Géinte intleacht a fuarthas amach don chéad uair

Fuair ​​​​eolaithe ó Imperial College amach gurb iad na géinte céanna a raibh tionchar acu ar fhaisnéis agus ar chumas daoine sláintiúla na cinn chéanna a chuir isteach ar chumas cognaíocha agus a d'eascair titimeas nuair a bhí siad mutated.

Fuarthas amach i staidéar le déanaí ar thionchair ghéiniteacha na hintleachta go bhfuil baint ag roinnt géinte le hintleacht. Bhreathnaigh an staidéar, a foilsíodh san iris Nature Neuroscience, ar shonraí ó bhreis agus 74,000 duine a ghlac páirt i staidéir roimhe seo ar fhaisnéis.

D'aithin na taighdeoirí cúig ghéinte a raibh an chuma orthu go raibh baint acu le faisnéis. Bhí baint ag na géinte seo le cealla nerve agus forbairt inchinn a rialáil. Fuarthas amach sa staidéar freisin go raibh baint ag na géinte seo le leibhéil éagsúla faisnéise.

D’fhéadfadh torthaí an staidéir cabhrú lenár dtuiscint ar na fachtóirí géiniteacha a mbíonn tionchar acu ar fhaisnéis a fheabhsú. D'fhéadfadh bealaí nua a bheith mar thoradh air seo ar deireadh chun faisnéis a fheabhsú i ndaoine a bhfuil IQanna níos ísle ná an meán acu.

Chomh maith le féachaint ar fhachtóirí géiniteacha, d'fhéach na taighdeoirí freisin ar thionchair chomhshaoil ​​ar fhaisnéis. Fuair ​​​​siad amach go bhféadfadh tionchar mór a bheith ag timpeallacht duine ar a IQ. Bhí fachtóirí cosúil le leibhéal oideachais, ioncam, agus rannpháirtíocht tuismitheoirí go léir ceangailte le leibhéil níos airde faisnéise.

Tugann torthaí an staidéir seo léargas tábhachtach ar conas is féidir le géinte agus an timpeallacht tionchar a imirt ar fhaisnéis. Leagann siad béim freisin ar a thábhachtaí atá sé deiseanna a sholáthar do dhaoine chun foghlaim agus a gcumas cognaíocha a fhorbairt. Tríd an méid sin a dhéanamh, is féidir linn cabhrú lena chinntiú go mbíonn an deis ag gach duine a lánacmhainneacht intleachtúil a bhaint amach.


Is é an chéad sprioc eile atá acu ná cóireáil rathúil a dhéanamh ar ghalair néaracha mar titimeas.