Forbairt na Luath-Óige: Na 3 Chéim Tábhachtacha a Rianú

forbairt na luath-óige

Tá forbairt na luath-óige an fhisiciúil, síceolaíoch, agus mhothúchánach fás an linbh. Is féidir leis an tréimhse forbartha seo maireachtáil ón am a rugadh duine go dtí go sroicheann siad ógántacht, fiú tús an duine fásta.

Le linn an phróisis forbraíochta, foghlaimíonn an leanbh bunscileanna na beatha, forbraíonn agus loingseoireachta mothúcháin chasta, agus foghlaimíonn caidreamh le piaraí trí idirghníomhaíochtaí sóisialta. Is féidir smaoineamh ar an bpróiseas iomlán de réir mar a théann an leanbh ar aghaidh ó chéimeanna an spleáchais go dtí saol neamhspleách. Caithfimid breathnú níos géire ar gach céim…

FORBAIRT LUATH-CHÓNAIDH: CAD A BHÍ A FHIOS AGAT


Luath-óige Bíonn tionchar mór ag fachtóirí géiniteacha, eispéiris réamhbhreithe agus timpeallacht na luath-óige ar an bhforbairt. De réir an chomhshaoil, is éard atá i gceist againn ná an cineál timpeallachta ina bhfuil an leanbh ag fás, cad iad na himeachtaí a bhíonn acu, iompar na dtuismitheoirí agus na gcúramóirí, etc.

De ghnáth, go luath Léiríonn forbairt na hóige raon iomlán na scileanna atá ag leanbh foghlaimíonn sé le linn a chéimeanna forbartha den saol. Mar sin féin, na cúig príomhréimsí forbartha na luath-óige cuir san áireamh…

Is féidir le forbairt na luath-óige dul i bhfeidhm ar dhuine ar feadh a saoil.
Is féidir le forbairt na luath-óige dul i bhfeidhm ar dhuine ar feadh a saoil. Grianghraf le Michal Bar Haim ar Unsplash
 • Cognition: Cumas an duine smaoineamh, foghlaim agus fadhbanna a réiteach
 • Idirghníomhaíochtaí sóisialta agus mothúchánacha: Forbairt naisc shóisialta agus mhothúchánach ceangaltán
 • Scileanna cainte agus teanga: Cumas linbh chun teanga a fhoghlaim, a léamh, agus cumarsáid a dhéanamh le daoine eile.
 • Scileanna fisiceacha/mótair: An cumas an comhlacht a rialú trí scileanna mótair fíneáil agus comhlán araon.  
 • Feasacht céadfach: An cumas a bhrath agus próiseas céadfach faisnéis le húsáid sa todhchaí    

Tá sé tábhachtach céimeanna forbartha na luath-óige a thuiscint mar is féidir leis cabhrú le tuismitheoirí a thuiscint an bhfuil a leanbh ar an mbóthar ceart nó nach bhfuil. Mar sin féin, tá sé tábhachtach freisin cuimhneamh ar phríomhfhachtóir amháin…

Ní rialacha crua agus tapa iad na céimeanna.

Ná bí ag smaoineamh go gcaithfidh gach leanbh bualadh le chéile ag an gcéanna aois, ach feidhmíonn siad mar sheicphointí – tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi cé chomh maith agus atá a bpáiste ag fás go fisiciúil agus go síceolaíoch. Is minic go bhfágtar leanaí a bhfuil drochfhorbairt luath-óige acu taobh thiar ina ngairmeacha beatha acadúla, rud a chuireann bac ar a saol pearsanta agus sóisialta freisin.

Mura bhfuil do leanbh ag forbairt de réir na ngnáthchaighdeán, tá go leor bealaí ann chun cuidiú le forbairt shláintiúil a chur chun cinn, agus d'fhéadfadh sé a bheith tairbheach iad a thabhairt chuig péidiatraiceoir iontaofa a fhéadfaidh cabhrú leat. Ach conas a bheadh ​​a fhios agat an bhfuil do leanbh ar an mbóthar ceart? Bhuel, táimid anseo chun cabhrú leat leis. Mar sin, coinnigh ort ag léamh.

CONAS A INSINT MÁ BHFUIL DO PHÁISTE AR AN RIALÚ – CEANN NA MÍLE


Ba chóir go mbeadh tuismitheoirí ar an eolas faoina bhfuiltear ag súil leis i bhforbairt na luath-óige.
Ba chóir go mbeadh tuismitheoirí ar an eolas faoina bhfuiltear ag súil leis i bhforbairt na luath-óige. Grianghraf le Kelly Sikkema ar Unsplash

Níl aon ghléas rianaithe nó córas aláraim ann a fhéadfaidh tú a chur ar an eolas faoi dhul chun cinn luath forbartha do linbh. Is tusa a chaithfidh súil a choinneáil ar gharspriocanna áirithe a chabhróidh leat eolas a fháil ar fhás agus ar fhorbairt do linbh. Díreach ar an mbealach tú a choinneáil rianú a airde agus meáchan, tá sé tábhachtach súil a choinneáil ar fhorbairt chognaíoch agus shíceolaíoch freisin. Mar shampla, sna chéad chúpla mí tar éis do leanbh a bhreith, tabharfaidh tú faoi deara go soiléir na comharthaí a bhaineann le scileanna mótair agus teanga.

Tosóidh do leanbh ag bogadh a mhéara, ag féachaint anseo agus ansiúd. Déanfaidh siad iarracht tú a fhreagairt le gáire nó gothaí gnúise. B'fhéidir nach mbeidh sé nó sí in ann focail chearta a tháirgeadh ach déanfaidh sé nó sí iarracht fuaimeanna a dhéanamh, etc. Mura bhfuil sé seo ag tarlú do do leanbh, d'fhéadfadh sé a bheith ina chomhartha go bhfuil moill forbartha orthu agus go mb'fhéidir go mbeadh ort smaoineamh ar dhul i gcomhairle le do leanbh. saineolaí. 

Ar mhaithe leat, tá achoimre déanta againn ar roinnt clocha míle móra a d’fhéadfadh leanbh a bhaint amach faoi aois áirithe bunaithe ar ghnáthdhul chun cinn forbartha. Téigh i gcomhairle leis an liosta agus féach an bhfuil do leanbh ag déanamh cad a dhéanann formhór leanaí a aoisghrúpa.

Cloch Mhíle Forbartha: Breith go Bliain amháin

Is í an bhliain fáis is tábhachtaí mar beidh gach mí ag tairiscint rud éigin nua!

Sa chéad 2 mhí, féadfaidh do leanbh miongháire a thosú nuair a chloiseann tú do ghuth agus tú a leanúint lena súile agus iad ag bogadh anseo agus ansiúd.

 • 3 mhí, nuair a luíonn siad ar a gcuid boilg, ba chóir go mbeidís in ann a cheann agus cófra a ardú. Ba chóir dóibh tosú ag miongháire freisin ar dhaoine eolach eile a bhíonn i gcónaí thart.
 • Mhí 4, féadfaidh siad tosú ar aithris a dhéanamh ar fhuaimeanna, a gceann a shealbhú go seasta, ag gáire, agus ag caoineadh.
 • Mhí 6, féadfaidh siad tosú ag bogadh rudaí beaga lena lámha.
 • Mhí 7, féadfaidh siad freagra a thabhairt ar a n-ainm.
 • 9 mhí, féadfaidh siad tosú ag sreapadh, ag suí le tacaíocht, agus ag rá focail cosúil le mama, papa, etc.
 • Mhí 12, féadfaidh do leanbh tosú ag siúl le tacaíocht agus freagra a thabhairt ar dhaoine timpeall agus aithris a dhéanamh ar dhaoine.

Cloch Mhíle Forbartha: 2 Bhliain

Idir 1-2 bliana, féadfaidh an leanbh tosú ag siúl go neamhspleách, ag coinneáil rudaí cosúil le cupáin, tús a chur le beagán rith agus léim, ag labhairt abairtí gearra, ag leanúint treoracha, etc.

Cloch Mhíle Forbartha: 3 Bliana

Faoi 3 bliana d’fhéadfadh go mbeadh an leanbh tosaithe ag dreapadóireacht, ag labhairt focail agus abairtí iolracha, agus ag sórtáil rudaí de réir dathanna agus cruthanna.

Cloch Mhíle Forbartha: 4 Bliana

Faoi 4 bliana d'fhéadfadh go dtosóidh leanaí ag plé le daoine atá lasmuigh den teaghlach m.sh. comharsana, cairde na dtuismitheoirí, nó na daoine neamhtheaghlaigh a mbuaileann siad le chéile gach lá. Féadfaidh siad a bheith forbartha comhlán scileanna mótair do ghníomhaíochtaí cosúil le marcaíocht trírothach, chomh maith le scileanna mínluaileacha chun ciorcail, cearnóga agus cruthanna simplí eile a tharraingt.

Cloch Mhíle Forbartha: 5 Bliana

Faoi 5 bliana, tá go leor leanaí d’fhorbair sé na scileanna cognaíocha a theastaíonn chun eolas tábhachtach casta a mheabhrú mar a dteach seoladh, chomh maith le scileanna mótair casta le haghaidh gníomhaíochtaí ar nós scipeáil agus léim nó gléasta. Ba cheart go mbeidís in ann rudaí a chomhaireamh, etc.

Anois ag smaoineamh ar aois do linbh, déan comparáid idir an méid atá á dhéanamh acu i gcomparáid leis na clocha míle cineálacha roimhe seo. Má tá bearna ollmhór ann, d'fhéadfadh sé a bheith ina chomhartha ar mhoill forbartha. Ní gá scaoll a dhéanamh, tá socrú cognaíocha difriúil ag gach duine. Déan iarracht dul i gcomhairle le dochtúir agus oibriú chun cabhrú le do leanbh.

CAD IAD NA PRÍOMHCHÉIMEANNA D'FHORBAIRT LUATH-CHÓNAIDH?


Is féidir le forbairt chuí na luath-óige cuidiú le saol sláintiúil agus sona a chinntiú.
Is féidir le forbairt chuí na luath-óige cabhrú le saol sláintiúil agus sona a chinntiú. Grianghraf le Jimmy Dean ar Unsplash

Na garspriocanna forbartha atá liostaithe thuas raon leathan iompraíochtaí agus claochluithe a chlúdach a ghlacann páirt i múnlú inchinn agus pearsantacht linbh. Foghlaimítear an chuid is mó de na hiompraíochtaí sa chéad chúpla bliain den saol, rud a fhágann gurb iad an chéim ríthábhachtach d'fhorbairt na luath-óige. Ní hé seo an áit a chríochnaíonn an próiseas áfach. Leanann forbairt na hóige i lár agus i ndeireadh na hóige nó san ógántacht freisin.

Go ginearálta, tá trí phríomhchéim d’fhorbairt na luath-óige:

 • Luath-óige
 • Meán-óige
 • Luath-óige nó ógántacht

Tagraíonn an chéad cheann don am ó breith go hocht mbliana. Is iad seo na blianta den fhás agus den fhorbairt is soiléire. Le linn an ama seo, athraíonn leanbh atá ag brath go hiomlán ar a thuismitheoirí ina dhuine aonair siúil, cainte agus neamhspleách.

Is é an t-am a mhúnlaítear feidhmiú saoil, pearsantacht agus caidrimh an linbh. Forbraíonn sé/sí ceangal mhothúchánach le daoine timpeall air a dtéann a n-iompraíocht i bhfeidhm an leanbh is mó. Tosaíonn sé foghlama focail agus teanga le haghaidh cumarsáide chomh maith le bunscileanna saoil cosúil le siúl, caint, ithe, léamh, scríobh, etc. Is am ríthábhachtach é freisin le haghaidh fás fisiciúil freisin.

Meán-óige tagraíonn sé thart ar ocht go dhá bhliain déag d'aois. Tosaíonn an páiste ag tuiscint roinnt coincheapa teibí mar airgead agus am. Thairis sin, tosaíonn siad ag forbairt caidrimh idirphearsanta agus scileanna cognaíocha.

Ógántacht nó óige déanach tosaíonn ag a dó dhéag agus críochnaíonn sé sna déaga. Is é an am nuair a bhíonn athruithe móra ag duine ina bhfás fisiceach, mothúchánach agus meabhrach. Is dócha go dtiocfaidh neamhoird shíceolaíocha ar do leanbh, athruithe hormónacha, luaineachtaí iompraíochta, srl. D’fhéadfadh sé/sí a bheith ag streachailt lena gcuid mothúchán a bheith ina gcúis le corraíl mheabhrach.

AN BHFUIL sé ceart go leor MURA BHFUIL MO LEANAÍ AG AN gCÉIM CHEART?


Féadfaidh moilleanna i bhforbairt na luath-óige a chur faoi deara go leor deacrachtaí do leanaí ag céimeanna éagsúla den saol. Is féidir le drochfhorbairt sa luath-óige dul i bhfeidhm ar an duine ar feadh a saoil agus é ina dhuine fásta. Mar shampla, is féidir le lagfhás fisiciúil bac a chur ar a gcumas a bheith rannpháirteach go maith i ngníomhaíochtaí seach-churaclaim mar spóirt sa scoil.

Chomh maith leis sin, bocht d’fhéadfadh forbairt leathanach gréasáin síceolaíoch a bheith ina chúis le droch-chognaíocha cumais ar dócha go mbeidh tionchar acu ar acadóirí an linbh. Droch-mheabhrach agus forbairt mhothúchánach d'fhéadfadh go mbeadh do leanbh ag fulaingt ó neamhoird mheabhrach éagsúla. Mar sin má bhraitheann tú nach bhfuil do leanbh ag an gcéim cheart, téigh i gcomhairle le péidiatraiceoir a luaithe is féidir. Tabhair faoi deara, nach bhfuil sé seo aon rud a bheith buartha faoi, is féidir leat a shocrú ar an scéal le teicnící laethúla simplí mar a leanas.    

CONAS FORBAIRT SÍCOLAÍOCHTA LEANAÍ A Chothú


Seo roinnt leideanna chun forbairt shíceolaíoch do linbh a chothú.

 • Cleachtaigh gníomhaíochtaí dúshlánacha meabhrach ar nós puzzles nó cluichí foghlama
 • Léigh scéalta agus páirt a ghlacadh i cruthaitheach cluichí
 • Cabhraigh le do leanbh a mhothúcháin a aithint agus glacadh leo
 • Déan comhbhá leis/léi chun muinín a chothú
 • Caith am le do leanaí agus déan cad is breá leo a dhéanamh
 • Múnlaigh dea-iompraíocht mar go ndéanann leanaí aithris ar a bhfeiceann siad
 • Buíoch as a gcuid iarrachtaí beaga
 • Cabhraigh leo athléimneacht a thógáil
 • Faigh comhairle leighis

Cabhróidh siad seo go léir leat forbairt shíceolaíoch do linbh a ardú agus a chothú. 

CONCLÚID


Is próiseas forbartha é forbairt na luath-óige a mhúnlaíonn pearsantacht do linbh. Is próiseas ríthábhachtach é a dteastaíonn aird ar leith air toisc go mbraitheann sé go mór ar iompraíochtaí réamhbhreithe agus ar an timpeallacht timpeall an linbh. Ní mór do thuismitheoirí seiceáil a choinneáil ar a bhfuil á fheiceáil agus á bhreathnú ag a bpáiste.

Caithfidh siad a chinntiú go bhfuil a bpáiste sábháilte ó aon chineál diúltachta a d'fhéadfadh bac a chur ar a fhás ar bhealach ar bith. Níos tábhachtaí fós, ba chóir do thuismitheoirí dea-iompar a mhúnlú roimh a gcuid leanaí ionas go n-aithriseann siad iad ina saol.