Mar a théann Oiliúint Ríomhbhunaithe ó CogniFit i bhfeidhm ar Fheidhmeanna Feidhmiúcháin Leanaí & Feidhmíocht Acadúil

Mar thuismitheoirí, táimid i gcónaí ag lorg cad is fearr dár leanaí. Ba mhaith linn iad a fhás suas le bheith sláintiúil, sona, agus rathúil. Ceann de na bealaí is fearr chun ár bpáistí a chur in oiriúint do rathúlacht sa todhchaí ná an t-oideachas is fearr is féidir a sholáthar dóibh. Ach ar nós an oiread sin réimsí sa domhan ardteicneolaíochta atá ag luas tapa agus ina mairimid go léir, féadann sé a bheith deacair coinneáil suas leis an gcaoi a bhfuil teicneolaíochtaí nua ag athrú ár gcuid traidisiúnta. modhanna múinte agus an bhfuil na huirlisí nua seo ag déanamh difríochta i ndáiríre.

Sin é an fáth Tá eolaithe CogniFit i gcomhar le taighdeoirí ó ar fud an domhain chun staidéar a dhéanamh an tionchar a bhíonn ag oiliúint ríomhairithe ar thorthaí foghlama, ar fheidhmeanna feidhmiúcháin agus ar ghnóthachtáil acadúil leanaí.

Maidir leis an Staidéar

Úsáid Taighdeoirí
Baineann taighdeoirí úsáid as CogniFit chun staidéar a dhéanamh ar an gcaoi a dtéann oiliúint ríomh-bhunaithe i bhfeidhm ar fheidhmeanna feidhmiúcháin leanaí (Grianghraf le Julia M Cameron ó Pexels)

Ní smaoineamh nua é ríomhairí a úsáid i scoileanna agus i suíomhanna acadúla eile. Go deimhin, tá oideachasóirí ag baint úsáide as ríomhairí mar uirlis oideachais le blianta fada. Mar sin féin, tá an comhlacht taighde ar an gcaoi a dtéann na huirlisí seo i bhfeidhm ar na feidhmeanna feidhmiúcháin cognaíocha (EFanna) atá ríthábhachtach don acadúil tá feidhmíocht fós neamhiomlán agus débhríoch.

Mar sin, taighdeoirí ó Dhámh an Oideachais in Ollscoil Murcia (Murcia, an Spáinn), an tIonad le haghaidh Taighde Cognaíoch ag Ollscoil Antonio de Nebrija (Maidrid, an Spáinn), agus Ollscoil Artach na hIorua (Tromso, an Iorua), staidéar eolaíoch chun “iniúchadh a dhéanamh ar éifeachtaí clár oiliúna ríomhairithe cluiche-bhunaithe ar EFanna agus a thionchar ar fheidhmíocht acadúil…”

Rinneadh an staidéar, a rinneadh thar níos mó ná dhá dhosaen scoil, thar 8 seachtaine. D’iarramar ar na scoláirí rannpháirteacha 3 sheisiún 15-20 nóiméad an ceann a chríochnú in aghaidh na seachtaine, le measúnú réamh- agus iar-idirghabhála ar fheidhmeanna feidhmiúcháin na mac léinn agus faisnéis ar fheidhmíocht acadúil gach mac léinn a úsáidtear chun éifeachtúlacht na hidirghabhála a thomhas.

Maidir leis an Modheolaíocht

Bunaithe ar an gcorp taighde reatha ar fheidhmeanna feidhmiúcháin agus ar fhoghlaim, d’aithin an fhoireann taighde go leor feidhmeanna feidhmiúcháin—ar a dtugtar “meicníochtaí néar-chognaíocha a rialaíonn smaointe agus iompraíochtaí atá dírithe ar sprioc nó cuspóir a bhaint amach”—a bhfuil ról bunúsach acu i bhforbairt scileanna. sa teanga agus sa mhatamaitic chomh maith le i próiseáil agus eagrú faisnéise.

Ghrúpáil an fhoireann na feidhmeanna feidhmiúcháin i dtrí phríomhréimse ag teacht leis an gcomhdhearcadh ginearálta ar fud na litríochta eolaíochta: Cosc, Solúbthacht Chognaíoch, agus Cuimhne Oibre.

D’fheidhmigh na trí phríomhfheidhm feidhmiúcháin seo mar fhócas don idirghabháil agus do na measúnuithe réamh- agus iar-idirghabhála.

Ag tosú i mí Eanáir 2021, tugadh an mheastóireacht réamh-idirghabhála do mhic léinn ar fud na 26 scoil rannpháirteacha ag an am céanna le tús na tréimhse acadúla, agus ina dhiaidh sin idirghabháil thurgnamhach ocht seachtaine, inar sannadh na scoláirí do ghrúpaí turgnamhacha agus rialaithe. Seachtain tar éis an idirghabháil ranga a chríochnú, agus ag an am céanna le deireadh na tréimhse acadúla céanna, rinne na mic léinn an measúnú iar-idirghabhála.

Áiríodh leis na measúnuithe réamh- agus iar-idirghabhála raon uirlisí tomhais lena n-áirítear an Óige Feidhm Feidhmiúcháin Fardal (CHEXI) chun measúnú a dhéanamh ar fheidhmeanna feidhmiúcháin agus ar chumais chognaíoch cosúil le cuimhne oibre, pleanáil, rialáil, agus rialú coisctheach, tasc Flanker chun rialú coisctheach a thomhas tuilleadh, agus tasc Simon chun am freagartha a thomhas.

Chomh maith leis na measúnuithe seo, rinneadh feidhmíocht acadúil na mac léinn a bhí rannpháirteach a mheas bunaithe ar a ngráid ó na tréimhsí acadúla comhfhreagracha (bhí an measúnú réamh-idirghabhála ag an am céanna le deireadh na chéad tréimhse, agus tharla an measúnú iar-idirghabhála ag an am céanna le críochnú an mheasúnaithe). dara tréimhse acadúil).

Measúnú agus oiliúint chognaíoch CogniFit baineadh úsáid as cláir don mheasúnú agus don chlár idirghabhála oiliúna ríomhbhunaithe. Dearadh an clár le bheith comhtháite le gnáthamh na scoile le tacaíocht na múinteoirí. Fuair ​​múinteoirí oiliúint tosaigh ghairid 30 nóiméad chun iad féin a chur i dtaithí ar an gclár. Bhí ar gach rang 3 sheisiún a dhéanamh in aghaidh na seachtaine (ar laethanta malartacha b'fhearr) ar feadh 8 seachtaine. Bhí 3 san áireamh i ngach seisiún cluichí agus mhair sé thart ar 15-20 nóiméad.

14 ar a laghad Bunaíodh seisiúin mar chuspóir a bhí le baint amach chun an oiliúint a chríochnú clár. Taifeadadh feidhmíocht go huathoibríoch agus uaslódáladh í chuig freastalaí a bhféadfadh taighdeoirí comhlíonadh a dhearbhú. Fuair ​​teagascóirí faisnéis trí ríomhphost nó ar an bhfón uair amháin gach 2-3 seachtaine. 

Cad a fuair na Taighdeoirí?

Fuair ​​Taighdeoirí Torthaí agus Ábhair Gheallta le haghaidh Taighde sa Todhchaí. (Grianghraf le Annie Spratt ar Unsplash)” class=”wp-image-85342″/>
Fuair ​​Taighdeoirí Torthaí agus Ábhair Gheallta do Taighde Todhchaí. (Grianghraf le Annie Spratt ar Unsplash)

Tar éis don staidéar a bheith críochnaithe, bhí na taighdeoirí in ann tús a chur le próiseáil na sonraí agus fuair siad roinnt torthaí an-dóchasach, cé go bhfuil go leor ceisteanna agus staidéir amach anseo fós le déanamh.

Léirigh na torthaí feabhas laistigh de na grúpa oiliúna sna measúnuithe ag iniúchadh cosc ​​agus cuimhne oibre, chomh maith le feidhmíocht acadúil, i gcomparáid leis an ngrúpa rialaithe. I gcodarsnacht leis sin, níor breathnaíodh aon difríochtaí suntasacha idirghrúpa sna tástálacha cróiniméadracha a thomhais cosc. Léiríonn na torthaí seo ábharthacht CT ríomhairithe cláir oiliúna mar chuid de na gníomhaíochtaí oideachais a forbraíodh ag scoileanna.

Léirigh na torthaí gearradh soiléir feabhas ar fheidhmíocht acadúil na mac léinn a chríochnaigh an Oiliúint Ríomhbhunaithe, atá ar aon dul le staidéir eile le déanaí. Tharla na feabhsuithe sna hábhair a bhaineann le teanga agus eolaíochtaí, rud a thug le tuiscint “go gcuireann an [Oiliúint Ríomhaireachta] go mór le foghlaim i gcomhthéacs scoile”.

Tógann na torthaí seo ar na staidéir iomadúla a thacaíonn leis an gcaidreamh díreach idir feidhmeanna feidhmiúcháin agus feidhmíocht acadúil. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag an bhfeabhsúchán seo ar fheidhmeanna feidhmiúcháin freisin ar phríomhghnéithe eile den fhoghlaim agus den fheidhmíocht acadúil amhail an fachtóir briathartha, réasúnaíocht loighciúil, réiteach fadhbanna, réasúnaíocht, pleanáil, nó scileanna a bhaineann leis an léitheoireacht.

Mar sin féin, tugann an fhoireann taighde faoi deara go ainneoin an iomlán dearfach Mar thoradh ar an staidéar seo, ní mór na héilimh a dhéantar ina n-anailís a léirmhíniú go cúramach, ag rá “gur cheart go mbeadh staidéir sa todhchaí dírithe ar chomhpháirteanna breise a fhiosrú, mar sholúbthacht chognaíoch”.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar thaighde CogniFit, is féidir leat cuairt a thabhairt ar ár leathanach Taighde CogniFit, ag cur síos ar ár dtaighde fadtéarmach, ár gcomhpháirtíochtaí, agus go leor eile.