Meabhairshláinte: Cad É É agus Conas Bheith Meabhairshláinte

Meabhair-Shláinte

Cad is sláinte mheabhrach ann?

Ba mhaith linn go léir a bheith sláintiúil agus taitneamh a bhaint as folláine ghinearálta, ach tá sé seo dodhéanta mura bhfuil muid sláintiúil meabhrach. Cad iad príomhthréithe na meabhairshláinte?

Cad iad na daoine meabhairshláinte cosúil?

Cad iad na cúiseanna bochta meabhairshláinte agus na hiarmhairtí a bhaineann leis?

Conas atá meabhrach neamhoird a chosc? Conas iad a bhrath agus a chóireáil?

San Airteagal seo, déanfaimid na miotais bhréagacha faoi shláinte mheabhrach agus a chuid claontachtaí a dhíchóimeáil. Ina theannta sin, tabharfaimid leideanna duit chun do leas síceolaíoch agus folláine do mhuintire a fheabhsú.

Cad is Meabhairshláinte Sainmhíniú

meabhairshláinte

De réir WHO, is é a “staid mheabhrach iomlán, folláine fhisiciúil agus shóisialta, agus ní hamháin easpa galair.” Is é seo an príomh-shainmhíniú a luaitear go minic agus an t-ábhar seo á phlé. Tá sé gearr, an-mhínitheach agus cuireann sé i gcuimhne dúinn go gcaithfimid machnamh a dhéanamh ar líon mór athróg le bheith sláintiúil.

Go ginearálta, nuair a labhairt linn faoi Sláinte smaoinímid ar slaghdáin, tinneas cinn nó fadhbanna fisiceacha eile nach bhfuil chomh tromchúiseach. Mar sin féin, ní mór dúinn meabhairshláinte a fháil go han-mhaith. Gan é, is cuma cé chomh mór agus atá torthaí ár dtástálacha fola.

Tá sé dodhéanta ár stát síceach a scaradh ónár gcorp. Coinníonn an bheirt acu caidreamh déthreoch. Déanann gairmeacha iolracha agus samhlacha éagsúla staidéar ar mheabhairshláinte. Tá níos mó feasachta le feiceáil anois sláinte ina iomláine chun treisiú ár bhforbairt phearsanta. Forbróidh duine as gach ceathrar neamhord meabhrach amháin ar a laghad ar feadh a saoil. Ní gá dúinn a bheith scanraithe. Ach más mian linn maireachtáil go maith, ní mór dúinn foghlaim faoi ​​shláinte, idir fhisiciúil agus mheabhrach. Ar an mbealach sin is féidir linn eolas agus bunúsach a fháil nósanna a choimeád ar bun. San Airteagal seo, tabharfaimid roinnt treoirlínte duit ionas gur féidir leat a bheith sláintiúil meabhrach agus aire a thabhairt do do mhuintir.

Príomhghnéithe a Shainmhíníonn Meabhairshláinte

 • Cuireann meabhairshláinte isteach orainn: Cuireann sé ar ár gcumas idirghníomhú go cuí leis na daoine timpeall orainn, bannaí mothúchánacha sláintiúla a bhunú, feidhmíocht oibre leordhóthanach a bheith acu, a bheith in ann gníomhaíochtaí nó gníomhartha laethúla a dhéanamh chomh simplí le súil a chaitheamh.
 • Ligeann sé dúinn ár n-acmhainneacht uasta a fhorbairt: Níl a bheith sláintiúil meabhrach teoranta do mhaireachtáil gan go leor mishaps. Spreagann sé sinn lenár spriocanna a bhaint amach, ár ndámha a fhorbairt agus aghaidh a thabhairt ar ár n-aimhleas le beogacht.
 • Is éard atá ann ná a bheith in ann sonas a bhaint amach: Is é an cruinniú mullaigh na folláine sonas mar Maslow bunaithe. Má éiríonn linn, beimid in ann ár dtosaíochtaí a chomhchuibhiú, a bheith mar chuid de ghrúpa nó luach a chur ar na rudaí maithe inár saol.
 • Is próiseas dinimiciúil é: Ar feadh ár saol, táimid ag dul trí imthosca éagsúla. Ár miste ag oiriúnú dóibh. Seans go bhfuil níos mó imní orainn faoinár ngnáth gníomhaíocht fhisiciúil inár ndéagóirí, ach anois táimid sásta sinn féin. Ionchais shochaí, an comhthéacs nó ár smaoineamh ar “sonas” athrú, ag iarraidh i gcónaí feabhas a chur ar mheabhairshláinte.
 • Rud cultúrtha atá i gceist againn le meabhairshláinte go páirteach: cé a shainmhíníonn cad is “gnáth” ann? Tá sé cultúrtha go príomha.
 • Tá paraiméadair áirithe le meastóireacht meabhairshláinte: In ainneoin na neamhréireachtaí a d’fhéadfadh teacht chun cinn, is féidir treoirlínte áirithe a leagan síos a ligeann dúinn meabhairshláinte a mheas agus a fheabhsú ár gcaighdeán saoil. Mar shampla, a duine a bhfuil fadhbanna tromchúiseacha oibre nó strus post aige mar gheall ar shubstaint andúile riachtanais chun a bhfolláine mheabhrach, fhisiciúil agus shóisialta a mhéadú.

Tréithe daoine meabhairshláinte

Tá meabhairshláinte ní ceist ar fad nó rud ar bith. Is contanam é le féidearthachtaí gan teorainn.

Mar shampla, b’fhéidir go bhfuilimid ag dul trí dhroch rith agus ní chiallaíonn sé seo go bhfuil dúlagar orainn. Ní leanann daoine meabhairshláinte an tsamhail chéanna saoil, ach roinneann siad cosúlachtaí áirithe:

 • Féachann siad orthu féin go réalaíoch: Tá aithne acu orthu féin, ná bí faoi mhionn orthu féin agus ní dhéanann siad ró-adhradh.
 • Tá meas acu ar a bhfuil acu: Baineann siad taitneamh as an taobh mhaith de rudaí beag beann ar a gcúinsí. Glacann siad agus ná déan dearmad grá nó luach a thabhairt dóibh féin.
 • Sásaíonn a gcaidrimh shóisialta: Ní gá dúinn a bheith chomh maith le gach duine. Ach tá a fhios againn go léir nó is féidir linn a shamhlú an míchompord a bhaineann le bheith scoite amach nó nach nglactar leis. Bíonn scileanna cumarsáide éifeachtacha ag daoine atá sláintiúil meabhrach le daoine. Tá siad mothúchánach Chliste agus caidreamh taitneamhach a choinneáil lena ngaolta.
 • Tá a fhios acu conas dícheangal ón obair agus spraoi a bheith acu: Ní hamháin go n-ídíonn easpa scíthe sinn go fisiciúil ach cuireann sé isteach ar ár staid mheabhrach freisin trí lagú a dhéanamh ar ár staid mheabhrach cumais chognaíoch agus ár n-aireachtáil na réaltachta.
 • Ní bhaghcat siad iad féin: Uaireanta níl an fhadhb sa timpeallacht. Uaireanta tagann muid ar an mbealach gan a bhaint amach. Is féidir le daoine meabhairshláinte éirí féinchriticiúil agus gníomhú dá réir, ach ní stopann siad a ndul chun cinn féin riamh.
 • Iompraíonn siad go maith le daoine eile: Tá impul láidir againn a chuireann brú orainn cuideachta daoine eile a lorg. Is mian linn maireachtáil go comhchuí sa tsochaí. Coinníonn daoine meabhairshláinte naisc láidre le daoine eile, cothaíonn siad iad agus guíonn siad an ceann is fearr dóibh.

Cúiseanna drochshláinte mheabhrach

meabhairshláinte

Is fachtóirí riosca iolracha agus ilchineálacha iad na fachtóirí riosca a chinneann drochshláinte mheabhrach daoine. Go deimhin, déanann éagsúlacht chasta na bhfadhbanna meabhracha sé deacair a fréamhacha a aimsiú. Tá gach ceann acu a cúiseanna agus a shainiúlachtaí féin.

Roinnt cosúil go príomha de bharr inchinn damáiste nó réamhshuíomh géiniteach, tá tionchar mór ag an gcomhthéacs soch-chultúrtha nó próisis chognaíoch ar chuid acu, i gcásanna eile tá droch-chomhlachais idir spreagthaigh a d'fhoghlaim an duine lena mbaineann le linn fhorbairt an linbh, etc.

Sa réimse seo, forbraítear nuálaíochtaí agus teoiricí leanúnacha a ligeann dúinn dul chun cinn a dhéanamh. Ón meascán de mhúnlaí éagsúla atá ag teacht chun cinn mínithe suimiúla go treoir a thabhairt chun neamhoird mheabhrach a chosc agus conas idirghabháil a dhéanamh. Cé go bhfuil roinnt éiginnteachta ann, is féidir linn na príomhfhachtóirí riosca a ainmniú, ar meascán iad d’eilimintí comhshaoil, sóisialta, teaghlaigh, eacnamaíocha agus aonair.

Ní fhorbróidh gach duine a nochtar do na cúinsí seo neamhord meabhrach. Níl gach duine atá curtha in oiriúint dá dtimpeallacht sláintiúil meabhrach. Mar sin féin, tá sé tábhachtach na fachtóirí riosca seo a sheachaint agus dul i ngleic ionas nach mbeidh aon duine níos mó a leochaileacht maidir le bheith páirteach sna cásanna seo.

Iarmhairtí agus Éifeachtaí Drochshláinte Mheabhrach

Bíonn iarmhairtí ag drochshláinte mheabhrach i ngach gné de shaol an duine. Níl an raon feidhme céanna ag gach fadhb mheabhrach, níl ach neamhoird thromchúiseacha mar thoradh ar chuid acu. Is féidir le roinnt deacrachtaí, mar shampla féinmheas íseal cur isteach ar a gcaidrimh nó ar a bhfeidhmíocht acadúil ach is féidir é a bhainistiú i méid gearr ama. Mar sin féin, má dhéantar an easpa folláine seo a dhianú, féadfaidh sé fadhbanna fisiceacha, ábhartha, teaghlaigh nó oibre a shárú. bocht bíonn drochthionchar síceolaíoch agus eacnamaíoch ag an meabhairshláinte ar an duine atá i gceist agus méadaíonn sé a riosca coirp tinneas. Ar an gcaoi chéanna, is gnách go mbíonn cuid mhór de chiorcal lucht aitheantais an pháirtí gortaithe i gceist leis na fadhbanna seo. Mairimid i sochaí idirnasctha agus uaireanta, is iad siúd atá gar don duine a bhfuil droch-fholláine shíceolaíoch acu an chuid is measa.

Tá droch-mheabhairshláinte díobhálach éifeachtaí síceolaíochta agus eacnamaíocha don duine atá buailte agus méadaíonn sé an baol tinnis choirp. Ar an gcaoi chéanna, is féidir leis na fadhbanna seo dul i bhfeidhm ar dhlúthchairde an duine, ar finnéithe iad athruithe is féidir le meabhairghalar a chur faoi deara.

Neamhoird Meabhrach a Chosc - Conas Meabhairshláinte Mhaith a Chur Chun Cinn?

Tá easpa mór eolais sa tsochaí faoi bhrí na meabhairshláinte agus na nósanna atá riachtanach chun í a chothabháil agus a fheabhsú. Is é an chéad rud atá le déanamh ná daoine a chur ar an eolas gur féidir le duine ar bith neamhord meabhrach a bheith aige ar feadh a saol agus nach é an deireadh é den domhan.

Uaireanta cuireann na meáin steiréitíopaí díobhálacha chun cinn a ardaíonn an baol idirdhealaithe. Tá an réaltacht i bhfad níos fairsinge ná na clichés is mó faoi neamhoird mheabhrach. Mar sin féin, tá an eochair acu chun cabhrú leis an daonra a thuiscint agus a chur in iúl an phráinn a bhaineann le nósanna meabhairshláinte a chothabháil.

Tá an pholaitíocht ar cheann de na heochracha chun bearta a fhorbairt a chomhtháthaíonn daoine le haon chineál fadhbanna meabhrach. Mar shaoránaigh, a bhfuil baint bhuan acu agus an tsaoirse chun ár dtuairimí a nochtadh, tá an chumhacht againn níos mó airde a éileamh ar ábhar atá chomh práinneach leis an gceann seo.

Is féidir linn gníomhú ar leibhéal aonair freisin agus iarracht a dhéanamh cur ina luí ar ár lucht aitheantais, ár gcairde agus ár ngaolta an tábhacht a bhaineann le huchtú nósanna sláintiúla agus bearta, ó bhéal nó trí líonraí sóisialta. Más mian linn sinn féin a chur ar an eolas níos mó, tá orgánaigh phoiblí cosúil leis an WHO a sholáthraíonn tuarascálacha coiscthe agus leabharliosta flúirseach ar an ábhar seo. Coinnigh i gcuimhne gur chóir go mbeadh do fhoinsí eolaíoch agus dea-bhunaithe. 

Conas Fadhb Meabhairshláinte a Bhrath agus a Chóireáil?

meabhairshláinte
Tástáil cuimhne ar líne

Is féidir le fadhbanna meabhairshláinte dul i bhfeidhm orainn ar feadh an tsaoil. Is féidir le heaspa codlata, fadhbanna féinrialaithe, phobias, neamhoird forbartha, luascáin tobanna giúmar agus imthosca eile a bheith ina chúis le míchompord mór..

Má tá imní ort fút féin nó má breathnaíonn tú iompraíochtaí neamhghnácha i do dhlúthchairde, tugann tú faoi deara laghdú iontasach ar fheidhmíocht, labhraíonn siad faoi conas go holc atá siad ag mothú, trácht ar smaointe dÚsachtach, neamhréireach nó thar a bheith diúltach, d'fhéadfadh go mbeadh meath ar shláinte mheabhrach.

Ar an gcéad dul síos, is fearr fanacht socair. Is fusa a rá ná a dhéanamh, ach cuimhnigh go bhfuil meabhairshláinte intuargainte, nach bhfuil gach fadhb tromchúiseach. Tá critéir go leor ilchineálach ann chun diagnóis a bhunú sna cásanna seo agus is minic a bhíonn sé casta. Mar sin féin, is gairmithe na daoine is fearr don phróiseas seo. Má lorgaímid faisnéis ar shuímh neamhiontaofa, mar shampla roinnt suíomhanna gréasáin, féadfaimid conclúidí hastúla a dhéanamh agus an scéal a dhéanamh níos measa.

Maidir leis an gcóireáil, braitheann sé go mór ar an bhfadhb. Tá seirbhísí pobail éagsúla, ionaid speisialaithe, agus daoine gairmiúla oiriúnach do gach ócáid. I gcásanna áirithe, is féidir leat straitéisí úsáideacha a fhoghlaim, nósanna a athrú, dul chuig teiripe, etc. Éilíonn neamhoird eile drugaí síceatrópacha (ach amháin má deir an síciatraí amhlaidh). Ar an gcaoi chéanna, is féidir leat meascán de réitigh éagsúla a roghnú. Tá gach cás uathúil agus nach féidir athrá.

Meabhairshláinte: Réamhbhreitheanna agus miotais bhréagacha

Is éard is réamhchlaonadh ann ná dearcadh (diúltach go ginearálta) i leith comhchoiteann, duine nó réad áirithe atá bunaithe ar ghinearálú a tharlaíonn i gcomhthéacs sóisialta ar leith. Caithfidh daoine a bhfuil fadhbanna meabhrach orthu aghaidh a thabhairt ar bhacainní sóisialta éagsúla a ghintear mar gheall ar mhífhaisnéis agus easpa ionbhá ó dhaoine eile.

Cruthaítear stiogma a mbíonn tionchar diúltach aige ar a dtéarnamh mar go méadaíonn sé míthuiscintí agus náire. Mar an gcéanna, d'fhéadfadh séanadh nó géarú ar a n-airíonna a bheith mar thoradh orthu. Is gá roinnt tuairimí earráideacha a dhíchóimeáil.

 1. Tarlaíonn fadhbanna meabhrach mar gheall ar dhrochchinntí: Tá daoine ann a úsáideann cúiseanna morálta (leisce, easpa willpower, etc.) míniú a thabhairt ar bhunús neamhoird mheabhrach agus cineálacha eile anacair shíceolaíoch. Is ciontú fíor bréagach é seo.
 2. Tá fadhbanna meabhrach do-athraithe: Is fíor go bhfuil galair ann, mar néaltrú, nach bhfuil leigheas acu. Ach tá cúinsí eile ann mar neamhoird itheacháin, andúil i ndrugaí nó neamhoird struis ghinearálaithe ar féidir feabhas mór. Tá níos mó agus níos mó teiripí agus leigheasanna éifeachtacha ann.
 3. Tá daoine le fadhbanna meabhrach contúirteach: Go deimhin, meastar nach ndéanann ach 3% de dhaoine a bhfuil neamhord meabhrach orthu gníomhú go foréigneach. Táirgeann a staid níos mó eagla, éadóchas nó bewilderment ná aggressiveness.
 4. Utopia is ea éagsúlacht oibre: Ní gá go mbeadh tionchar ag anacair shíceolaíoch gach gné den duine aonair. Is féidir leo a bheith chomh inniúil agus chomh héifeachtach le haon duine.

Leideanna cabhracha chun do mheabhairshláinte agus do shláinte mheabhrach a fheabhsú

1. Cuimhnigh gur féidir leat tionchar a imirt ar do shláinte mheabhrach

Táimid féin in ann a choimeád ar bun dearfach smaoineamh, glacadh linn féin agus grámhara dúinn féin. Ná déan dearmad a chur in iúl do do chairde cé chomh tábhachtach agus atá siad duit. Le gníomhartha atá chomh simplí le do mhothúcháin a chur i bhfocail agus ag trácht ar a thábhachtaí atá sé sin a dhéanamh, is féidir leat gníomhartha sláintiúla a chur chun cinn.

2. Tabhair aire do do chaidrimh shóisialta

Tá cuideachta ár ngaolta tairbheach i ngach réimse de do shaol. Ligeann sé dúinn oiriúnú níos fearr don chomhshaol, soláthraíonn sé níos mó tacaíochta dúinn agus déanann sé níos sona sinn.

Meabhair-Shláinte
Meabhairshláinte- Caidreamh sóisialta

3. Bíodh a fhios agat féin

Ní mór dúinn a bheith réalaíoch agus ár n-éirim inphearsanta a fhorbairt. Iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil ar siúl inár n-aigne, agus ár dteorainneacha ar eolas againn bealaí maithe iad ár mothúcháin a fhiosrú chun aon locht nó fadhb a thabhairt faoi deara ionainn agus réiteach a lorg. Ar an mbealach seo, foghlaimfimid daoine eile a thuiscint níos fearr freisin.

4. Déan iarracht gan a bheith buartha an oiread sin

Níl an neamhshuim iomlán go maith, ach níor cheart dúinn a bheith ina hypochondriacs ach an oiread. Má tá saol sláintiúil agat; ag ithe go maith, gan a bheith ró-oibre, ag déanamh aclaíocht, ag fáil go leor scíthe, ag nascadh leis an dúlra agus ag déanamh gníomhaíochtaí a dhéanann tú sásta, beidh tú níos sláintiúla. Fág taobh thiar den droch-nósanna agus scíth a ligean.

5. Má tá aon fhadhb agat, téigh go dtí gairmí

Mura bhfuil rud éigin ceart, ná bíodh eagla ort ná náire. Cuardaigh duine gairmiúil le taithí (síceolaí, síciatraí, teiripeoir, etc.). is féidir cabhrú leat tríd an bpróiseas.

Fiú go bhfuil fadhbanna meabhairshláinte ag daoine cáiliúla, féach ar an bhfíseán chun a fháil amach conas a dhéileáil réaltaí cáiliúla leis na saincheisteanna seo.

Go raibh míle maith agat as an alt seo a léamh. Mar fhocal scoir, ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil obair dheonach i meabhairshláinte an-tairbheach do dhaoine atá ag fulaingt ó neamhord agus go dtugann sé an-luach saothair d’oibrithe deonacha freisin. Tá cosc ​​​​agus cóireáil riachtanach don mheabhairshláinte. Thig leat trácht a dhéanamh thíos.

Storm – Déanaimid Troid Ar Ais!

Storm

Is galar meabhrach é an dúlagar a d’fhéadfadh tréimhsí fada brón, folmha agus neamhdhóchais a chur faoi deara. Is féidir fadhbanna fisiceacha a bheith mar thoradh air freisin, mar shampla tinneas cinn, pian cliabhraigh, agus fadhbanna boilg. Is féidir fiú smaointe agus iompar féinmharaithe a bheith mar thoradh air. Is féidir dúlagar a chóireáil, ach teastaíonn tacaíocht ón teaghlach agus ó chairde, ó ghairmithe leighis agus ó oideachasóirí.

Baineann an chóireáil is éifeachtaí le haghaidh dúlagar le meascán de theiripe shíceolaíoch agus cógais ar a dtugtar frithdhúlagráin (SSRI). Cuidíonn teiripe síceolaíoch aithníonn daoine mothúcháin dhiúltacha agus oibríonn siad tríothu d'fhéadfadh a bheith ag cruthú a n-dúlagar. Tugann sé spreagadh agus tacaíocht freisin chun cabhrú leo bealaí smaointeoireachta níos sláintiúla a fhorbairt fúthu féin, faoina saol, agus faoin saol mórthimpeall orthu. Is féidir le míochainí frithdhúlagráin cuidiú le hairíonna an dúlagar a laghdú trí athrú a dhéanamh ar an ceimic na hinchinne a bhaineann leis.

Chomh maith le cúnamh gairmiúil, tá rudaí ar féidir le daoine aonair a dhéanamh leo féin chun déileáil leis an dúlagar. Cleachtadh go rialta; gníomhaíocht fhisiciúil scaoileann hormóin mothú go maith agus cabhraíonn sé le féinmheas a mhéadú. Ith aiste bia sláintiúil; féadann droch-chothú na hairíonna a dhul in olcas agus tuilleadh dúlagar a bheith mar thoradh air. Faigh neart scíthe; iarracht a choimeád ar bun rialta codladh sceideal agus seachain athruithe móra ar do phatrún codlata. Ar deireadh, bí cinnte go n-iarrtar tacaíocht; labhair le cairde agus le teaghlach, agus lorg cúnamh gairmiúil más gá.

Tá dúlagar tromchúiseach agus níor cheart é a ghlacadh go héadrom. Leis an meascán ceart de chóireáil, de thacaíocht, agus de fhéinchúram, is féidir le daoine a bhfuil dúlagar orthu foghlaim conas a dtinneas a bhainistiú agus saol táirgiúil a chaitheamh. Má tá tú féin nó duine éigin a bhfuil aithne agat orthu ag dul i ngleic leis an dúlagar, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh le cúnamh a fháil inniu – d’fhéadfadh sé beatha a shábháil.

Neamhord Bipolar

tinneas meabhrach is cúis le luascáin foircneacha giúmar.

neamhord bipolar

A duine a bhfuil neamhord bipolar air d’fhéadfadh tréimhsí dian-sonais agus fuinnimh a bheith acu (mania) agus tréimhsí de bhrón domhain agus easpa dóchais (dúlagar).

Bipolar Is féidir le neamhord a bheith ina riocht an-tromchúiseach a éilíonn cóireáil. D’fhéadfadh go mbeadh ar dhaoine áirithe a bhfuil neamhord dépholach orthu cógas a ghlacadh chun a n-athruithe giúmar a rialú.

Is tinneas meabhrach é neamhord bipolar arb iad is sainairíonna é luascáin foircneacha. D’fhéadfadh tréimhsí dian a bheith ag duine ar a bhfuil neamhord bipolar sonas agus fuinneamh (mania) ina dhiaidh sin tréimhsí de bhrón domhain agus gan dóchas (dúlagar). Is féidir le neamhord bipolar a bheith an-tromchúiseach coinníoll a éilíonn cóireáil. D’fhéadfadh go mbeadh ar dhaoine áirithe a bhfuil neamhord dépholach orthu cógas a ghlacadh chun a n-athruithe giúmar a rialú.

Tá roinnt bealaí ann chun neamhord bipolar a aithint. Bealach amháin ná comharthaí mania agus dúlagar a lorg. D’fhéadfadh go n-áireofaí le comharthaí mania diansonas, fuinneamh, agus greannaitheacht, agus d’fhéadfadh brón domhain, gan dóchas agus easpa fuinnimh a bheith i measc na hairíonna dúlagar.

Bealach eile le neamhord bipolar a aithint ná breathnú ar stair teaghlaigh duine. Is minic a ritheann neamhord bipolar i dteaghlaigh.

Má cheapann tú go bhféadfadh neamhord bipolar a bheith ort féin nó ar dhuine éigin a bhfuil aithne agat air, tá sé tábhachtach dochtúir a fheiceáil le haghaidh diagnóis agus cóireála. D’fhéadfadh cógais, teiripe, nó an dá cheann a bheith i gceist le cóireáil le haghaidh neamhord bipolar.

Is galar meabhrach tromchúiseach é neamhord bipolar a d’fhéadfadh cur isteach suntasach a chur ar an saol mura gcuirtear cóireáil air. Mar sin féin, le cóireáil agus tacaíocht chuí, is féidir le daoine a bhfuil neamhord bipolar saol rathúil a bheith acu. Má cheapann tú go bhféadfadh neamhord dépholach a bheith ort féin nó ar dhuine éigin a bhfuil aithne agat air, tá sé tábhachtach cabhair a lorg láithreach. Leis an gcóireáil agus an tacaíocht cheart, is féidir aisghabháil a dhéanamh.

Ba chóir do dhaoine atá ag maireachtáil le neamhord bipolar cuimhneamh nach bhfuil siad ina n-aonar - tá go leor acmhainní ar fáil chun cabhrú leo déileáil lena riocht agus a bheith rathúil sa saol. Ba chóir dóibh labhairt lena ndochtúir faoi na cóireálacha atá ar fáil dóibh agus a chinntiú go gcoimeádfaidh siad suas lena gcógas. Ba cheart dóibh freisin leas a bhaint as grúpaí tacaíochta agus acmhainní eile a d’fhéadfadh cabhrú leo a riocht a bhainistiú, amhail teiripe agus athruithe ar stíl mhaireachtála. Leis an gcóireáil cheart agus leis an tacaíocht cheart, is féidir le daoine a bhfuil neamhord bipolar orthu saol rathúil a chaitheamh.

Is féidir aisghabháil bipolar

Tá sé tábhachtach a mheabhrú gur féidir aisghabháil ón neamhord seo. Leis an gcóireáil cheart agus leis an tacaíocht cheart, is féidir le daoine foghlaim conas a gcuid comharthaí a bhainistiú agus saol sásúil a bheith acu.

Tá sé tábhachtach do bhaill teaghlaigh a bheith ag tacú lena ngaolta atá ag maireachtáil le neamhord bipolar. Ba chóir do bhaill teaghlaigh iad féin a chur ar an eolas faoin riocht ionas gur féidir leo tuiscint níos fearr a fháil ar cad a d’fhéadfadh a ngaolta a bheith ag dul tríd. Ba chóir dóibh a thairiscint tacaíocht mhothúchánach trí éisteacht le mothúcháin a ngaolta gan breithiúnas nó cáineadh a dhéanamh orthu. Ar deireadh, ba chóir dóibh a ngaolta a spreagadh chun cabhair a lorg más gá. Leis an tacaíocht agus an chóireáil cheart, is féidir téarnamh a dhéanamh.

Is féidir le maireachtáil le neamhord bipolar a bheith ina eispéireas dúshlánach, ach ní gá go mbeadh sé dodhéanta. Leis an gcóireáil agus an tacaíocht cheart, is féidir le daoine a bhfuil neamhord bipolar orthu saol rathúil a chaitheamh agus a riocht a bhainistiú go héifeachtach. Má tá tú féin nó duine éigin a bhfuil aithne agat orthu ag maireachtáil le neamhord bipolar, cuimhnigh go bhfuil cabhair ar fáil - déan teagmháil le cúnamh inniu.

CogniFit ní sholáthraíonn sé aon fhaisnéis leighis, moltaí nó ráitis. Is píosa tuairime é seo a ghintear le haghaidh ábhar amháin, téigh i gcomhairle le do dhochtúir i gcónaí.