Meas: Samplaí agus Conas É a Fhoghlaim nó a Mhúineadh

Meas. Foghlaim cad é, cén fáth go bhfuil sé tábhachtach, chomh maith le cineálacha agus samplaí éagsúla. Faigh amach leideanna suimiúla maidir le conas é a mhúineadh. Cad atá le déanamh nuair a bhíonn dímheas orainn? Conas a fhoghlaimíonn tú meas a bheith agat ort féin? Conas meas a thabhairt do dhaoine eile? San Airteagal seo, freagraimid na ceisteanna seo go léir.

Cad is meas ann? Coincheap agus sainmhíniú


An meas focal thagann ón bhfocal Laidine “meas” a chiallaíonn aire, aird, nó comaoin.

Is féidir é a shainmhíniú mar “meas do or a ciall of an fiú or feabhais of a duine, pearsanta chaighdeán or cumas, or rud éigin a mheas as a léiriú ar a pearsanta chaighdeán or cumas".

Is comhpháirt an-tábhachtach é seo den chéannacht phearsanta agus den chaidrimh idirphearsanta araon. D’fhéadfaí a mheas mar cheart bunúsach daonna go bhfuil meas agat. Is rud an-tábhachtach é an easpa measa a d’fhéadfadh briseadh suas agus fiú foréigean a bheith mar thoradh air.

Tagraíonn an coincheap freisin don chumas luach agus ómós a thabhairt do dhuine eile, fiú mura ndéanaimid gach rud a dhéanann sé nó sí a fhormheas nó a roinnt. Tá sé ag glacadh leis an duine eile agus ní ag iarraidh a athrú Them.

Tá ár ndifríochtaí dearfach mar cruthaíonn sé ár bhféiniúlacht. Ciallaíonn sé seo go bhfuil difríochtaí aonair ann, ach thar aon rud eile a thuiscint go bhfuilimid comhionann mar bhaill den tsochaí. Tá meas cuí ag gach duine ar an bhfíric shimplí gur daoine iad. Tá cothromaíocht ar aon dul. Ach tá sé freisin bunúsach duit féin ós rud é go mbeidh meas agat ar dhaoine eile sa mhéid is go mbeidh tú in ann luach a chur ort féin.

Sin é an fáth go bhfuil sé an-tábhachtach a mhúineadh leanaí ó thús aois a luach. Agus, is é an bealach is fearr chun meas a mhúineadh ná a bheith mar eiseamláir dár leanaí.

Cén Fáth a Bhfuil Meas Tábhachtach?


Gan é, líonfar caidreamh idirphearsanta le coimhlint agus míshástacht. Mura bhfuil meas againn ar dhaoine eile, ní bheidh meas acu orainne, agus mura bhfuil meas againn orainn féin ní bheidh meas ag daoine eile orainn ach an oiread.

Tá sé riachtanach a bheith ag mothú sábháilte, a bheith in ann sinn féin a chur in iúl gan eagla go ndéanfaí breithiúnas ort, go n-uirísle nó go ndéanfaí leatrom.

Méadaíonn ár n-urramú ar dhaoine eile, meas a bheith agat, agus meas a bheith againn orainn féin féin-mheas, féinéifeachtúlacht, meabhairshláinte, agus folláine.

Cineálacha Meas


Tá go leor cineálacha ann, agus is iad na cinn is tábhachtaí ná: féinmheas, do dhaoine eile, noirm shóisialta, nádúr, luachanna, dlíthe, cultúr, agus an teaghlach.

Seo a leanas roinnt samplaí machnaimh sa ghnáthshaol: beannú nó labhairt le daoine eile ar bhealach cineálta ómósach, do shuíochán a thabhairt suas in áiteanna poiblí, caitheamh le daoine eile mar ba mhaith leat go gcaithfeadh siad leat, etc.

 • Dóibh féin: Tagraíonn an cineál seo don chumas meas a bheith agat ort féin, meas a bheith agat ort féin. Glacadh leis an duine féin is cuma cad a cheapann daoine eile. Cinntigh go bhfuil tú ar bhuaic-shláinte leis seo cinn maignéisiam.
 • Do dhaoine eile: Tagraíonn an cineál seo don ghníomh a bhaineann le glacadh le duine eile a ghlacadh agus a bhreithniú, cé go bhféadfadh difríochtaí a bheith eatarthu nó sa dóigh a smaoiníonn siad. Bheadh ​​roinnt samplaí; meas ar thuismitheoirí, ar fhir agus ar mhná mar an gcéanna, ar mhúinteoirí, ar dhaoine scothaosta, ar chreidimh reiligiúnacha daoine eile, ar mheas ar dhaoine de chlaonadh gnéasach éagsúla, etc.
 • Nósanna sóisialta: Tagraíonn an cineál seo don chumas meas a bheith agat ar na noirm go léir a rialaíonn an tsochaí. Seo a leanas roinnt samplaí den chineál seo measa: meas ar rialacha cúirtéise, uaireanta oibre, earraí daoine eile, ligean dóibh labhairt agus éisteacht, agus meas a bheith agat ar thuairimí daoine eile.
 • Don dúlra: Tagraíonn an cineál seo do thuiscint na timpeallachta (ainmhithe, plandaí, aibhneacha, etc.). Seo a leanas roinnt samplaí den chineál seo measa; gan truflais a chaitheamh in aibhneacha, i bhforaoisí nó i bpáirceanna, gan plandaí a stróiceadh nó droch-chóireáil a dhéanamh ar an dúlra, gan uisce a chur amú, gan dochar a dhéanamh d’ainmhithe nó d’fheithidí, athchúrsáil, úsáid a bhaint as modhanna iompair atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, etc.
 • An teaghlach: Ciallaíonn an cineál seo a bheith in ann a chéile a thuiscint agus a urramú laistigh den teaghlach, agus ciallaíonn sé a bheith in ann sraith rialacha cómhaireachtála a leanúint.
 • Le haghaidh luachanna: Tagraíonn an cineál seo don chumas ár bprionsabail féin a urramú.
 • Cultúr: Tagraíonn an cineál luacha seo don chumas a aithint go bhfuil creidimh eile ann agus a bheith in ann meas a thabhairt orthu. Is iad seo a leanas roinnt samplaí den chineál seo measa: gan iarracht a dhéanamh ár gcreideamh a fhorchur ar dhaoine eile, breithiúnais a sheachaint faoi thuairimí daoine eile, etc.
 • Nsiombailí náisiúnta: Tagraíonn an cineál seo don chumas luach a chur ar shiombailí náisiúin agus meas a bheith acu orthu. Mar shampla, an roscamhrán nó bratach.
 • Do dhaoine: Tagraíonn an cineál seo don chumas cloí le noirm dhlíthiúla, dlíthe a urramú, etc.

Conas Meas a Mhúineadh?


Is sráid dhá threo é an tréith seo.

Hal agus Yates rinne sé staidéar ar mheas trí fhocail agus fuair sé amach gurb é meas idir tuismitheoirí agus leanaí agus múinteoirí agus scoláirí an phríomhghné den chaidreamh eatarthu.

D'fhoghlaim na húdair seo go mbaineann sé le comharaíocht. Is é sin le rá, faighimid an méid a fhaighimid ar ais. Mar sin má tá meas ag tuismitheoirí ar a gcuid leanaí, gheobhaidh siad an meas céanna ar ais. Gné thábhachtach den staidéar seo ná gurbh iad na tuismitheoirí agus na múinteoirí a bhí freagrach as meas a mhúineadh.

Is féidir leat tosú ag múineadh meas do leanaí, b’fhéidir go gcabhródh an t-amhrán seo agus leideanna:

1. Meas do leanaí

Cuir san áireamh cách agus roghanna do linbh. Ná cuir air rud éigin a dhéanamh nach bhfuil sé ag iarraidh, díreach mar nach gcuirfeadh tú ar dhuine fásta é a dhéanamh. Mol, spreag, comhairle, ach ná cuir iallach. Má tá a mbealach féin ag do leanbh chun rudaí a dhéanamh, lig do do leanbh é a dhéanamh. Ná lig ort go bhfuil smacht iomlán agat ar iompar nó ar roghanna do linbh. Glac lena gcinntí agus lig dóibh a gcinntí féin a dhéanamh freisin.

Nuair a ghlacaimid le difríochtaí leanaí, mothaíonn siad go n-éistear leo agus go bhfuil meas orthu. Foghlaimíonn siad ina bhfeoil féin conas caitheamh le daoine eile a bhfuil tuairimí difriúla acu agus le meas a bheith acu ar dhaoine eile in ainneoin a gcuid difríochtaí.

2. Fan socair agus ná bí ag béicíl

Más mian leat meas a mhúineadh, tá sé tábhachtach sampla a shocrú agus ton socair a choinneáil i gcónaí. Is dímheasúil é scairt ar dhuine freisin. Cé gur féidir leis a bheith deacair nuair a bhraitheann tú frustrachas, déan iarracht gan scairt.

3. Ná húsáid lipéid nó maslaí diúltacha

Tá sé an-díobhálach don fhéinmheas a rá lenár bpáiste, “is buachaill olc thú” nó “tá tú gan úsáid”, ach spreagann sé dearcadh dímheasúil freisin. Mar sin, nuair a iompraíonn sé/sí go dona, is fearr a rá: “Tá an rud atá déanta agat mícheart”, ag díriú ar a ghníomh agus gan breithiúnas a thabhairt ar an leanbh”. Faigh amach an chumhacht de Pygmalion éifeacht. Prophecies teacht fíor.

Oiliúint Inchinn CogniFit
Oiliúint Inchinn CogniFit: Traenálann agus neartaíonn inniúlachtaí cognaíocha riachtanacha ar bhealach optamach agus gairmiúil.

4. A thuiscint cén fáth a raibh easpa measa aige/aici ort

Nuair a bhíonn do leanbh dímheasúil, is fearr a thuiscint cén fáth a ndearna sé nó sí é agus cabhrú leo a gcuid mothúchán a iniúchadh. Mar shampla, má ghlaonn do leanbh “olc ort,” fiafróimid cén fáth ar dúirt sé nó sí é, cibé acu an toisc go bhfuil siad feargach nó brónach.

Ní mór dúinn smaoineamh ar cad a d'fhéadfadh a bheith trína chéile, agus a rá, "An bhfuil fearg ort faoi seo?" Ní mór dúinn a bheith ionbhá leo fearg agus cuir orthu a thuiscint nach mar gheall ar an bhfearg sin atá duine go holc agus nach bealach é daoine eile a ghortú chun fadhbanna a réiteach. Nuair a thuigeann siad é seo, is féidir linn dul i mbun caibidlíochta leo maidir le conas a bhfearg a réiteach.

5. Ná lig dóibh drochmheas a thabhairt ort

Ná lig do do leanaí ná d'aon duine eile drochmheas a thabhairt ort. Bí i do eiseamláir mhaith dóibh, gan ligean d’aon duine leas a bhaint astu nó glacadh leat féin.

Téann léiriú measa lámh ar láimh le féinmheas. Dá airde an féinmheas is ea is lú na féidearthachtaí a ghlacfaidh tú le neamhshuim. Cuimhnigh go ndéanann daoine tréaniarracht meas a bhaint amach ach caithfimid díriú ar an meas atá tuillte againn a thabhairt dúinn féin.

6. Socraigh teorainneacha

Cathain teagaisc meas, tá sé tábhachtach teorainneacha a leagan síos ar cad atá ceart agus mícheart do leanaí. Nuair a iompraíonn siad go dímheasúil, cuir in iúl an t-iompar, go socair, gan béicíl, mar atá luaite againn cheana. Mar sin féin, má tá go leor gníomhachtú mhothúchánach ann, má tá an leanbh an-trína chéile, is fearr fanacht air chun socair, nó fiú cuidiú leis é sin a dhéanamh.

7. Gabh mo leithscéal nuair a bhíonn tú mícheart

Nuair a bhíonn tú mícheart, ní choinníonn tú do gheallúint nó go bhfuil tú ró-chrua ar do leanbh, tá sé tábhachtach leithscéal a ghabháil leo. Ní hamháin go gcuirfimid umhlaíocht in iúl agus an tábhacht a bhaineann le maithiúnas a iarraidh, ach múinfimid meas dóibh freisin.

8. Déan comhghairdeas le do leanaí nuair a bhíonn meas orthu

Tá sé tábhachtach dóibh na gníomhartha atá ceart agus measúil a fhoghlaim. Bíodh a fhios acu go bhfuil a bhfuil déanta acu ceart mar is dóichí go ndéanfaidh siad arís é.

Meas san ionad oibre

Mar gheall ar dhomhandú tá daoine éagsúla ag formhór ár n-ionaid oibre, ó chiníocha éagsúla, ó reiligiúin, srl. Mar sin féin, is é an rud is tábhachtaí in ionad oibre éagsúil ná meas a choinneáil i measc coworkers a laghdú strus poist.

Chun meas a choinneáil ar an ionad oibre tá sé tábhachtach a bheith dea-bhéasach lena chéile, ná breithiúnas a thabhairt ar dhaoine, smacht a chur ar do chuid feirge, daoine eile a spreagadh, srl. .

Foghlaim meas a bheith agat ort féin

Uaireanta bíonn sé deacair meas a bheith ag daoine eile orainn mura ndéanaimid féin é.

1. Caitheamh le daoine eile ar an mbealach is mian leat go gcaithfí leat

Is frása deas cliché é, ach tá sé fíor. Más mian leat a bheith meas, tosú trí urram a thabhairt do dhaoine eile. Bíonn claonadh ag daoine a bheith cómhalartach.

2. Meas tú féin

Má fheiceann daoine eile go bhfuil sé seo agat, déanfaidh siad machnamh agus meas ort féin agus ar do chuid riachtanas. Smaoinigh tú féin mar thosaíocht.

3. Bain úsáid as teanga choirp

Tá teanga choirp an-tábhachtach mar go gcabhraíonn sé le go leor faisnéise a tharchur. Cé gur iomaí uair a bhíonn an t-eolas a sheolaimid leis an gcorp ag teacht salach ar ár bhfocail. Mar sin, má thugann muid ár dtuairim ach le guth lag, is mó an seans go mbeidh aon duine a chur san áireamh cad atá á rá againn. Ach ar a mhalairt, má chuirimid in iúl cad a cheapann muid i nguth daingean, ag féachaint isteach i súile an duine eile agus muiníneach ionainn féin, is mó an seans go mbeidh meas acu orainn.
Faigh amach anseo leideanna le haghaidh scileanna cumarsáide éifeachtacha.

4. Labhair go dearfach

Fiú mura bhfuil tú féin a iompar i sotalach nó modh haughty, ná underestimate tú féin, nó imirt síos.

5. Cuir timpeall ort féin na daoine cearta

Bíonn daoine áirithe dímheasúil i gcónaí agus is cuma cad a dhéanaimid beidh siad i gcónaí neamhshuim ar dhaoine eile. Na daoine seo ba chóir dúinn a choinneáil níos faide ar shiúl uainn agus is féidir. Mura féidir leat iad a choinneáil ar shiúl, foghlaim conas neamhaird a dhéanamh ar a gcuid tuairimí.

6. Cosain tú féin ar mhímheas

Má thugann siad drochmheas ort nó mura dtógann siad dáiríre thú, déan tú féin a chosaint. Ná lig dó. Ná ionsaí ná freagair ar an mbealach céanna ach an oiread. Le “Tá an méid a dúirt tú tar éis dochar a dhéanamh dom”, “Bhí an trácht sin míchuí” nó “Ní ligfidh mé duit labhairt liom mar sin”, cabhróidh na frásaí seo leis an iompar seo gan athrá a dhéanamh.

7. Treisiú do fhéinmheas

Is iomaí uair nach mbíonn meas orainn mar ní dóigh linn gur fiú muid é. D'fhéadfadh sé seo a bheith comhfhiosach nó neamhfhiosach. Fiú má tá a fhios againn go réasúnach go bhfuil meas tuillte againn, uaireanta go neamh-chomhfhiosach ní chreidimid é. Sin é an fáth go bhfuil sé tábhachtach oibriú ar do fhéinmheas.

8. Treallús a fhorbairt

Treallús Is bealach é chun ár gcearta a chosaint agus meas a léiriú ar chearta daoine eile. Trí bheith teanntásach, seachnóidh muid daoine eile leas a bhaint asainn, seachas ár bhféinmhuinín a mhéadú. Chun seo a dhéanamh, tá sé tábhachtach a fhoghlaim gan a rá nuair nach mothaíonn rud éigin ceart nó nach n-oireann duit.

Meas
Meas ar Dhaoine Eile

Cad atá le déanamh le hEaspa Measa?

An mbraitheann tú nach bhfuil meas ag daoine eile ort agus go mbaineann siad leas astu? Seo roinnt leideanna chun cabhrú leat easurraim a shárú.

 • Cuir luach ar do ruthag oideachasúil nó ar fhoirmeacha eile oideachais a bhí agat. Mura bhfuil an t-ádh leat oideachas foirmiúil a bheith agat, cuir luach ar do thaithí saoil agus do scileanna saoil.
 • Onóir do comhlacht agus éisteacht chuige. Tabhair aire dó gan iachall a chur air, déan cleachtadh coirp, agus ithe i gceart.
 • Éist leat féin agus freastail ar do chuid riachtanas, cibé an bhfuil gá acu le scíthe, le dícheangal nó le spraoi.
 • Foghlaim conas cumarsáid a dhéanamh go teanntásach, mar a luadh thuas.
 • Fan amach ó dhaoine nach ndéanann aon mhaith duit agus ó chaidrimh thocsaineacha.
 • Faigh amach cad iad do spriocanna agus cuspóirí sa saol agus oibrigh chun iad a bhaint amach.

Cén chaoi a bhfuil meas againn ar dhaoine eile?

 1. Ag éisteacht leis an duine eile.
 2. Bheith ionbhách, ag tuiscint dá chéile, agus muid féin a chur ina bróga.
 3. Trí chumarsáid threallúsach a úsáid, is é sin, ár gcearta a chosaint agus cearta daoine eile á n-urramú againn, ar bhealach oideachasúil agus neamhionsaitheach.
 4. Coinnigh i gcuimhne go bhféadfadh ár gcur chuige, ár smaointe agus ár dtuairimí a bheith difriúil ó dhaoine eile agus nach bhfuil aon cheann mícheart. Níl an fhírinne iomlán ag aon duine.
 5. Gabh ár leithscéal dá chéile nuair a dhéanaimid botúin.
 6. Rúin daoine eile a choinneáil.
 7. Dlíthe agus rialacháin a chomhlíonadh agus a urramú
 8. Ag tabhairt aire do na spásanna comónta agus don chomhshaol.
 9. Suim i ndaoine eile, a saol laethúil, agus conas a mhothaíonn siad.
 10. Meas ar phríobháideachas agus ar intimacy daoine eile.
 11. Agus meas agat ar spásanna agus ar ghiúirléidí daoine eile, ná ionradh nó úsáid a bhaint as rud nach bhfuil againne gan chead.
 12. Meas spás pearsanta.
 13. Déan cinnte go gcuirfimid cinn eile san áireamh seachas iad a eisiamh.
 14. Cabhrú le daoine eile nuair atá sé ar ár gcumas é sin a dhéanamh.
 15. Bheith buíoch.