Forbairt Chognaíoch Piaget: Treoir Thapa

Forbairt Chognaíoch

Forbairt Chognaíoch Piaget. Ó naíonán go dtí an óige, tuismitheoirí agus leagann lianna an-bhéim ar gharspriocanna fisiceacha. Is léiriú inláimhsithe ar fhás iad siúl, crawling, agus an chéad fhiacail ag peeking trí gumaí bándearg. Mar sin féin, tá na gnéithe meabhrach díreach chomh suntasach. Cé go bhfuil an taobh istigh oibreacha na hinchinne dofheicthe don tsúil nocht, tá sé ríthábhachtach forbairt chognaíoch linbh a chur chun cinn dá bpróisis smaoinimh, dá chuimhne, d’fhadhbréiteach agus do chinnteoireacht go maith isteach ina n-aosaigh.

Forbairt Chognaíoch
Forbairt Chognaíoch

Scileanna Cognaíocha Forbairt Chognaíoch Piaget

Chun forbairt chognaíoch Piaget a thuiscint, ní mór ceann a bheith feasach ar scileanna cognaíocha ar dtús. Is scileanna cognaíocha iad scileanna a bhaineann le cognaíocht - an dóigh a bhfaighimid eolas ar an gcomhshaol agus ar an domhan mórthimpeall orainn. Is féidir faisnéis a phróiseáil mar gheall ar na scileanna cognaíocha éagsúla a ligeann dúinn tuiscintí ar na cúig chéadfaí a léirmhíniú: an méid a chloiseann muid, a fheicimid, a dteagmháil léi, a bhlaisimid, agus smell. Cuimsíonn scileanna cognaíocha na nithe seo a leanas:

Tá baint ag na scileanna seo le gach tasc laethúil ar nós an fón a fhreagairt, freagra a thabhairt ar theachtaireacht cara, nó fiú féachaint ar an teilifís.

Cad is Forbairt Chognaíoch Piaget ann?

Is éard atá i bhforbairt chognaíoch ná forbairt néareolaíoch agus shíceolaíoch na bhfeidhmeanna éagsúla smaointeoireachta. Is éard atá i gceist leis scileanna cognaíocha a chur i bhfeidhm chun an timpeallacht máguaird a léirmhíniú go comhfhiosach. De réir mar a aibíonn duine, is amhlaidh a dhéanann a gcumas dul i mbun níos airde próisis smaointeoireachta cosúil le réiteach fadhbanna, rialáil mhothúchánach, foghlaim, agus cuimhneamh. Déanann an téarma cur síos ar fhorbairt na hinchinne mar a bhaineann sé le cognition.

De réir fhorbairt chognaíoch Piaget, tá garspriocanna socraithe a oireann dá n-aois ag réimsiú ó naíonacht go haosacht. Léiríonn baint amach na ngarspriocanna seo in am go bhfuil an fhorbairt is fearr is féidir. Tháinig an coincheap ar dtús go luath sna 1900í nuair a moladh tástálacha IQ mar thomhas cruinn faisnéise.

Réimsí Forbartha Cognaíocha Piaget

Áirítear le forbairt chognaíoch comhpháirteanna bunúsacha smaointeoireachta. Ar mhaithe le forbairt chognaíoch optamach, is fearr díriú ar na réimsí a bhaineann le próiseáil faisnéise, faisnéis, réasúnaíocht, cuimhne agus teanga.

 • Próiseáil Faisnéise - Mar an oibríonn inchinn i seicheamh, faigheann sé ionchur trí na céadfaí, próiseálann an fhaisnéis sin, agus ansin faigheann sé aschur.
 • Faisnéise -An cumas meabhrach chun foghlaim, réasúnaíocht, pleanáil, fadhb a réiteach agus smaointe casta a thuiscint.
 • Réasúnaíocht -Fíorais, creidimh agus faisnéis a chur i bhfeidhm agus a bhunú.
 • cuimhne- Cuid den inchinn a stórálann agus a aisghabhann faisnéis de réir mar is gá.
 • Teanga -An próiseas ina dtuigeann agus a gcuireann páistí teanga in iúl.

Forbairt Chognaíoch Piaget: 4 Chéim

Síceolaí de chuid na hEilvéise a bhí i Jean Piaget (1896-1980) a chruthaigh an teoiric is mó a bhfuil glacadh leis maidir le forbairt chognaíoch ar a dtugtar Piaget Cognitive Development. Cé go bhfuil teoiricí iomadúla, Piaget Cognitive Soláthraíonn an fhorbairt léiriú cruinn ar éabhlóid smaointeoireacht an linbh próisis. Bhí a theoiric spreagtha ag breathnú ar a leanaí. Ghlac sé leis go bhforbraíonn intleacht leanaí trí chóiríocht, arb é sin an próiseas chun faisnéis a ghlacadh isteach agus a athrú óna dtimpeallacht, agus comhshamhlú, is é sin an chaoi a nascann daoine faisnéis nua le faisnéis a bhí ann roimhe seo. Baineann sé le gach leanbh agus díríonn sé ar dhul chun cinn na forbartha in ionad iompraíochtaí ilghnéitheacha a fhoghlaim. Sraith ceathair marcálann céimeanna dul chun cinn na forbartha cognaíocha ag tosú le linn na hóige agus ar feadh na hóige, na hógántachta, agus isteach in aosacht.

Céim Sensorimotor - Breith go 2 Bhliain

Tosaíonn céim sensorimotor na forbartha cognaíocha ag am breithe agus críochnaíonn sé mar lapadán. Tarlaíonn fás cognaíocha go tapa agus an naíonán eolach ar a réaltacht. Fanann cumais chognaíoch teoranta, ach foghlaimíonn an leanbh a gcorp a scaradh ón timpeallacht trína gcéadfaí agus a bhfeachtas. Sa chéim sensorimotor, freagraíonn siad do shní isteach tobann spreagthaigh nua: torann, gluaiseachtaí, daoine, agus mothúcháin.

Tá an chéim sensorimotor roinnte ina sé fho-chéim:

 • Reflexes: Breith go Mí amháin -Tá faisnéis linbh fréamhaithe i ngníomh. Faigheann an leanbh eolas sa chéim athfhillteach trí oiriúnú dá dtimpeallacht. Áirítear leis seo gach iompraíocht “instinct” nádúrtha ar bhreith.
 • Frithghníomhartha Príomhúla Ciorcláin: Aon go Ceithre Mhí -Déantar gníomhartha athfhillteacha, cosúil le hordóg a shú, a athdhéanamh d'aon ghnó tar éis don leanbh a thuiscint go bhfuil siad taitneamhach. Tagraíonn imoibrithe ciorclach bunscoile ach amháin d'imoibrithe laistigh den chorp.
 • Frithghníomhartha Ciorclán Tánaisteacha: Ceithre go hOcht Mí—Is as iompar an linbh a eascraíonn gníomhartha nach bhfuil bunaithe ar athfhillteach. Is é an toradh a bhíonn ar ghníomhú an linbh ná imeacht roghnaithe sa timpeallacht, seachas ina chorp féin, agus féachann siad leis an imeacht a athchruthú trí bheith páirteach sna hiompraíochtaí a spreag an imeacht.
 • Comhordú ar Fhrithghníomhartha Tánaisteacha Ciorcláin: Ocht go Dá Dhéag Mí—Tá comhghaolú idir gaolmhaireachtaí cúise agus éifeacht agus iompar an linbh sna céimeanna roimhe seo. Idirghníomhaíonn siad leis an timpeallacht d'aon ghnó chun a gcuid riachtanas a chomhlíonadh.
 • Frithghníomhartha Ciorclán Treasacha: Dhá cheann déag go hocht mí dhéag -Tarlaíonn mionathrú ar an gcognaíocht de réir mar a athraíonn an páiste a ghníomhartha chun fadhbanna a réiteach. Tá bunús trialach agus earráide ag imoibrithe ciorclach treasach.
 • Comhcheangail Mheabhrach: Ocht gcinn déag go Ceathair Mhí Fiche—Críochnaíonn comhcheangail mheabhrach an tréimhse ina dtuigeann leanaí a dtimpeallacht trí ghníomhartha amháin. Ceanglaíonn siad siombailí agus teanga lena dtimpeallacht agus cruthaíonn siad abairtí bunúsacha.

Céim Réamhoibríochta - 2 go 7 mbliana

Tosaíonn an chéim réamhoibríochta mar leanbh ag dhá bhliain d'aois agus leanann sé go dtí seacht mbliana d'aois. Arb iad is sainairíonna an chéim seo tá leathnú an linbh i dtreo na loighce faoi dheireadh, ach níl siad fós in ann smaoineamh go loighciúil nó smaointe a scaradh óna chéile toisc go gcuireann an meon egocentric a thagann chun solais sa chéim seo teorainn lena gcumas intleachtúil. Smaoiníonn leanaí sa chéim réamhoibríochta ar bhealach a bhaineann go príomha leo féin. Ní féidir a gcuid smaointe, braistintí agus smaointe a aithint ó smaointe daoine eile. Ní fheiceann siad an domhan ach trína ndearcadh féin agus ní féidir leo dearcthaí éagsúla a mheas. Is é an t-éicealárnacht an fáth a mbíonn leanaí óga i gcoimhlint lena bpiaraí. Cé go bhfuil teanga lárnach sa chéim réamhoibríochta, ní úsáideann na páistí teanga chun cumarsáid a dhéanamh le daoine eile agus chun coimhlint a réiteach, ach chun a gcuid smaointe a chur in iúl.

Tá an chéim réamhoibríochta roinnte ina dhá fho-chéim.

 • Feidhm Shiombalach - Tá an cumas ag leanaí smaoineamh ar rud nach bhfuil ina n-amharc láithreach. siad siombailí a cheangal ar a gcuid bréagán agus caregivers ina bhfuil baint acu le compord. Is léiriú ar fheidhm shiombalach iad iarrachtaí ar ealaín agus ar léiriú trí shúgradh.
 • Smaoineamh iomasach -Athraíonn an smaointeoireacht ó shiombalach go hiomasach trí úsáid a bhaint as réasúnaíocht primitive. Tagraíonn smaointeoireacht iomasach don eolas ollmhór a fhoghlaimíonn leanaí ach go bhfuil sé ag streachailt lena chur i bhfeidhm. Éiríonn siad fiosrach faoin domhan, ag cur go leor ceisteanna.

Céim Oibriúcháin Coincréite - 7 go 11 bliain

Is é an chéim oibríochta nithiúil an pointe ag casadh i bhforbairt chognaíoch linbh. Tosaíonn sé ag thart ar seacht mbliana d'aois agus sainítear é trí fhorbairt smaointeoireacht eagraithe agus réasúnach. Tosaíonn páistí ag tuiscint rialacha agus úsáideann siad oibríochtaí chun fadhbanna a réiteach go loighciúil. De réir mar a aibíonn leanaí sa chéim oibriúcháin nithiúil, cuireann siad an loighic i bhfeidhm go heisiach ar rudaí fisiceacha. Ní féidir leo a gcuid smaointe a iompú i dtreo cásanna hipitéiseacha, gan ach a n-eispéiris nithiúla.

Tá an fhorbairt chognaíoch le linn na céime oibríochtúla nithiúla mar bhunchloch d’oideachas leanaí in aois scoile. Déanann siad a gcumas cognaíocha a fheabhsú chun faisnéis a mheabhrú, agus ansin an fhaisnéis sin a eagrú go loighciúil. Coinníonn aird roghnach iad dírithe ar thasc amháin, in ainneoin seachráin. Cuirtear deireadh leis an egocentrism a bhí feiceálach roimhe seo sa chéim oibríochta nithiúil. Tosaíonn páistí ag féachaint ar dhearcthaí iolracha.

Cé nach bhfuil aon substaintí ann, is iad seo a leanas próisis eile (ar a dtugtar oibríochtaí) sa chéim oibríochta nithiúil:

 • Díláraithe -Gach gné d’fhadhb a bhreithniú chun í a réiteach.
 • Sraith -Rudaí a shórtáil de réir a saintréithe (.i. dath, méid, cruth, etc.).
 • Idirthréimhse -Gaolmhaireacht loighciúil a aithint idir réada in ord sraitheach.  
 • Aicmiú -An cumas rudaí a aithint de réir a méid, a gcuma, nó a saintréithe.
 • Caomhnú -Ní chuireann fad nó cainníocht ruda an chuma agus an leagan amach.

Céim Oibriúcháin Fhoirmiúil – 12 agus Suas

Is í an chéim fhoirmiúil oibriúcháin an chéim dheireanach i dTeoiric na Forbartha Cognaíocha Piaget. Tosaíonn sé le linn na hógántachta timpeall ar theacht na caithreachais agus maireann sé go haosach. Téann na déagóirí óga seo sa chéim fhoirmiúil oibriúcháin faoi chlaochlú gasta ina bhforbairt chognaíoch. Tugann an chéim seo isteach an acmhainneacht le haghaidh machnaimh teibí. Smaoiníonn siad go hipitéiseach ar rudaí agus ar chásanna, rud a chiallaíonn tátail a dhéanamh faoi shuímh “féidearthachtaí”. Tréigtear an próiseas machnaimh trialach agus earráide a bhí ann roimhe seo chun fadhbanna a réiteach trí réasúnaíocht dhéaduchtach a dhéanamh. Déanann siad tástáil ar réitigh bunaithe ar hipitéisí.

Conas Forbairt Chognaíoch Piaget a Chur Chun Cinn

Forbraíonn gach leanbh ar a luas féin. Mar sin féin, níl siad go hiomlán ina n-aonar ina ndul chun cinn. Éascaíonn idirghníomhartha le daoine fásta a fheidhmíonn mar eiseamláirí agus leanaí eile forbairt chognaíoch. In ainneoin staid an linbh, cuidíonn sé le forbairt chognaíoch na príomhghníomhaíochtaí seo a ionchorprú i ngnáthamh laethúil.

“Seinn” leis na 5 chiall

Is éard is súgradh céadfach ann ná gníomhaíocht foghlama phraiticiúil ar bith a spreagann na cúig chéadfa - féachaint, éisteacht, tadhaill nó boladh. Neartaíonn an cineál seo súgartha de na cúig chéadfa na cosáin néaróin san inchinn. Is cill inchinn speisialaithe é néaróin a sheolann teachtaireachtaí ceimiceacha chuig na néaróga ar fud an néarchóras. Déanann súgradh céadfach éifeachtúlacht na gcosán a scagadh. Mar thoradh air sin, tá an inchinn freagraíonn sé don timpeallacht agus is féidir leis scileanna níos casta a chur i gcrích go rathúil.

Is féidir iniúchadh a dhéanamh ar an timpeallacht trí shúgradh céadfach ar bhealaí éagsúla. Taos súgartha, bloic thógála, puzail shimplí nó clár cluichíIs samplaí iad , ag canadh agus ag léamh os ard.

Súgradh Céadfach Chun Forbairt Chognaíoch
Súgradh Céadfach Chun Forbairt Chognaíoch

Gnáthamh a bhunú

Léiríonn an sainmhíniú teicniúil ar ghnáthamh na céimeanna a glacadh chun na tascanna atá sceidealaithe i rith an lae a chur i gcrích. Is gnáthamh é bricfeasta a dhúiseacht agus a ithe roimh dhul chuig an rang, agus filleadh abhaile níos déanaí chun obair bhaile a chríochnú agus féachaint ar an teilifís. Bíonn difríocht idir gnáthaimh laethúla ag brath ar an ngníomhaíocht. Tá gnáthaimh ríthábhachtach maidir le forbairt chognaíoch toisc go múineann sé do leanaí conas leideanna aistrithe a bhreathnú, a thuar, agus a bheith solúbtha nuair a imíonn gnáthaimh ón norm.

Ceisteanna agus Ráitis neamhiata

 Tá gnáthcheisteanna agus ráitis iata – ní theastaíonn ach freagra ‘tá’ nó ‘ní hea’ nó freagra aon fhocail, ach teastaíonn freagraí doimhne ar cheisteanna oscailte. Spreagann freagraí machnamhach na páistí chun páirt a ghlacadh i gcomhrá. Ní mór do pháistí smaoineamh go cruthaitheach, ag leathnú úsáid na teanga agus na scileanna cognaíocha.

Tosaíonn ceisteanna agus ráitis oscailte le:

 • “Cén fáth a gceapann tú…?”
 • "Cad má…?"
 • "Inis dom faoi…"

Áiseanna Amhairc

Feabhsaíonn áiseanna amhairc ar nós léaráidí, cairteacha, agus samhlacha tríthoiseacha forbairt chognaíoch cuidiú leis an bpáiste an fhaisnéis a chuirtear i láthair a thuiscint. Amharc Ceadaíonn an fhoghlaim an inchinn sonraí a thabhairt chun cuimhne níos éasca, mar gur coincréit iad.

Ba cheart freastal ar an gcineál cúnaimh amhairc a chuirtear ar fáil don chéim forbartha. Is fearr líníochtaí agus léaráidí le haghaidh tachráin agus luath-óige, agus samhlacha tríthoiseach i lár-óige. Méadaíonn na háiseanna amhairc ar chastacht le linn na hógántachta.  

Cumarsáid

Is cuid lárnach d’fhorbairt chognaíoch í teanga. Cothaítear a bhforbairt chognaíoch trí scileanna teanga a chur in iúl go seasta do leanaí. Labhair le páistí cúig bliana d’aois agus níos sine in abairtí iomlána le focail dhúshlánacha stór focal. Cinntigh go míníonn tú comhthéacs na bhfocal chun úsáid cheart a léiriú.