Forbairt Chognaíoch: Próiseas Coimpléascach

Forbairt Chognaíoch

Tá an próiseas a dhéanann leanbh idir fuaimeanna beaga a dhéanamh go caint, ó caoineadh ar gach rud go dtí aibiú dochreidte. Tugtar forbairt chognaíoch ar an bpróiseas sin. Cad is forbairt chognaíoch ann? Cad iad na ceithre chéim mhóra den fhorbairt chognaíoch? Cad iad na teoiricí a bhaineann le forbairt chognaíoch? Cad iad na tionchair chultúrtha agus stair na forbartha cognaíocha? Cad iad roinnt leideanna chun cabhrú le tuismitheoirí le forbairt chognaíoch le linn céimeanna éagsúla forbartha?

Forbairt Chognaíoch
Forbairt Chognaíoch

Cad is forbairt chognaíoch ann?

Forbairt chognaíoch, ar a dtugtar freisin forbairt intleachtúil, a shainmhínítear mar tógáil próisis smaoinimh-áirítear leis seo ag déanamh cinneadh, cuimhne, agus réiteach fadhbanna, ar feadh an tsaoil ón óige go dtí an duine fásta. Tá forbairt chognaíoch ina ábhar staidéir eolaíoch ar réimsí ar nós na síceolaíochta agus néareolaíocht. Díríonn sé ar fhorbairt chognaíoch duine ar fud an phróisis fáis. Mar shampla, a thógann sé breathnú ar leith ar foghlaim teanga, próiseáil faisnéise, scileanna aireachtála, agus acmhainní coincheapúla chuig próisis eile a fhorbraíonn níos mó in inchinn duine fásta. Sampla eile a d’fhéadfadh a bheith ann ná go bhfuil an chaoi a dúisíonn leanbh agus an próiseas chun dúiseacht do leanbh difriúil leis an bpróiseas a bhaineann le duine fásta.

Tástáil CAB/ Tástáil Chognaíoch
Ceallra Measúnaithe Cognaíocha Ginearálta ó CogniFit: Déan staidéar ar fheidhm na hinchinne agus déan scagadh cuimsitheach ar líne. Déan measúnú beacht ar raon leathan cumais agus braite folláine chognaíoch (ard-measartha-íseal). Aithnigh láidreachtaí agus laigí sna réimsí seo a leanas: cuimhne, díriú/aird, feidhmeanna feidhmiúcháin, pleanáil agus comhordú.

Cad iad na 4 chéim mhóra d'fhorbairt chognaíoch?

Sensorimotor: Breith - 18-24 mí.

An céim sensorimotor is é an chéim a mhaireann ó bhreith go dhá bhliain d'aois. Sa chéim seo, níl aon loighic nó ciall ag baint le hiompraíochtaí. Mar shampla, ag caoineadh toisc nach féidir le leanbh a blaincéad a aimsiú. Gluaiseann na hiompraíochtaí de réir a chéile ó ghníomhú ar na hathfhillteacha agus na hiompraíochtaí a fuarthas le hoidhreacht go dtí idirghníomhú ar bhealach níos réasúnaí leis an timpeallacht máguaird. De ghnáth déantar an chéim sensorimotor a mhiondealú i sé chéim mion ag brath ar aois an linbh.

Forbairt Chognaíoch
Forbairt Chognaíoch

Breith go mí d'aois: beirtear gach duine le reflexes dúchasacha agus oidhreachta a úsáideann siad chun tuiscint agus eolas a fháil ar a dtimpeallacht. Mar shampla, sucking agus greim.

Idir aon agus ceithre mhí d'aois: Athdhéantar iompraíochtaí a tharlaíonn de bharr a n-athfhillteacha. Mar shampla, is é a n-athfhillteach ná an rannán a thuiscint agus ansin ní dhéanann siad ach an comhartha sin a athrá. Déanann leanaí iarracht a chruthú scéimeanna, grúpaí gníomhaíochtaí nó smaointe comhchosúla, chun comhshamhlú agus cóiríocht a chruthú chun oiriúnú níos fearr don domhan thart orthu.

 • Comhshamhlú ciallaíonn sé seo nuair a fhreagraíonn leanbh do chás nua ar bhealach atá ag teacht leis an scéim atá ann cheana féin. Mar shampla, nuair a fhaigheann leanbh bréagán nua cosúil le teidí, tarraingíonn siad nó cuireann siad an bréagán ina bhéal go minic. Is scéim í sucking atá ann cheana féin a bhfuil an leanbh ag cur isteach uirthi sa chás nua ina bhfuil teidí.
 • Lóistín ciallaíonn sé nuair a athraíonn leanbh, athruithe, nó a chruthaíonn scéim iomlán nua chun déileáil le cás nua. Mar shampla, osclaíonn naíonán a bhéal níos leithne ná mar is gnách chun bealach a dhéanamh do lapa an teidí.

Idir cúig agus ocht mí d'aois:- Nuair a bhíonn leanbh eispéireas le spreagthaí seachtracha a mheasann siad a bheith taitneamhach, déanann siad iarracht go nádúrtha an taithí sin a athghníomhú agus a athchruthú. Mar shampla, nuair a bhuaileann leanbh an fón póca os a gcionn agus go gcasann sé nó go ndéanann sé torann, bíonn sé sin taitneamhach don leanbh agus déanann siad an gníomh arís toisc go bhfuil an toradh spraoi. Is é seo an pointe ina nósanna déanta as scéimeanna ginearálta. Ach, ag an gcéim seo, ní féidir le leanaí díriú go fóill ar rudaí iolracha ag an am céanna.

Ó ocht go dhá mhí dhéag d'aois-: Tarlaíonn iompraíocht ar chúis seachas ar sheans. Is féidir le leanbh tosú a thuiscint gur gníomh is cúis le frithghníomhú. Is féidir leis an bpáiste tosú freisin ar bhuanseasmhacht oibiachta a thuiscint. Is é sin le rá, má tá leanbh ag imirt le raddle agus má chuireann tú brat ar bharr an raddle, tosaíonn an leanbh a thuiscint go bhfuil an radd fós ann, faoin blaincéad, seachas a bheith ag smaoineamh go bhfuil an raddle imithe go hiomlán.

Ó aon bhliain d'aois go dtí ocht mí dhéag d'aois- Ag an gcéim seo, tarlaíonn gníomhartha d'aon ghnó le héagsúlacht bheag. Mar shampla, is féidir le leanbh druma a chur ar phota ruda le spúnóg adhmaid ach is féidir le leanbh druma a chur ar an mbord nó ar an urlár freisin.

Ó ocht mí dhéag d'aois go dhá bhliain d'aois- tosaíonn páistí ag ligean orthu go bhfuil siad ag súgradh agus ag tógáil siombailí meabhrach. Mar shampla, tá leanbh ag meascadh roinnt comhábhair le chéile ach níl spúnóg acu. Faigheann siad rud éigin eile le húsáid mar spúnóg aistrithe. Tosaíonn na naíonáin ag gníomhú le hintiúlacht seachas le nós.

Réamhoibríocht: Mamailínigh (18-24 mí) - luath-óige (aois 7)

An céim réamhoibríochta a thosaíonn nuair a ghnóthaíonn leanbh an cumas meabhrach chun an réaltacht a thuiscint agus maireann sé ó 2 d'aois go dtí aois 6 nó 7. Tá dhá bhealach ann chun an chéim seo a thréithriú de réir Piaget. Ina chuid saothair níos luaithe, chuir sé síos ar phróiseas machnaimh linbh ag an gcéim seo mar a bhfuil egocentrism, animism, agus a leithéidí i gceannas agus a rialaíonn an leanbh. I bhfocail eile, gníomhaíonn an leanbh, toisc go bhfuil sé egocentric, as a fhabhar féin nó ní fheiceann sé ach cás ina dhearcadh féin agus ní thuigeann sé braistintí de dhaoine eile. Creideann an leanbh, agus é beochan, go bhfuil rudaí neamhbheo cosúil leis an duine mothúcháin, rúin, agus smaointe agus sin an fáth gur breá le leanaí a bheith ag súgradh le bábóg agus nach minic a bhíonn daoine fásta. Is minic freisin go n-úsáideann leanaí siombailí sa chéim seo atá le feiceáil nuair a bhíonn siad ag súgradh agus ag ligean orthu féin.  

Oiliúint Inchinn CogniFit
Oiliúint Inchinn CogniFit: Traenálann agus neartaíonn inniúlachtaí cognaíocha riachtanacha ar bhealach optamach agus gairmiúil.

Coincréite oibriúcháin. Aois 7 go 12.

An Céim Oibriúcháin Coincréite maireann sé ó aois 6/7 go dtí aois 12/13 ag brath ar an leanbh. Laistigh den chéim seo, tá uaillmhian chognaíoch linbh tréithrithe ag réaltacht. De réir Piaget, is é an prionsabal céanna é is féidir a úsáid chun go leor iompraíochtaí a aithint. Éacht mór eile go cognaíoch sa chéim seo is ea caomhnú. Mar shampla, breathnaíonn leanbh ar dhá eascra atá líonta leis an méid céanna leacht, ach tá eascra amháin níos giorra ná an ceann eile. Is dócha go bhféadfadh leanbh sa chéim réamhoibríochta a rá go bhfuil níos mó leacht ag an eascra is airde, ach d'fhéadfadh an leanbh oibríochta nithiúil a rá go bhfuil an méid céanna leachta sa dá eascra. Tosaíonn an cumas réasúnaíochta a fhorbairt freisin ag an gcéim seo mar gheall ar phrionsabal an chaomhnaithe.

 Oibriú foirmiúil. Ógántacht trí dhaoine fásta.

sa An Chéim Oibriúcháin Fhoirmiúil, a mhaireann ó aois 12/13 go dtí aosacht, nuair a théann daoine ar aghaidh ó réasúnaíocht loighciúil le samplaí nithiúla go réasúnaíocht loighciúil le samplaí teibí. Is gnách go mbíonn daoine fásta óga ag féachaint orthu féin níos mó sa todhchaí seachas “anseo agus anois”. Creideann roinnt eolaithe gur féidir an chéim seo a mhiondealú tuilleadh go dtí an luathchéim fhoirmiúil oibriúcháin inar fantasies iad smaointe nó an chéim oibriúcháin fhoirmiúil dhéanach ina n-athraíonn eispéiris saoil cé chomh réalaíoch is atá na smaointe fantaisíochta sin.

Teoiricí na forbartha cognaíocha

Teoiric Piaget

An bunaitheoir Teoiric Piaget, Shíl Jean Piaget (1896-1980) go dtéann daoine trí chéimeanna éagsúla forbartha a thug deis dóibh smaoineamh ar bhealaí níos casta agus ar bhealaí nua. Áirítear ar na céimeanna seo an chéim sensorimotor, an chéim réamhoibríochta, an chéim oibríochta nithiúil, agus an Chéim Oibriúcháin Fhoirmiúil.. Tá roinnt cáineadh ar theoiric Piaget mar gheall ar go leor éileamh go bhfuil a theoiric tar éis titim as bhfabhar. Mar shampla, dúirt Piaget nach féidir le leanbh óg uimhreacha a chaomhnú. Mar sin féin, tá a fhios ag go leor tuismitheoirí agus tá go leor turgnaimh cruthaithe ar shlí eile. Ina theannta sin, tagann deireadh le céimeanna Piaget ina ndaoine fásta ach tá céimeanna breise d’fhorbairt chognaíoch aosach tugtha ag eolaithe eile sa réimse, mar shampla. Robert Kegan.

Teoiricí Neo-Piagetian

Ar ndóigh, tá teoiricí neamh-Phiagetacha ann maidir le forbairt chognaíoch a leagann béim ar róil na gcóras próiseála faisnéise agus meicníochtaí mar an cuimhne oibre agus rialú aird. Tugann na heolaithe seo le fios go n-oibríonn na céimeanna Piagetian níos mó mar a meicníochtaí rialaithe a neartú agus acmhainn stórála na cuimhne oibre a mhéadú.

Croíchórais Cognaíochta

Tá roinnt scileanna ann a bhfuil baint acu le forbairt chognaíoch na hinchinne agus atá riachtanach dóibh. Déanann eimpíreach staidéar ar an gcaoi a bhfoghlaimítear na “ardscileanna” seo i gceann chomh beag ama. Tá díospóireacht ann go bhfoghlaimítear iad de réir fearainn-shonracha cognition nó feistí foghlama cognaíocha ginearálta. Tá roinnt “croíréimsí” socraithe ag na taighdeoirí seo a thugann le tuiscint go bhfuil cumas dúchasach ag leanaí iad seo a fhorbairt.

 • Spás. Is féidir le leanaí óga scileanna loingseoireachta a bheith acu. Tá fianaise ann go bhfuil na scileanna loingseoireachta agus treo seo ceangailte le scileanna forbartha teanga idir 3 agus 5 bliana d'aois.
 • Uimhreacha. Bhí naíonáin léirithe dhá mheicníocht dhifriúla a bheith ann chun aghaidh a thabhairt ar uimhreacha. Déileálann ceann acu leis na huimhreacha níos mó ar bhealach níos gar agus déileálann an córas eile le huimhreacha níos lú, ar a dtugtar subiting.
 • Riachtanach. Smaoiníonn leanaí óga ar ainmhithe, ar phlandaí, agus ar aonáin bhitheolaíocha eile ar bhealach riachtanach. Tá siad ag súil go mbeidh tréithe áirithe ag na rudaí seo a thugann “bunús” áirithe dóibh.
 • Sealbhú Teanga. Réimse a ndéantar staidéar forleathan air, is é an bealach traidisiúnta chun é a fheiceáil ná go ndéantar teanga a fhorbairt mar gheall ar chomhdhéanamh agus ar phróisis chinntitheacha, duine-amháin amháin. Creideann na teoiricí eile gurb é idirghníomhú sóisialta agus taithí a chuidíonn linn teanga a fhorbairt.
 • Dearcadh Amhairc. Tá fianaise go bhfuil dearcadh doimhneachta ag leanbh nach bhfuil ach 72 uair an chloig d'aois maidir le rudaí casta mar ghluaisne bhitheolaíoch. Mar sin féin, níl an fhianaise soiléir cé acu an gcuireann an taithí amhairc laistigh den chéad 72 uair an chloig leis an gcumas seo cibé an bhfuil sé forbartha cheana féin nuair a fhágann an leanbh an bhroinn.

Hipitéis Whoft

Shíl Benjamin Whoft, a mhair ó 1897 go dtí 1941, go raibh smaointeoireacht duine ag brath ar ábhar agus struchtúr a dteanga. Is é sin le rá, rinne Whoft hipitéis gurb í teanga a chinneann conas a smaoinímid agus a bhraitheann muid rudaí. Mar shampla, ceaptar gur smaoinigh na hÉigiptigh a scríobh ó dheas go clé go difriúil ó na Gréagaigh a scríobh ó chlé go deas cé nach bhfuil na tíortha i bhfad óna chéile ó thaobh na tíreolaíochta de. Creideamh Whorf Bhí sé chomh dian sin gur shíl sé, mura raibh focal ann i dteanga, ní raibh aon tuairim ag an duine sin go raibh an réad sin ann. Chuaigh an teoiric seo go dtí seo maidir le ról a imirt i leabhar cáiliúil Goerge Orwell, Feirme Ainmhithe nuair a chuir na ceannairí muice deireadh le focail ó stór focal an tsaoránaigh ionas nach raibh siad in ann a thuiscint cad a bhí ar iarraidh ar na saoránaigh. Is é an cáineadh ná gur féidir le daoine a bheith feasach ar choincheap nó ar rud fiú mura bhfuil an stór focal acu chun cur síos a dhéanamh air.

hipitéis Quine

Chreid Willard Van Orman Quine, a mhair ó 1908 go 2000, go bhfuil laofachtaí dúchasacha agus coincheapúla ann a chumasaíonn sealbhú teanga, creidimh agus coincheapa. Téann a theoiric de réir traidisiúin fhealsúnacha náisiúnacha a chuaigh fealsúna eile, mar Immanuel Kant, leo freisin.

Tionchair Chultúrtha na forbartha cognaíocha

Forbairt Chognaíoch
Forbairt Chognaíoch

Cruthaíonn agus athraíonn an cultúr gach rud lena n-áirítear peirspictíocht, smaointe agus go leor eile. Is féidir le cultúr tionchar a bheith aige chomh fada agus a éifeacht ar an inchinn struchtúr a imríonn tionchar ansin ar ár léirmhíniú ar chultúr. Tá taighde a léirigh roimhe seo go bhfuil difríocht idir leibhéal an neamhspleáchais maidir le comhthéacs cultúrtha. Mar shampla agus go ginearálta, tá cultúir Oirthear na hÁise níos idirspleách i gcomparáid le cultúir an Iarthair atá níos neamhspleáiche go ginearálta. staidéar eile i gcomparáid leis an inchinn na Seapáine-Béarla dátheangach ar inchinn agus ar fhreagraí aonteangacha Meiriceánach-Béarla i bpáistí agus an leanbh ag iarraidh rún duine eile a thuiscint trí thascanna cartún agus scéalta bréagacha creidimh. Tá an Fuair ​​​​staidéar gníomhachtú uilíoch i réigiún déthaobhach an cortex prefrontal ventromedial. Chríochnaigh an staidéar leis an moladh go bhfuil an inchinn tá gníomhaíochtaí neural neamhspleách go cultúrtha, ní uilíoch.

Leideanna maidir le forbairt chognaíoch

 • Amhráin a chanadh agus spreag an leanbh le canadh leat. Cuidíonn sé seo le naisc a chruthú idir íomhánna agus focail chomh maith le forbairt cuimhne a chur chun cinn.
 • Bain úsáid as Cluiche Aibítir. Baineann sé seo le píosaí aibítre a ghearradh amach agus iad a thapáil ar fud an tí. Iarr ar an bpáiste na píosaí aibítre a chuardach in ord. Iarr orthu ansin an aibítir a thapáil agus an t-amhrán á chanadh acu chun íomhá agus focal a aithint.
 • Cleachtadh Cruth ag baint úsáide as ildaite, spraoi, nó liathróid cluichí ar féidir leo cabhrú le do leanbh scaireanna ar nós puzail nó imirt le Legos a ionramháil.
 • Aitheantas Torainn cabhraíonn sé le leanbh a mhúineadh chun idirdhealú a dhéanamh idir fuaimeanna agus iad a aithint ar fud an domhain - atá an-difriúil. D'fhéadfadh sé a bheith ina sconna ag rith, éin ag canadh, cooing owl, nó miasniteoir ag meilt. Iarr ar an bpáiste a aithint cén torann atá i gceist agus ansin iad a cheangal le gníomhartha ina dtimpeallacht laethúil.
 • Cluiche cinneadh Is éard atá i gceist le cinntí a dhéanamh. Fiafraigh den leanbh an fearr leo borgaire nó píotsa don dinnéar; an geansaí donn nó an cóta glas. Trí roghanna a thabhairt don leanbh agus cur ar a gcumas cinntí a dhéanamh, mothaeoidh siad níos neamhspleácha agus éascóidh sé seo a bhforbairt chognaíoch iomlán de réir mar a fhásann siad.

Stair na forbartha cognaíocha

Téann stair na forbartha cognaíocha rud beag mar seo… Scríobh Jean-Jacques Rousseau, an fealsamh Francach, Ar Oideachas i 1762. Laistigh den scríbhinn, pléann sé forbairt óige mar thrí chéim éagsúla. Sa chéad chéim, a théann ó 0 go 12 bliana d’aois, tá leanbh á threorú ag a n-impulses agus a mothúcháin go nádúrtha. Is é an dara céim, a mhaireann ó aois 12 go dtí aois 15, ná nuair a thosaíonn cúis an linbh ag forbairt. Tar éis focal, i gcéim a trí, atá ó 15 bliana d'aois agus níos sine, tosaíonn leanbh ag forbairt ina dhuine fásta.

Tar éis do Rousseau teacht chomh fada le James Sully, síceolaí Sasanach, a scríobh go leor leabhar ar fhorbairt óige. Dhá cheann de na leabhair seo, Staidéir na hÓige agus Leanaí Bealach ó 1897 úsáid as staidéir mhionsonraithe iarbhír a rinne sé é féin.

Tar éis Sully tháinig Lev Vygotsky, síceolaí Sóivéadach, suas le teoiric ar a dtugtar “limistéar na bhforbróirí cóngarachat”, ar a dtugtar freisin ZPD, a deir gur chóir go mbeadh príomhghníomhaíocht linbh ag súgradh chun a gcuid mothúchán agus forbairt chognaíoch a fhorbairt.

Tar éis Vygotsky, d’fhoilsigh Maria Montessori a buntaighde ina leabhar, .i. Fionnachtain an Linbh i 1946. Pléann sí na Ceithre Phlána Forbartha: ó bhreith go haois 6, 6-12, 12-18, agus 18-24. D’fhorbair sí an Modh Montessori chun cabhrú le teagasc i ngach céim chognaíoch forbartha.

Tar éis Montessori, tháinig Jean Piaget chomh maith agus rinne sé iarracht a bheith ar an duine is rathúla i bhforbairt chognaíoch. Ba é Piaget an chéad síceolaí a rinne ainm do réimse eolaíoch na forbartha cognaíocha. Ba é an méid is mó a chuir sé leis an réimse staidéir ná a theoiric stáitse maidir le forbairt chognaíoch leanaí. Faraor, fuair sé bás i 1980.

Scríobh Lawrence Kohlberg, a fuair bás go gairid i ndiaidh Piaget, na céimeanna forbartha morálta a bhreathnaigh ar thorthaí Piaget agus a chuimsigh smaointe Kohlberg freisin. Bhí a shaothair shuntasacha Céimeanna Morálta agus Moráltacht: An Cur Chuige Cognaíoch-Forbairt (1976) agus Aistí ar Fhorbairt Morálta (1981).

Cuir in iúl dúinn cad a cheapann tú sna tuairimí thíos!