár mbealaí uathúla féin ag gach duine againn freagairt do spreagthaigh. Rachaidh gach duine aonair i ngleic le cásanna athraitheacha ar a mbealach sonrach. Smaoineamh amháin is ea go mbíonn daoine atá solúbtha agus lúthchleasach níos airdeallaí ar spreagthaigh sheachtracha brú agus fórsa agus is lú an tionchar atá acu ar riachtanais agus ar chuspóirí inmheánacha.