Meabhairshláinte Leanaí: 7 Leid Do Luathchéimeanna Sláintiúla

meabhairshláinte leanaí

Is mian le gach tuismitheoir an chuid is fearr dá bpáistí, cuimsíonn sé seo gach rud ó folláine fhisiceach go meabhairshláinte a leanaí. Ach ní bhíonn sé éasca i gcónaí na huiscí casta a threorú timpeall ar a bhforbairt. Seo roinnt eolais agus leideanna úsáideacha is féidir leat a úsáid le haghaidh na gcéimeanna tosaigh forbartha.

CÉN FÁTH A BHFUIL NA CÉIMEANNA Luatha RIACHTANACH


Imeachtaí traumatacha sna céimeanna tosaigh de mheabhairshláinte leanaí tionchar fada acu ar mheabhairshláinte an duine aonair. Tá an inchinn, sa luath-óige, ar an gceann is leochailí. Bíonn drochthionchar ag droch-eispéiris ar a fhorbairt, rud a mhéadaíonn na rioscaí a bhaineann le gortuithe sa saol luath. Is mórfhachtóir riosca iad na contúirtí seo maidir le fadhbanna iompraíochta agus síceolaíochta éagsúla a fhorbairt níos déanaí sa saol.

Tuairiscíonn staidéir taighde go bhfuil ráta níos airde ag leanaí a fhulaingíonn drochchóireáil dúlagar, imní, PTSD, féinmharú agus eile. meabhairshláinte neamhoird.

Chomh maith leis sin, cuireann teagmhais anacra luatha le spleáchas níos airde ar dhrugaí níos déanaí sa saol. Is é seo an fáth a áitíonn saineolaithe cúram sláinte ar thuismitheoirí díriú ar an luath-óige meabhairshláinte a bpáistí. Tá timpeallachtaí meabhracha sláintiúla luath-óige an-tairbheach do dhaoine sláintiúla iompraíochta agus síceolaíochta forbairt an duine aonair. Dá mhéad an tús, is amhlaidh is taitneamhaí a bheidh an saol níos déanaí.

CÉARD Í MEABHAIR-SHLÁINTE LEANAÍ SA LUATHCHÉIMEANNA?


Tagraíonn meabhairshláinte na luath-óige do chúrsaí sóisialta, mhothúchánach, agus forbairt shíceolaíoch leanaí ina saol go luath. Is é a gcumas iniúchadh, foghlaim, caidrimh a dhéanamh, a gcuid mothúchán a chur in iúl nó a chur in iúl, agus ar deireadh freagairt do chaidrimh agus don chúram a thugtar dóibh.

Nóta: An focal luath-óige thagraíonn sé don chéad 3-4 bliana (nó uasmhéid 5) de shaol an linbh.

Seo an t-am a bhfuil sé/sí ag foghlaim conas feidhmiú, go sóisialta agus go mothúchánach. Cibé rud a fheiceann nó a n-eisíonn na leanaí is dócha go bhfanfaidh sé leo ar feadh an tsaoil. Seo nuair a bhíonn a n-inchinn, agus go háirithe meabhairshláinte, ag fás. Tá siad ag an aois Ó iniúchadh agus foghlaim, beidh siad a bhrath an domhan trí ghníomhartha agus cóireáil na ndaoine thart timpeall orthu.

Deir saineolaithe ón Ionad ar an Leanbh atá ag Forbairt, Ollscoil Harvard, go mbíonn tionchar díreach ag eispéiris luatha linbh, bíodh siad diúltach nó dearfach, ar ac(h)uid. forbairt inchinne. Is iad na chéad trí bliana an ceann is tábhachtaí am toisc go bhfuil leanaí ag fás go fisiciúil agus go meabhrach.

Faoi thrí go ceithre bliana, tá go leor naisc déanta ag an leanbh chun pictiúr den domhan a tharraingt. Mar sin, ní mór a chinntiú le linn na tréimhse sin, go mbíonn iompar dearfach agus atruach acu trí chleachtais chothaithe.

CÉARD MÁ BHFUIL LUATHCHÉIMEANNA MEABHAIR-SHLÁINTE LEANAÍ BOCHT?


Mar a luadh cheana, cruthaíonn eispéiris luatha saoil an forbairt mheabhrach de dhuine aonair. Is iad na heispéiris thaitneamhacha atá mar bhunús le meabhairshláinte fónta agus is dócha go lagóidh cinn mhíthaitneamhach cumais mheabhrach. Is dócha go mbeidh impleachtaí fadsaoil acu a théann i bhfeidhm ar chumais chognaíoch, foghlama agus chuimhne.

B’fhéidir nach dtaispeánfaidh an leanbh neamhoird meabhairshláinte ag aois níos óige ach is féidir tréithe soiléire neamhoird meabhairshláinte éagsúla a fheiceáil níos déanaí sa saol. Is iad seo a leanas cuid de na neamhoird a thagann chun cinn go coitianta mar thoradh ar mheabhairshláinte na luath-óige:

  • Neamhoird imní
  • Neamhord easnaimh / easpairghabhála
  • Neamhord iompair
  • Storm
  • Neamhord strus posttraumatic
  • Míchumais néarfhorbartha mar uathachas (le feiceáil ag aois óg)

Caithfidh tú a bheith ag smaoineamh conas is féidir le himeachtaí luath-saoil cásanna den sórt sin a chur chun cinn?

Bhuel, fágann eispéiris síniú ceimiceach ar na géinte. Bíonn tionchar ag an idirghabháil “léiriú géine taithí” seo ar mheabhairshláinte na hóige. Tá treoracha ag géinte a insíonn dár gcorp conas oibriú. Mar sin féin, cuireann an síniú ceimiceach de bharr eispéiris struis cosc ​​ar na géinte a gcuid feidhmeanna a chomhlíonadh go rathúil. Leagann sé seo bunchloch éagobhsaí don mheabhairshláinte.

I measc na n-imeachtaí struis coitianta is cúis le coinníollacha den sórt sin tá bochtaineacht, mí-úsáid athfhillteach, faillí ainsealach, mí-úsáid substaintí, foréigean teaghlaigh, meabhairshláinte na dtuismitheoirí, caidreamh míshásta na dtuismitheoirí, etc.

Ós rud é go bhfuil an damáiste a dhéantar de bharr drochshláinte mheabhrach na luath-óige i bhfad níos déine, ní mór do thuismitheoirí oibriú ar an forbairt shláintiúil ar mheabhairshláinte luath a linbh le dúthracht mhór.

Chun cabhrú leat leis seo, cuirimid roinnt leideanna iontacha i láthair chun meabhairshláinte na luath-óige a chothú.  

LEIDEANNA CHUN MEABHAIR-SHLÁINTE LEANAÍ A CHOTHÚ


Conas is féidir linn meabhairshláinte na luath-óige a chur chun cinn? Grianghraf le Zach Vessels ar Unsplash
Conas is féidir linn meabhairshláinte na luath-óige a chur chun cinn? Grianghraf le Zach Vessels ar Unsplash

Níl aon leigheas ordaithe le haghaidh feabhas a chur ar mheabhairshláinte de leanbh ná cleas sármhaith atá in ann é seo a dhéanamh duitse. Éilíonn sé iarrachtaí cúramach agus ó chroí chun inchinn do linbh a chothú agus tacú lena meabhairshláinte. An chuid is mó den am, is iad na gníomhaíochtaí laethúla a d'fhéadfadh cabhrú leat go suntasach leis. Cuimhnigh i gcónaí gur próiseas a thógann am agus fuinneamh é ach b’fhiú é ar fad sa deireadh.

Seo an méid is gá duit a dhéanamh.

Múin do leanbh a mhothúcháin a aithint  

Is é “teanga na mothúchán” an chéad chéim de do leanbh i dtreo staid mheabhrach shláintiúil.

Caithfidh tú a chur in iúl cad a mhothaíonn siad. Múin dóibh focail do mhothúcháin éagsúla ionas gur féidir leo insint duit. Ní féidir le formhór na bpáistí “a gcroí a ligean amach” mar go bhfuil mearbhall orthu faoin dóigh a mothaíonn siad faoi rud ar leith.

Níl a fhios acu cé acu an bhfuil sé i ndáiríre a fhadhb nó níl ann ach a mothú measctha. Ceapann go leor acu go bhfuil mothúcháin seachas sonas go dona (uaireanta fiú náireach) ach caithfidh tú a rá leo gur gnách gan a bheith sásta an t-am ar fad agus mothúcháin éagsúla a bheith agat. Abair leo iad féin a chur in iúl, is cuma conas a bhraitheann siad. Dá mhéad a chuirfidh siad in iúl, is lú an strus a bheidh orthu.  

Ionbhá a chothú chun muinín a chothú

Ní leor comhbhrón riamh, ní mór duit comhbhá a dhéanamh le do leanaí. Ní mór duit tú féin a chur isteach ina gcuid bróga, sos, agus tuiscint a fháil ar conas a mhothaíonn do leanbh. Ag éirí feargach láithreach agus ag tabhairt comhairle gan éisteacht leo ní oibreoidh.

Cabhraigh le do leanbh a muinín a chur ionat. Ar an ábhar sin, caithfidh tú éisteacht leo go hoscailte ionas go mbeidh a fhios acu go bhfuil duine éigin ann dóibh. Breathnaigh ar iompar do linbh, tabhair faoi deara cad a chuireann isteach orthu, déan teagmháil leo, bailíochtaigh a gcuid mothúchán, bíodh a dhearcadh ar an eolas ar dtús, agus ansin cuir do thuairim i láthair. Tá seans ann go bhfuil do leanbh ag freagairt ró-mhór do rud éigin ach fós féin, éisteacht leo chun a imoibriú cosanta a laghdú.

Tabhair ar do leanbh an rud is breá leis/léi a dhéanamh a dhéanamh

Is bealach nádúrtha é cruthaitheacht chun tú féin a chur in iúl. Mar an gcéanna, is dócha go gcuirfidh leanaí iad féin in iúl agus iad ag déanamh rud éigin a mbaineann siad an-taitneamh as. Is féidir é a bheith rud ar bith cosúil le imirt cluichí, spóirt, líníocht, damhsa, grianghrafadóireacht, rólghlacadh, an bréagán is fearr leo, srl. Ní mór duit a fháil amach cad is breá le do leanbh a dhéanamh agus ansin iad a spreagadh chun é a dhéanamh go minic.

Déan iarracht é a dhéanamh leo. Ar an mbealach seo, is féidir leat an t-uasmhéid ama a chaitheamh le do leanbh. Is féidir leat labhairt leis/léi faoina smaointe, cad ba mhaith leo a bheith sa todhchaí, agus conas a mhothaíonn siad. Níos tábhachtaí fós, beidh a fhios agat cad atá ar bun ag do leanbh. Fágann an chuid is mó de na tuismitheoirí a gcuid leanaí chuig teilifíseáin agus fóin chliste rud atá an-dona d'fhorbairt a n-inchinn. Mar sin, déan iarracht cruthaitheacht do leanbh a spreagadh agus ligean dóibh é a shaothrú.  

Múnla dea-iompraíochta

Déanann leanaí aithris ar a bhfeiceann siad. Má fheiceann siad foréigean thart, is dócha go gcleachtóidh siad é sa saol. Má fheiceann siad a dtuismitheoirí nó a gcúramóirí ag troid agus ag mí-úsáid a chéile, measfaidh siad é mar ghnáthiompraíocht agus leanfaidh siad leis ar feadh an tsaoil. Dá bhrí sin, tá sé riachtanach go mbeadh dea-iompar ag daoine atá ag tógáil linbh. Caithfidh siad a bheith dea-bhéasach agus cúramach lena chéile agus leis an bpáiste chomh maith. Cuireann gníomhartha maithe cineálta isteach go dearfach ar an inchinn agus spreagann siad an leanbh chun an mhaith a dhéanamh freisin. Cuimhnigh gur tusa an múinteoir is fearr le do leanbh. Más mian leat do leanbh rud éigin a dhéanamh, déan é féin ar dtús.

Buíoch iad as a gcuid iarrachtaí beaga

Is é seo an teicníocht is simplí fós is éifeachtaí chun meabhairshláinte do linbh a chothú. Aitheantas a n-iarrachtaí beaga agus iad a mheas. Spreagfaidh sé iad a bheith ag obair níos deacra an chéad uair eile. Tabhair aiseolas cuiditheach dóibh. Aibhsigh na hearraí agus ansin inis dóibh conas is féidir leo níos mó a fheabhsú. Tógfaidh do mheas ar a bhféinmhuinín rud a ardaíonn a muinín agus a n-athléimneacht.

Cruthaigh timpeallachtaí spreagúla, spraíúla

Bíonn leanaí óga lán fiosrachta, spraíúil, agus tart ar eolas agus ar thuiscint ar a dtimpeallacht. Bíonn siad i gcónaí ag breathnú, ag fiosrú agus ag tástáil cógaslann gulfport conas a oibríonn a dtimpeallacht agus conas a idirghníomhaíonn na daoine timpeall orthu leis agus lena chéile.

Tá sé ríthábhachtach foghlaim agus spreagadh intinne a chur chun cinn sa chéim luath seo den fhionnachtain chun grá foghlama ar feadh an tsaoil a chur chun cinn. Má chinntítear go bhfuil rochtain ag leanaí ar imshaoil ​​spreagúla lena n-áirítear dathanna, fuaimeanna, cruthanna, agus gníomhaíochtaí idirghníomhacha cabhraíonn sé leis an inchinn naisc a chruthú agus treisíonn sé fiosracht agus nádúr fiosrach an linbh.

Bréagáin idirghníomhacha agus spreagúil cluichí agus gníomhaíochtaí fónamh mar chuid lárnach den timpeallacht shaibhir foghlama seo.

Téigh i gcomhairle le gairmí leighis

Is cuid thábhachtach íogair de shláinte iomlán an duine í meabhairshláinte. Mar sin, tá sé riachtanach dul i gcomhairle le speisialtóir. Ar an ábhar sin, ba chóir duit labhairt le péidiatraiceoir nó síciatraí. Ba chóir duit fiafraí díobh faoi na scileanna agus na hiompraíochtaí meabhairshláinte atá oiriúnach d’aoiseanna difriúla agus d’aon mhothúchánach nó iompraíocht athruithe is féidir a bheith ag tnúth leis de réir mar a fhásann leanbh. Má thugann tú aon rud neamhghnách faoi deara in iompar do linbh, cuir in iúl don dochtúir é, lorg cúis shochreidte, agus iarr réiteach. Is féidir le gairmí leighis tú a threorú is fearr maidir leis seo.

CONCLÚID


Cuireann eispéiris luatha saoil isteach go mór ar mheabhairshláinte linbh. bocht Méadaíonn meabhairshláinte na luath-óige an baol forbartha neamhoird mheabhrach san fhadtréimhse. Dá bhrí sin, ba chóir do thuismitheoirí díriú ar an meabhairshláinte luath dá leanbh oiread agus is féidir. Ba chóir dóibh cibé rud a thógann sé a dhéanamh chun cabhrú lena leanbh fás láidir meabhrach. Is féidir leis na leideanna cabhrach thuasluaite fás meabhrach sláintiúil a chur chun cinn i leanaí. Níl uait ach do thiomantas agus do chuid iarrachtaí!