Cuimhne ghearrthéarmach: Cad é agus cleachtaí praiticiúla

cuimhne ghearrthéarmach

Cad is cuimhne gearrthéarmach ann? Cén difríocht atá idir é agus cuimhne fhadtéarmach? San alt seo a leanas, déanfaimid iarracht na ceisteanna seo agus ceisteanna eile a fhreagairt le samplaí praiticiúla agus cásanna laethúla.

Cad is cuimhne gearrthéarmach ann?


Is córas é cuimhne ghearrthéarmach a ligeann dúinn méid teoranta faisnéise a stóráil ar feadh tréimhse ghearr ama.

Mar shampla, tá cuimhne gearrthéarmach tar éis gur féidir leat an abairt roimhe seo a léamh agus a bhrí a thuiscint. Gan cuimhne ghearrthéarmach, faoin am go mbeadh an focal deireanach den abairt sroichte agat, is dócha go mbeadh dearmad déanta agat ar an gcéad fhocal a léigh tú.

Bainimid úsáid as cuimhne gearrthéarmach go minic inár saol laethúil. Sampla eile a bheadh ​​ann nuair a thugann duine a n-uimhir theileafóin dúinn. Teastaíonn gearrthéarmach uainn cuimhne chun an uimhir a choinneáil inár gcuimhne chomh fada agus a thógann sé orainn é a scríobh síos nó é a dhiailiú ar ár bhfón.

Gníomhaíochtaí chun cuimhne gearrthéarmach a fheidhmiú


Cé mhéad faisnéise is féidir linn a stóráil mar gheall ar chuimhne gearrthéarmach? Agus cé chomh fada? Chun na ceisteanna seo a fhreagairt, táimid chun an cleachtadh seo a leanas a úsáid:

1. Uimhreacha a mheabhrú

Léigh na huimhreacha seo a leanas os ard: 7293 agus ansin clúdaigh le píosa páipéir iad. An cuimhin leat na huimhreacha san ord céanna? Bhuel, déanaimis iarracht níos mó uimhreacha. Clúdaigh iad le píosa páipéir. A luaithe agus a bheidh siad léite agat, déan iarracht cuimhneamh ar gach sraith uimhreacha san ord céanna sula dtéann tú ar aghaidh go dtí an chéad sraith eile. Réidh?

 • 40863
 • 785342
 • 7916382
 • 16249067
 • 912308462
 • 6129347320

Cé mhéad uimhir ar éirigh leat cuimhneamh orthu? Tugtar a réise dhigit. Baineadh úsáid as go minic chun staidéar a dhéanamh ar chuimhne ghearrthéarmach. Sa tasc seo, cuimhníonn an chuid is mó daoine thart ar sheacht ndigit san ord céanna.

Dá bhrí sin, cad é an tasc seo insíonn dúinn faoi chuimhne gearrthéarmacha go bhfuil duine tá cumas cuimhne gearrthéarmach de thart ar seacht eilimint aige. Maidir le fad na cuimhne den chineál seo, mar a chonaic tú, ní fhanann na heilimintí inár n-intinn ach cúpla soicind agus ansin imíonn siad.

Go hachomair…

Is cineál cuimhne leochaileach é cuimhne gearrthéarmach le cumas teoranta, an-íogair do chur isteach.

Imíonn an t-ábhar atá stóráilte i gcuimhne gearrthéarmach de ghnáth laistigh de chúpla soicind ach amháin má dhéanaimid arís é arís agus arís eile nó má úsáidtear straitéis éigin eile. Sna cásanna seo, féadfaidh an fhaisnéis atá stóráilte a bheith mar chuid den chuimhne fhadtéarmach. Murab ionann agus cuimhne ghearrthéarmach, tá cuimhne fhadtéarmach cobhsaí, neamhíogair do chur isteach, agus fadtéarmach.

2. Tasc athghairme saor in aisce

Bealach eile chun staidéar a dhéanamh ar chuimhne gearrthéarmach ná tríd an tasc athghairm saor in aisce,.

Is éard atá sa tasc seo ná liosta fada focal a athrá roinnt uaireanta áirithe chun próiseas foghlama an duine a mheas. Breathnaímid ar shampla den chineál seo tasc.

Beidh focail le feiceáil i gceithre cholún. Léigh iad as a chéile, clúdaigh le píosa páipéir iad agus déan iarracht cuimhneamh ar na focail atá léite agat. Ní gá duit cuimhneamh ar na focail san ord céanna a bhfuil siad le feiceáil.

cuimhne ghearrthéarmach
liosta cuimhne gearrthéarmach

Cad iad na focail is cuimhin leat? Scríobh síos ar phíosa páipéir iad agus déan an nós imeachta arís ceithre huaire eile. Ar éirigh leat cuimhneamh ar na focail go léir?

Tarlaíonn sé go minic (go háirithe sna chéad iarrachtaí) gur fearr leis na daoine a ndearnadh meastóireacht orthu cuimhneamh ar na chéad fhocail agus na focail dheireanacha ar an liosta.

 • Tugtar na chéad fhocail ar an liosta i gcuimhne éifeacht príomhaíochta agus tarlaíonn sé ar bhealach cobhsaí ar feadh athrá.
 • sa “anailís, cur chuige agus réimse” bheadh ​​cuimhne againn ar fhocail sna colúin láir.
 • Ag cuimhneamh ar na focail dheireanacha sa liosta tugtar an éifeacht glacachta agus tá tréithe ar leith aige.
 • Ag deireadh an liosta, is mó seans go gcuimhneoimid ar na focail “struchtúr, teoiric agus athróg" ná na focail sna colúin lár.

Murab ionann agus an éifeacht príomhachta, tá an éifeacht recency an-íogair do chur isteach.

Ciallaíonn sé seo má ghlacaimid sos tar éis dúinn an liosta a léamh nó má dhéanaimid tasc eile sula ndéanaimid iarracht cuimhneamh ar na focail ar an liosta, laghdóidh éifeacht an recency agus ní cuimhin linn a thuilleadh cad iad na focail dheireanacha a léigh muid. Baineann éifeacht na príomhachta le cuimhne nó le foghlaim fhadtéarmach, agus braitheann an éifeacht atharthachta ar an gcaoi a n-úsáidimid cuimhne gearrthéarmach.

Oiliúint Inchinn CogniFit
Oiliúint Inchinn CogniFit: Traenálann agus neartaíonn inniúlachtaí cognaíocha riachtanacha ar bhealach optamach agus gairmiúil.

Trick Gearrthéarmach Cuimhne: Chunking

Léiríonn roinnt staidéar sin is féidir le hoiliúint feidhmíocht duine a fheabhsú ar thascanna cuimhne gearrthéarmacha.

Straitéis amháin chun líon na n-eilimintí is féidir linn a dhéanamh arís i dtasc réise digite a mhéadú is ea smután. Is féidir smután a shainmhíniú mar thacar d’eilimintí a láimhseáiltear mar aonad. Mar shampla, ba é 7293 an chéad seicheamh digití a chonaic muid sa chéad chuid, atá cothrom le ceithre eilimint, 7, 2, 9, agus 3. Mar sin féin, más rud é in ionad léamh digit ar dhigit léigh muid an seicheamh sin mar “7.293” , beidh na ceithre dhigit sin á gcódú againn mar eilimint amháin, ina smután.

Féachaimis sampla eile de smután, ach an uair seo ag baint úsáide as litreacha in ionad digití.

Samhlóimid go gcaithfimid seicheamh deich litir a chur de ghlanmheabhair: “h”, “a”, “p”, “p”, “i”, “n”, “e”, “s”, “s”. Chun an seicheamh litreacha seo a athrá, ní mór dúinn deich n-eilimint a choinneáil inár gcóras cuimhne gearrthéarmach. Ina áit sin, is féidir linn na deich litir sin a chur le chéile san fhocal “sonas” a áireofar mar eilimint amháin.

Tá sé léirithe ag staidéir go bhfuil an tá cumas coinneála na smután i dtascanna leithead digite thart ar cheithre nó cúig smután.

SF agus a chleas “rásaíochta”:

Sampla maith ar a dtugtar den chineál seo de oiliúint cuimhne ag baint úsáide as an teicníc smután is cás SF, curtha i láthair ag taighdeoirí Ericsson, Chase agus Falún i 1980.

Ba ghnáthdhuine é SF le meánfheidhmíocht intleachtúil agus, tar éis breis is bliain oiliúna i dtascanna digite, chuaigh sé ó sheacht ndigit a athdhéanamh go 79. Conas a d’fhéadfadh SF é seo a bhaint amach? Dúirt na taighdeoirí gur ghrúpáil SF na digití a cuireadh i láthair ina smután de thrí agus ceithre dhigit an ceann, agus ansin bhain gach smután le straitéisí cuimhneacha ama a thóg sé ar reathaithe rás a chríochnú.

Fear Saor in Aisce ag caitheamh geansaí bán agus brístí dubha ar tí grianghraf stoc a rith
Creidmheas: Pexels

Mar sin, rangaíodh an seicheamh “3, 4, 9, 2” mar “3 nóiméad agus 49.2 soicind”, taifead domhanda in aon rás amháin. I bhfocail eile, cheangail SF gach ceann de na tacair dhigit a coinníodh ina chuimhne gearrthéarmach le cóid a bhí ina chuimhne fhadtéarmach cheana féin.

Mar sin féin, ní hionann sin is a rá go bhféadfadh SF suas le 79 digit a dhéanamh arís sa tasc raon digite go raibh aige níos fearr a ghearrthéarma cuimhne. Ós rud é, mar a dúirt muid sa chéad alt, is córas le cumas teoranta é cuimhne gearrthéarmach.

Déanta na fírinne, nuair a d'athraigh na taighdeoirí formáid an taisc agus nuair a bhí ar SF seichimh litreacha a athdhéanamh in ionad digití, níorbh é 79 líon na litreacha a bhí sé in ann athrá a dhéanamh níos mó, ach timpeall seacht eilimint nó ceithre/cúig smután.

Curiosities: Clive Ag caitheamh


Eile go hard staidéar cás sa síceolaíocht maidir le cuimhne is cás le Clive Wearing – cás a cheangail cuimhne le comhfhios. Ceoltóir ab ea Clive Wearing a d'fhulaing damáiste inchinne mar thoradh ar ionfhabhtú deir. An damáiste inchinne ón ionfhabhtú seo ba chúis le Caith go raibh tionchar tábhachtach aige ar a chuimhne.

Chomh maith leis an gcuid is mó dá chuimhní cinn a chailleadh, Clive Wearing chaill sé a chumas faisnéis a choinneáil tar éis cúpla soicind nó nóiméad. Is é sin le rá nach bhfanann an t-eolas ina chuimhne ach ar feadh cúpla soicind agus ansin fadaíonn sé gan a bheith ina chuid dá chuimhne fadtéarmach. Mar thoradh air sin, ní féidir le Wearing na daoine a n-oibríonn sé leo gach lá a aithint nó cuimhneamh ar cad a tharla dó.

Is é an rud is cosúil le Wearing ná go n-aisghabhann sé a chonaic, mar a léirítear i ndialann a nuashonraigh sé gach cúpla nóiméad. Le linn na soicind nó na nóiméid sin, Clive Wearing mhothaigh sé gur dhúisigh sé agus nár chuimhnigh sé ar aon rud a rinne sé nóiméad roimhe sin. Nuair a bheadh ​​a stór cuimhne sealadach ídithe, laghdódh an t-eolas ar fad a coinníodh le linn na soicinde sin agus d’athscríobh Clive go raibh a fhios aige arís.

Mar sin féin, d’fhan roinnt cuimhní cinn ó shaol Clive roimhe sin, mar a chumas ceoil. Is féidir é seo a fheiceáil mar fhianaise gur córas casta é cuimhne a chuimsíonn córais chuimhne neamhspleácha éagsúla.

Conclúid


Bíonn imní ar go leor daoine faoina gcuimhne gearrthéarmach – gur easnamh de shaghas éigin é gan faisnéis nua a mheabhrú láithreach nó comhartha go bhfuil fadhbanna ann. Mar sin féin, mar is féidir linn a fheiceáil, tá cuimhne gearrthéarmach teoranta go nádúrtha. Tá cleasanna agus oiliúint ann is féidir linn a dhéanamh chun é a fheabhsú beagán, ach tá sé ag foghlaim conas an fhaisnéis seo a bhogadh go cuimhne fadtéarmach ar féidir a bheith ina fócas malartach.

tagairtí

 • Baddeley, AD (2014). Bunúsacha de chuimhne an duine. Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá: Psychology Press.
 • Baddeley, AD, Thomson, N. agus Buchanan, M. (1975). Focal fad agus struchtúr na cuimhne gearrthéarmach. Iris na foghlama briathartha agus iompar briathartha, 14, 575-589.
 • Schwarb, H., Ingne, J. agus Schumacher, EH (2015). Ag obair feabhsaíonn oiliúint cuimhne cumas cuimhne gearrthéarmach amhairc. Taighde Síceolaíochta, 80(1): 128-148.
 • Ericsson, KA, Chase, W., agus Faloon, S. (1980). Scil cuimhne a fháil. Eolaíocht, 208, 1181-1182.
 • Morgado, I. (2005). Síceolaíocht na foghlama agus cuimhne saor in aisce,. Cuadernos de Faisnéis agus Cumarsáid, 10, 221-233.
 • Mathy, F. agus Feldman, J. (2012). Cad atá draíocht ag uimhreacha draíochta? Snámh agus comhbhrú sonraí sa chuimhne gearrthéarmach. Cognition, 122, 346 362-.