Puzal Matamaitice Digití – Cluiche CogniFit Is Ansa leat

Puzal Matamaitice Digití

Oibríonn CogniFit go dian chun leanúint ar aghaidh ag soláthar cluichí agus gníomhaíochtaí den chaighdeán is airde dár n-úsáideoirí le heisiúintí nua gach seachtain. D’imir ceann dár mbua cluichí inchinn Is cluiche matamaitice spraíúil agus dúshlánach ar a dtugtar Digití.

FAOI DIGITÍ PUZZLE MATAMAITICEACH


Is cluiche puzal matamaitice é Digits a dhéanann tástáil ar chumas an úsáideora uimhreacha a eagrú go tapa de réir na rialacha sonraithe. 

Cé go dtosaíonn an cluiche simplí go leor ba chóir d'úsáideoirí a bhfócas a choinneáil mar is féidir leis an gcluiche dúshlán a thabhairt do na daoine is géire fiú. De réir mar a théann an cluiche ar aghaidh, ní hamháin go bhfuil méadú ar chainníocht na n-uimhreacha, ach freisin ar chastacht na rialacha.

CONAS DIGITEACH A DHÉANAMH PUZZLE MATAMAITEACH


Is é cuspóir na nDigití ná na huimhreacha éagsúla in an ord ardaitheach agus/nó íslitheach bunaithe ar na rialacha a shonraítear ag gach nóiméad. De réir mar a mhéadaíonn an leibhéal, méadóidh líon na ndigit in ord freisin. Ní mór d’úsáideoirí fanacht dírithe agus na huimhreacha a ordú chomh tapa agus is féidir, ag iarraidh botúin a sheachaint a d’fhéadfadh pointí a chailleadh.

AN EOLAÍOCHT laistiar den chluiche


Digití forbraíodh é agus na príomhchumais chognaíoch san áireamh: Luas próiseála, Cuimhne Oibre, & Scanadh Amharc

Agus iad ag imirt Digití, tá úsáideoirí spreagúil patrúin gníomhachtaithe néaracha ar leith a bhaineann leis na cognaíocha seo cumais. Trí na patrúin seo a athrá agus a oiliúint go seasta, is féidir sinapses nua a chruthú. Agus, ar a seal, cuidigh le ciorcaid néaracha atheagrú a dhéanamh agus feidhmeanna cognaíocha lagaithe nó damáiste a fháil ar ais.

Breathnaímis ar na croí-inniúlachtaí cognaíocha seo – conas a chuidíonn siad linn le tascanna inár saol laethúil, agus cad a dhéanann chomh tábhachtach iad:

Luas Próiseála

deilbhín luas próiseála le haghaidh Puzal Matamaitice Digití

Tá luas próiseála ar cheann de na príomhchumais chognaíoch a mbímid ag brath orthu gach lá. Is gné lárnach den fhoghlaim, den fheidhmíocht acadúil, den fhorbairt intleachtúil, den réasúnaíocht agus den taithí é.

Tá luas próiseála a cumas cognaíoch a shainmhínítear mar an t-am a thógann sé ar dhuine cás nó spreagadh a phróiseáil agus freagairt a fhorbairt. Baineann sé leis an luas ar féidir le duine an fhaisnéis a fhaigheann sé a thuiscint agus freagairt dó. Is féidir é seo a bheith amhairc (litreacha agus uimhreacha), éisteachta (teanga), nó gluaiseacht.

Ní chiallaíonn droch-luas próiseála go bhfuil duine dothuigthe. Ina áit sin, ciallaíonn sé go bhféadfadh go mbeadh níos mó ama ag teastáil le roinnt tascanna a dhéanamh. D’fhéadfadh rudaí cosúil le léamh, déanamh a bheith san áireamh anseo math, nótaí a ghlacadh, nó comhrá a dhéanamh. Féadfaidh sé cur isteach freisin feidhmeanna feidhmiúcháin. Toisc go mbeidh am níos deacra ag duine le luas próiseála mall, ag pleanáil spriocanna, ag déanamh cinntí, ag tosú tascanna, nó ag tabhairt aird.

Cuimhne Oibre

deilbhín cuimhne oibre

Cuimhne oibre (nó cuimhne oibriúcháin) an tsraith próiseas a ligeann dúinn a stóráil agus a ionramháil sealadach faisnéis agus tascanna cognaíocha casta a dhéanamh. Áirítear leis seo rudaí mar thuiscint teanga, léamh, foghlaim nó réasúnaíocht. Is cineál cuimhne oibre é cuimhne ghearrthéarmach.

Tá cuimhne oibre, de réir Baddley agus Hitch, comhdhéanta de roinnt córas…

 • An Lárchóras Feidhmiúcháin: Feidhmíonn sé cosúil le córas maoirseachta aird a chinneann cad a thugaimid aird air agus conas seicheamh oibríochtaí a eagrú a bheidh ag teastáil uainn chun gníomh a dhéanamh.

 • An Lúb Fóineolaíochta: Ligeann sé seo dúinn ábhar labhartha agus scríofa a bhainistiú agus a choinneáil inár gcuimhne.

 • An Clár Amharc-spáis: Is féidir linn faisnéis amhairc a bhainistiú agus a choinneáil.

 • An Maolán Eipeasóideach: Comhtháthaíonn sé faisnéis ón lúb fhóineolaíoch, ó sceitpheil visuospatial, cuimhne fadtéarmach, agus an bealach isteach aireachtála i seicheamh comhleanúnach.

Gan cuimhne oibre, ní bheimis in ann…

 • Comhtháthaigh dhá rud nó níos mó a tharla gar dá chéile. Mar shampla, cuimhneamh agus freagairt don fhaisnéis a dúradh le linn comhrá.
 • Comhcheangail coincheap nua le smaointe roimhe seo. Ligeann sé dúinn foghlaim
 • Coinnigh eolas agus muid ag tabhairt aird ar rud éigin eile. E.g. tar éis oideas agus muid ag caint ar an bhfón.

Bainimid úsáid as ár gcuimhne oibre nó oibriúcháin ar bhonn laethúil le haghaidh roinnt tascanna. Do dhaltaí ligeann sé dóibh nótaí a ghlacadh ar scoil. Caithfidh siad cuimhneamh ar a dúirt an múinteoir ionas gur féidir leo é a scríobh síos ina bhfocail féin. Do dhaoine fásta, is é an tráth a dhéanaimid matamaitic mheabhrach san ollmhargadh féachaint an bhfuil go leor airgid againn le híoc.

Scanadh Amharc

deilbhín scanadh amhairc

Is éard atá i gceist le scanadh amhairc an cumas chun go héifeachtach, go tapa, agus cuardach gníomhach a dhéanamh ar fhaisnéis a bhaineann le do thimpeallacht. Is é an rud a fhágann gur féidir an rud atá uait a fháil ach do fhís a úsáid. Scil thábhachtach don ghnáthshaol laethúil is ea scanadh amhairc agus is féidir roinnt tascanna éagsúla a dhéanamh go héifeachtach.

Is feidhm den dearcadh amhairc é scanadh amhairc ar a bhfuil sé dírithe spreagthaí amhairc a bhrath agus a aithint. Nuair is mian leat rud éigin a aimsiú i do thimpeall, rachaidh d’inchinn go huathoibríoch trí shraith próiseas idirghaolmhar:

 • Aird Roghnach agus Dírithe: Ní mór duit a bheith feasach agus dírithe ar spreagadh chun é a fháil. Is éard atá i gceist le haird roghnaíoch, áfach, an cumas aird a thabhairt ar aon spreagadh amháin nuair a bhíonn spreagthaí seachracha i láthair.

 • Dearcadh Amhairc: Is féidir cruthanna, dathanna agus soilse a idirdhealú, a aithint agus a léirmhíniú. Seo nuair a dhéanann tú ciall as an eolas a fhaigheann tú ó do shúile.

 • Aitheantas: Comparáid a dhéanamh idir an t-eolas amhairc a fhaigheann tú le fáil amach an bhfuil taithí agat ar an eolas seo nó nach bhfuil.

 • Scanadh Amharc: Ag féachaint trí do chuid ar fad nó cuid de réimse radhairc chun an méid atá á fheiceáil agat a chur i gcomparáid lena bhfuil uait. Stopfaidh tú ag féachaint chomh luath agus a aithníonn tú an fhaisnéis atá uait.

Má athraítear aon cheann de na próisis seo, bheadh ​​sé dodhéanta sprioc-réad a aimsiú. Ceachtar toisc nach féidir leat é a aimsiú (droch-aire), toisc nach féidir leat an réad a idirdhealú óna thimpeallacht (drochthuiscint), toisc nach n-aithníonn tú an spreagadh (droch-aitheantas), nó toisc nach ndéanann tú scanadh ceart an limistéar (scagadh amhairc lag).

Puzal Matamaitice Digití
Creidmheas: Unsplash

Tá roinnt post a dteastaíonn scanadh amhairc orthu.

Oifigigh póilíní nó baill den arm a bheith in ann rudaí a d'fhéadfadh a bheith contúirteach a bhrath go tapa agus go beacht. Ní mór d’fhostaithe stórais scanadh amhairc a úsáid chun súil a choinneáil ar tháirgí a d’fhéadfadh a bheith caillte nó ar chliaint a dteastaíonn cabhair uathu. Tá leibhéal éigin de chomhpháirt amhairc ag beagnach aon phost a éilíonn scanadh amhairc maith.

Mic Léinn i gcónaí ag baint úsáide as scanadh amhairc ar scoil, cibé an bhfuil sé aird a thabhairt ar an gclár, leabhar a léamh, nó cur i láthair a thuiscint.

Tiomána éilíonn sé go mbeifeá ag faire amach do ghluaisteáin eile, timpistí, guaiseacha féideartha, comharthaí tráchta, coisithe, agus roinnt rudaí nó cásanna eile. D'fhéadfadh droch-scanadh amhairc bac a chur ar do chumas an timpeallacht a scanadh go rathúil le haghaidh fadhbanna a d'fhéadfadh a bheith ann, rud a laghdóidh do chuid Tiomána cumas.

Is cuid riachtanach de scanadh amhairc ag imirt spóirt. Éilíonn an chuid is mó de na spóirt go ndéanann tú an spás a scanadh go héasca agus go tapa le haghaidh spreagthaí ábhartha, a d'fhéadfadh a bheith ina gcomhghleacaithe, ina n-iomaitheoirí, ina liathróid, ina gcúil, nó ina gcomhpháirteanna ríthábhachtacha eile den chluiche. Má tá tú ag imirt peile agus ag iarraidh an liathróid a chur ar aghaidh chuig comhghleacaí foirne, caithfidh tú an pháirc a scanadh go radhairc chun é nó í a aimsiú agus ansin an liathróid a thabhairt dóibh.

PUZZLE MATAMAITICEACH DIGITÍ – CONCLÚID

Ceann de bhunchodanna na matamaitice is ea an luach uimhriúil. Má tá figiúr amháin níos mó ná, cothrom le, nó níos lú ná figiúr eile. Is rud é seo a fhoghlaimímid le linn óige. Mar sin féin, féadann sé a bheith dúshlánach é a chur i bhfeidhm sa saol fíor agus é faoi bhrú.

An ceann is déanaí de CogniFit Cuireann Digití cluiche bealach taitneamhach taitneamhach i láthair chun oiliúint chognaíoch a dhéanamh scileanna. Leis, is féidir linn meon géar a choinneáil agus ár gcumas a bhaineann le luach uimhriúil a threisiú.

Cad atá nua