Foghlaim de ghlanmheabhair: Ag Coinneáil Faisnéise Gan A Brí a Dhoimhniú

Foghlaim Rote

An cuimhin leat nuair a d'fhoghlaim tú an t-iolrú? Déanann tú na táblaí iolraithe céanna arís agus arís eile. Teicníc í seo ar a dtugtar foghlaim de ghlanmheabhair. An dóigh leat gur modh maith foghlama é seo? Cad iad na cásanna a cheapann tú gur féidir leis oibriú? An úsáideann tú foghlaim de ghlanmheabhair go minic? San Airteagal seo scrúdóimid saintréithe na foghlama de ghlanmheabhair, na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann léi, samplaí agus codarsnacht freisin le cineálacha eile foghlama. Ina theannta sin, tabharfaimid cúig leideanna duit le cur de ghlanmheabhair.

Foghlaim Rote

Foghlaim Rote

Cad is foghlaim de ghlanmheabhair ann?

Tá an fhoghlaim bunaithe ar réasúnta cobhsaí athruithe in iompar nó intinn a tharlaíonn trí thaithí. Tá roinnt teoiricí foghlama tiomanta do iniúchadh a dhéanamh ar conas a fhoghlaimíonn ár n-inchinn.

Tá foghlaim de ghlanmheabhair bunaithe ar shonraí a choinneáil go meabhrach trí athrá gan iad a phróiseáil go cúramach. Ní thuigtear an t-ábhar atá curtha de ghlanmheabhair agus ní dhéantar aon iarracht anailís a dhéanamh ar a gciall. Níl ann ach athrá, go leor uaireanta go dtí go gcoimeádtar inár gcuimhne iad.

Tá cuimhne ar cheann dár bpróisis chognaíocha bhunúsacha. Cabhraíonn sé linn sonraí a ionchódú, a chomhdhlúthú agus a aisghabháil níos déanaí. Tá an t-idirghníomhú idir an chuimhne agus an fhoghlaim riachtanach inár n-oideachas agus i ngach réimse dár saol. Mar sin féin, tá sé ábhartha freisin go gcuidíonn a gcaidreamh linn na sonraí a phróiseáil i gceart agus dul chun cinn inár bhforbairt.

Foghlaim de ghlanmheabhair – Gnéithe

 • Is é an cineál foghlama is bunúsaí é.
 • Tá sé meicniúil.
 • Baineann an t-ábhar go treallach.
 • De ghnáth stóráiltear sonraí coinneála i cuimhne ghearrthéarmach.
 • Déantar dearmad go héasca ar an bhfaisnéis.
 • Is gnách go ndíspreagtar an cineál foghlama seo.

Foghlaim de ghlanmheabhair – Samplaí

Foghlaim de ghlanmheabhair san oideachas

Úsáidtear foghlaim de ghlanmheabhair go leor sa scoil. Go ginearálta, is cuimhin linn táblaí iolraithe a athrá gan a thuiscint cad a dhéanfaimis níos déanaí leis an bhfaisnéis seo.

D’fhoghlaimíomar freisin foirmlí simplí matamaitice agus an oiread sonraí a bhaineann le huimhreacha. Mar sin féin, úsáidtear é ní hamháin sa mhatamaitic ach in ábhair eile freisin. D’úsáideamar foghlaim de ghlanmheabhair chun foghlaim na tíortha agus a bpríomhchathracha, stáit, aibhneacha, nótaí ceoil, gnéithe den tábla peiriadach, etc.

Ar an ollscoil agus fiú sa saol oibre, coinnítear sonraí fós gan iad a phróiseáil go domhain. Téann an cineál foghlama seo in éineacht linn i ngach céim dár saol.

Foghlaim de ghlanmheabhair sa ghnáthshaol

Conas a d’fhoghlaim tú d’uimhir theileafóin, do bhreithlá do pháirtí, do sheoladh poist, d’uimhir leasa shóisialaigh?

Cuidíonn foghlaim de ghlanmheabhair linn maireachtáil ar feadh an tsaoil gan a bheith ag próiseáil gach rud a theastaíonn uainn ag pointe áirithe.

Foghlaim de ghlanmheabhair

Foghlaim de ghlanmheabhair

Foghlaim de ghlanmheabhair – Buntáistí agus Míbhuntáistí

Buntáistí na foghlama de ghlanmheabhair:

 • Cabhraíonn sé linn sonraí tábhachtacha cosúil le dátaí a choinneáil.
 • Is nós imeachta tapa é.
 • Tá sé sách simplí.

Míbhuntáistí a bhaineann le foghlaim de ghlanmheabhair:

 • Déantar dearmad go héasca air.
 • Ní ligeann sé dúinn an t-eolas a scrúdú go domhain.
 • Ní spreagann sé sinn chun leanúint ar aghaidh ag foghlaim sonraí a bhaineann leis an méid a chuirimid de ghlanmheabhair.

I measc na mac léinn, tá sé coitianta go leor scrúdú a dhéanamh ag brath ar fhoghlaim de ghlanmheabhair. Mar sin féin, nuair a bhíonn an cheist sách débhríoch nó smaointeoireacht chriticiúil iarrtar, tosaíonn slándáil na faisnéise meabhrúcháin ag dul in olcas.

Foghlaim de ghlanmheabhair Vs Cineálacha Foghlama Eile

Teastaíonn cineálacha éagsúla foghlama ó gach cás agus úsáideann gach duine a modhanna foghlama féin.

1. Foghlaim bhríoch

Tá dlúthcheangal idir an fhoghlaim de ghlanmheabhair agus foghlaim bhríoch. Bhí tionchar ag David Ausubel Piaget agus d'fhorbair sé teoiric na foghlama brí. Dearbhaíonn an teoiric seo go gcuirimid ábhar leis an bhfaisnéis a bhí againn roimhe seo. Déanaimid na sonraí a oiriúnú ionas gur féidir linn iad a rangú agus is féidir leis ciall a bhaint as dúinn.

Tógthaíoch a bhí in Ausubel, rud a thugann le tuiscint gur mheas sé go bhfuil muid freagrach as ár réaltacht féin a thógáil agus as ár bpróiseas foghlama. Tá codarsnacht mhór idir an fhoghlaim bhríoch agus an chuimhne, toisc go spreagann sí daoine chun faisnéis a fhoghlaim, a anailísiú agus a athrú chun smaointe nua a fháil.

An bhfuil foghlaim de ghlanmheabhair agus foghlaim bhríoch comhoiriúnach?

Is féidir linn an fhoghlaim a shamhlú mar chontanam a bhfuil foghlaim de ghlanmheabhair agus foghlaim bhríoch ar a chéile ag a gcríoch. Is é sin, is féidir sonraí a choinneáil ag baint úsáide as straitéisí a bhaineann leis an dá chineál nós imeachta.

Is féidir linn foghlaim de ghlanmheabhair a mheas mar chuid den fhoghlaim bhríoch freisin. Go deimhin, is féidir leis an dá nós imeachta a bheith comhlántach. Tá ról ríthábhachtach ag cuimhne san fhoghlaim. Mar sin féin, tá sé inmholta an t-ábhar a chur de ghlanmheabhair agus tú ag iarraidh iad a thuiscint.

Mar shampla, má táimid ag iarraidh staidéar a dhéanamh ar Stair SAM, táimid ag athbhreithniú go coinsiasach ar gach caibidil agus á nascadh le heispéiris ar ár saol laethúil, áfach, beidh orainn dátaí ábhartha a mheabhrú freisin chun comhthéacs stairiúil na bhfíoras a thuiscint.

2. Comhlachag foghlaim

Nuair a tharlaíonn an próiseas seo, bunaímid naisc idir dhá spreagadh ar leith. Mar shampla, tarlaíonn sé nuair a cheanglaíonn muid boladh áirithe le duine áirithe agus cuimhnímid orthu gach uair a bhraitheann muid aroma den chineál céanna.

3. Foghlaim bhreathnaitheach

Míníonn teoiric Bandura ar fhoghlaim shóisialta conas faighimid eolas nó iompar áirithe trí na cásanna a fheicimid. Fós féin, áitíonn sé nach róbait sinn. Mar shampla, má tá cónaí orainn le daoine a labhraíonn go han-ard, is dócha go n-ardóidh muid ár nguth freisin.

4. Foghlaim ghlactha

Tá an cineál foghlama seo éighníomhach freisin, ach ní bhaineann sé le cur de ghlanmheabhair amháin, baineann sé le tuiscint a fháil ar an bhfaisnéis nua. Sampla an-choitianta is ea sna seomraí ranga nuair nach n-éisteann scoláirí ach leis an múinteoir. Ina dhiaidh sin, déanann na scoláirí ábhar an scrúdaithe a atáirgeadh gan a gcuid smaointe a inmheánú nó a anailísiú go pearsanta.

5. Foghlaim mhothúchánach

Is é an ceann a chuidíonn linn ar feadh ár saol ár mothúcháin féin a thuiscint agus a bhainistiú. Cleachtaimid éirim mhothúchánach i gcásanna mar éisteacht go foighneach le aincheisteanna cara nó cur in iúl dúinn conas a dhéanaimid bhraitheann ag nóiméad ar leith.

Foghlaim de ghlanmheabhair: 5 Leid chun Cuimhne a Dhéanamh

Cé go bhfuil sé inmholta na huirlisí riachtanacha a fháil chun a fhios conas an t-ábhar a fhoghlaimímid a nascadh níos déanaí le cinn nua, is féidir linn tairbhe a bhaint as foghlaim de ghlanmheabhair le haghaidh tascanna ar nós cuimhneamh ar ainmneacha ár gcomhoibrithe nua. Faigh amach cúig mholadh anseo chun foghlaim de ghlanmheabhair a úsáid go héifeachtach.

1. Eagraigh faisnéis i mbloic

D’fhoilsigh George Miller, síceolaí cognaíocha, alt dar teideal “The Magic Number Seven Plus Two” a dhéileáil le fairsinge ár gcuimhne gearrthéarmach. 

De réir Miller, is féidir linn cúig nó naoi sonraí a choinneáil gan iad a ghrúpáil le chéile. Ar an láimh eile, má táimid roinn iad i ngrúpaí (chunking), ár cumas a bheith ag obair leis na heilimintí seo a mhéadú. Mar shampla, más mian linn an liosta ceannacháin a mheabhrú, beidh sé úsáideach dúinn é a roinnt i dtorthaí, glasraí, táirgí glantacháin, etc.

2. Bain úsáid as rialacha cuimhneacháin

Is é Modh Loci an teicníc chuimhneacháin is sine atá ar eolas. Is éard atá ann ná na heilimintí ar mian linn cuimhneamh orthu a chomhcheangal go radhairc le háiteanna áirithe. Mar shampla, más mian leat cuimhneamh ar a bhfuil le rá agat le linn cur i láthair, is féidir leat gach cuid de do thuras chun na hoibre a nascadh le chéile, agus iad a aithris. Ar an mbealach seo ní dhéanfaidh tú dearmad ar an ord agus is féidir leat a bheith bainteach le híomhánna a fheiceann tú i gcónaí.

Mar sin féin, tá modhanna éagsúla rialacha cuimhneacháin. Is féidir agus is úsáideach freisin focail nua a chumadh le túslitreacha na bhfocal a theastaíonn uainn a mheabhrú, amhráin a cheangal le habairtí, etc.

3. Déan iarracht athrá os ard gan botúin a dhéanamh

Samhlaigh gurb é an sprioc atá agat do sceideal ranga nua a fhoghlaim. Léigh na sonraí is mian leat a mheabhrú os ard chomh minic agus is gá duit. Nuair a bhraitheann tú réidh déan iarracht é a rá go socair.

Tóg go mall é agus déan arís iad a mhéad uair is gá duit ós rud é gur ceist chleachtais é seo. 

4. Bain úsáid as síceolaíocht dath

gach dath tharchuireann mothaithe áirithe agus baintear go coitianta le bríonna an-tréith. Mar shampla, cuireann dearg foláireamh orainn agus cuireann sé fuil, grá nó fionraí i gcuimhne dúinn. Ar an láimh eile, taispeánann bán suaimhneas, síocháin, agus foirfeacht (inár gcultúr). Is féidir leat leas a bhaint as coincheapa a bhaineann le dathanna chun iad a nascadh leis an ábhar a bhfuil spéis agat ann.

5. Úsáideann CogniFit

Ligeann néaroideachas dul chun cinn iontach a dhéanamh i réimse na foghlama. Is féidir linn leas a bhaint as anois uirlisí measúnaithe cliniciúla agus spreagadh cognaíocha lenar féidir ár láidreachtaí agus ár laigí a bhrath go héasca ar an leibhéal cognaíocha.

Go deimhin, CogniFit ina cheannaire sa réimse seo. Is ardán ar líne é a ligeann dúinn ár gcuimhne agus eile a oiliúint scileanna cognaíocha trí chluichí meabhracha siamsúla agus úsáideacha. Dúshlán féin, a fheabhsú agus oiliúint do chuimhne!

Foghlaim Rote

Foghlaim Rote

Go raibh míle maith agat as an alt seo a léamh. Má tá aon cheist agat ná bíodh drogall ort do thuairim a thabhairt thíos.

Tá an t-alt seo i Spáinnis ar dtús scríofa ag Ainhoa ​​Arranz Aldana, aistrithe ag Alejandra Salazar.