Síceolaíocht Chognaíoch agus Cinnteoireacht Dlí

Síceolaíocht Chognaíoch agus Cinnteoireacht Dhlíthiúil. Conas atá gairm an dlí ag athrú? Cad iad na dúshláin chognaíocha ar cheart do dhlíodóirí nua-aimseartha a chomhlíonadh? Conas is féidir síceolaíocht chognaíoch cabhrú chun cinnteoireacht dhlíthiúil a fheabhsú? Clúdaítear na gnéithe seo go léir thíos. Baineann ábharthacht an staidéar a dhéanamh ar thar a bheith ard mar, go dtí seo, is beag duine a thugann aghaidh ar chinnteoireacht dhlíthiúil ó thaobh na síceolaíochta cognaíocha de.

Síceolaíocht Chognaíoch agus Cinnteoireacht Dlí
Síceolaíocht Chognaíoch agus Cinnteoireacht Dlí Grianghraf le Iñaki del Olmo ar Unsplash

Tá dlíodóirí nua-aimseartha a bheith ag obair ar a scileanna cognaíocha chun cinnteoireacht dhlíthiúil a fheabhsú.

Sa lá atá inniu ann, tá athruithe móra le sárú ag go leor post agus ní haon eisceacht iad poist dlí. Éilíonn an margadh níos mó ó dhlíodóirí cumais chognaíoch i gcomparáid leis na hamanna roimh úsáid fhorleathan ríomhairí. Le cabhair ó innill chuardaigh nua-aimseartha, tá faisnéis ag éirí níos mó agus níos mó ar fáil. Mar sin, faigheann daoine freagraí ar an gcuid is mó dá gceisteanna dlí iad féin agus ní iarrann siad cabhair ar aturnaetha ach amháin ar na cásanna atá thar a bheith deacair.

Tá sé casta cás a anailísiú i bhfianaise líon na gcúinsí aonair, ní tasc éasca é. Go háirithe, nuair is gá na cinntí a dhéanamh ar fhógra an-ghearr. Is gnách go n-íocann cliaint as an líon uaireanta a bhíonn na dlíodóirí ag obair ar a gcás. Chun airgead a shábháil agus toisc go bhfuil gá le roinnt cinntí gnó a dhéanamh go práinneach, is fearr leis na cliaint comhairle dlí a fháil a luaithe is féidir. Creideann siad gur féidir le dlíodóirí an fhaisnéis atá ar fáil a sholáthar ag an gcéad chruinniú agus measann siad go bhfuil sé “maith go leor”.

B'fhéidir go bhfuil géarghá le dlíodóirí nua-aimseartha chun iarratais a gcliant a shásamh. Déanann siad iarracht a bheith ar fáil i gcónaí ar láithreáin ghréasáin nó ar fhóin phóca agus réidh chun comhairle a thabhairt ar líne. 

Ar an drochuair, cuireann cumais chognaíoch daoine teorainneacha ar cé chomh tapa agus is féidir cinntí ardchaighdeáin a dhéanamh. Mar thoradh air sin, is gnách go mbíonn dlíodóirí nua-aimseartha thar a gceann, gan a gcumas cognaíocha a chur san áireamh.

An próiseas cinnteoireachta dlí ceaptha a bheith neamhchlaonta agus oibiachtúil, ach go praiticiúil, ní i gcónaí a bhíonn sé. Is minic a bhíonn tionchar ag breithiúnais suibiachtúla a eascraíonn as earráidí córasacha inár smaointeoireacht, ar a dtugtar claonta cognaíocha. Is féidir le gach rannpháirtí sa phróiseas cinnteoireachta dlí a bheith thíos leis na laofachtaí cognaíocha sin. D’fhéadfadh cliant, mar shampla, imthosca an cháis a chur in iúl go mícheart, ar a mbonn a chaithfidh an dlíodóir cinneadh dlíthiúil a dhéanamh. Sampla eile is ea nuair a dhéanann cliant rómheastachán nó rómheastachán ar iarmhairtí an chinnidh dhlíthiúil agus, mar sin, cuireann sé iallach ar an dlíodóir cinneadh claonta a dhéanamh. Is daoine daonna iad dlíodóirí freisin agus tá siad leochaileach do laofachtaí cognaíocha, rud a d’fhéadfadh an straitéis mícheart a roghnú uaireanta agus, mar thoradh air sin, an cás a chailliúint. 

Tá próisis robot agus AI ag fáil móiminteam. Mar sin, tá an deis ann go gcuirfear saorga neamhchlaonta in ionad dlíodóirí faisnéis, ar féidir leo cinntí cáilíochta a dhéanamh i bhfad níos tapúla ná dlíodóirí daonna agus a shainaithníonn laofachtaí na gcliant.

Mar achoimre, tá dhá dhúshlán ar cheart do na dlíodóirí glacadh leo:

 • Dúshlán 1. Ní mór do dhlíodóirí nua-aimseartha cinntí dlíthiúla ardchaighdeáin a dhéanamh laistigh de theorainneacha gearra ama.
 • Dúshlán 2. Caithfidh dlíodóirí deireadh a chur le laofachtaí cognaíocha (idir chliaint agus a gcuid cliant féin) chun cinnteoireacht dhlíthiúil a fheabhsú.

Chun síceolaíocht chognaíoch agus cinnteoireacht dhlíthiúil a thuiscint táimid Ní mór go mbeadh a fhios bunúsacha an phróisis cinnteoireachta, go háirithe, an teoiric déphróiseas.

D'fhorbair roinnt eolaithe éagsúla an teoiric dé-phróisis, lena n-áirítear Keith Stanovich, Richard West, agus buaiteoir na Duaise Noble Daniel Kahneman. De réir a gcuid taighde, is idirghníomhú é ár bpróiseas smaointeoireachta idir dhá chóras, ar a dtugtar Córas 1 agus Córas 2.

Córas 1 is freagrach le haghaidh cinntí tapa, beagnach fo-chomhfhiosach. Is féidir smaoineamh air mar mhodh inchinn uathoibríoch. Bainimid úsáid as Córas 1 nuair a dhéanaimid tascanna simplí, mar Tiomána carr ar bhóthar folamh nó ag baint de ghiúmar duine as a éadan.

Córas 2 freagrach as cinntí comhfhiosacha. Is próiseas mall, tuisceanach agus críochnúil é. Bainimid úsáid as Córas 2 nuair a theipeann ar Chóras 1 torthaí tapa agus cruinn a thabhairt. Mar shampla, nuair a thugaimid aghaidh ar fhadhb neamhfhánach. Mar sin féin, is córas “leisciúil” é Córas 2, a éilíonn am chun cas ar agus roinnt breise am don anailís.

Nuair is gá dúinn cinneadh tapa a dhéanamh, is dóichí go n-úsáidfimid Córas 1. Chuidigh an córas seo linn maireachtáil mar speiceas: cabhraíonn sé linn i gcásanna éigeandála cinntí tapa a dhéanamh.

Éilíonn an saol nua-aimseartha go mbeidh dlíodóirí ina gcinnteoirí maithe i gCóras 1 gan cur isteach ar cháilíocht na comhairle dlí. Mar sin féin, ní cheadaíonn teorainneacha ár smaointeoireachta dúinn cinntí a dhéanamh atá chomh tapa agus is dá mba rud é go n-úsáidfimid Córas 1 agus chomh cáilíochta agus a bheadh ​​Córas 2 ag gabháil leis. Ós rud é nach féidir le dlíodóirí a nádúr a mhealladh, meastar go dteipeann orthu Dúshlán 1 a bhaint amach.

Is féidir breathnú ar laofachtaí cognaíocha mar earráidí inár bpróiseas smaointeoireachta, a tharlaíonn mar gheall ar an idirghníomhaíocht idir Córas 1 agus Córas 2. Ciallaíonn sé seo go nglacann ceann de na córais tasc an chórais eile agus, mar thoradh air sin, feiceann an duine dearcadh saobhadh ar réaltacht. 

Sa lá atá inniu ann, tá ar a laghad 175 cineálacha éagsúla de laofacht chognaíoch. De réir Buster Benson, tá laofachtaí cognaíocha bunaithe ar cheithre phríomhchúis lena dtionscnamh: (i) barraíocht faisnéise, (ii) deacracht tuisceana, (iii) an t-éileamh ar fhreagairt phráinneach, (iv) teorainneacha ár gcuimhne agus an gá atá le cuimhneamh ach ar rudaí tábhachtacha. Freastalaíonn na cúiseanna seo go léir den chuid is mó sprioc cognaíocha laofachtaí, is é sin fuinneamh ár n-inchinn a choinneáil. Léiríonn na ceithre chúis seo iad féin mar a leanas:

(i) Tá sé sábháilte glacadh leis go bhfuil laofachtaí cognaíocha dearfach iarmhairtí ár n-éabhlóid. Táimid timpeallaithe ag méideanna ollmhóra sonraí, nach féidir linn a phróiseáil go hiomlán.

(ii) Tá an domhan ró-chasta agus ní féidir lenár n-eolas a chlúdach ach píosa beag de. Mar sin féin, chun an straitéis cheart do mharthanas a roghnú, ní mór dúinn pictiúr iomlán a bheith againn den domhan. Cuidíonn laofachtaí cognaíocha lenár n-inchinn chun na bearnaí seo go léir a líonadh.

(iii) Ár inchinn tá sé deartha chun cinntí tapa a dhéanamh agus a tharraingt go tapa conclúidí, atá cabhrach nuair nach bhfuil aon am chun smaoineamh i mbaol.

(iv) Tá cumas ár gcuimhne teoranta. Mar sin, níor cheart dúinn ach faisnéis a d'fhéadfadh a bheith úsáideach a d'fhéadfadh a bheith ina chuidiú dúinn amach anseo a roghnú agus a mheabhrú.

A bheith riachtanach le haghaidh maireachtála, tá laofachtaí cognaíocha anois ina mbacainní maidir le héifeachtacht ag déanamh cinneadh. Mar thoradh air sin, d'fhonn an t-eolas a shimpliú agus roinnt fuinnimh a shábháil ar ár inchinn, is gnách linn:

 • breithiúnais a dhéanamh ar rud éigin/duine éigin bunaithe ar ár dtuairimí nó ár gcreidimh;
 • patrúin a ghinearálú agus a chur i bhfeidhm ar rudaí nó ar imeachtaí sonracha, gan aird a thabhairt ar a n-airíonna aonair;
 • athrú a bhrath rudaí i gcomparáid lena n-íomhá roimhe seo inár n-inchinn, gan iad a scrúdú ar a dtuillteanas féin;
 • creidim go bhfuil a fhios againn cad atá gach duine ag smaoineamh;
 • uimhreacha agus dóchúlachtaí a shimpliú chun iad a thuiscint níos fearr;
 • a chur ina luí orainn féin go bhfuil ár mbreithiúnais ceart chun am a shábháil a chaithfí murach sin ar roghanna eile a bhreithniú;
 • seachain straitéis a athrú agus críoch a chur leis an méid atá tosaithe chun luach fuinnimh atá caite cheana féin a bhaint amach;
 • XNUMX/XNUMX Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE cinntí a dhéanamh i bhfabhar roghanna simplí, eolach agus sábháilte nach bhfuil anailís bhreise ag teastáil uathu agus nach mbíonn athruithe do-aisiompaithe mar thoradh orthu;
 • imeachtaí a shimpliú agus gan cuimhneamh ach ar a bpríomh-chuimhneacháin;
 • measúnú a dhéanamh ar imeachtaí san am atá caite agus sa todhchaí bunaithe ar ár dtaithí reatha. Mar sin, athraíonn ár léirmhíniú ar na rudaí céanna le am agus uaireanta b'fhéidir nach bhfuil sé ar aon dul leis an gcás fíor.

Go hachomair, cé go gcruthaíonn an éabhlóid laofachtaí cognaíocha leis na hintinn is fearr, is cosúil gur constaicí tromchúiseacha iad a chuireann cosc ​​orainn a bheith réasúnach. Ar an drochuair, tá dlíodóirí, mar dhaoine go léir, seans maith do laofachtaí cognaíocha agus níl siad in ann deireadh a chur leo. Mar sin, maidir le Dúshlán 2, tá dlíodóirí gan chúnamh freisin.

Anseo thíos gheobhaidh tú cur síos ar 10 gclaofacht chognaíoch a tharlaíonn go minic i gcinnteoireacht dhlíthiúil. Ar mhaithe le do chaoithiúlacht, roinntear gach laofacht i dhá chatagóir bunaithe ar cibé an mbíonn tionchar níos mó ag na laofachtaí sin ar dhlíodóirí nó ar chliaint. Cuimhnigh, le do thoil, go ndearnadh na laofachtaí seo a ghrúpáil go measartha leathan chun críocha an athbhreithnithe ghinearálta. Go praiticiúil, ba cheart iad a athbhreithniú ar bhonn cás ar chás.  

Oiliúint Inchinn CogniFit
Oiliúint Inchinn CogniFit: Traenálann agus neartaíonn inniúlachtaí cognaíocha riachtanacha ar bhealach optamach agus gairmiúil.

Ádh mór oraibh!

 1. Infhaighteacht Is éard atá i gceist le heorastúla ná rómheastachán/mheastachán a dhéanamh ar mhinicíocht nó ar dhóchúlacht imeachtaí bunaithe ar an bhfaisnéis a thagann go tapa amháin. miste. Mar shampla, nuair nach mbíonn mórán ama ann chun plean straitéiseach a chinneadh do chás áirithe, is minic a dhéanann dlíodóir cinneadh trí thorthaí na gcásanna is beoga agus is suntasaí a mheabhraíonn sé nó sí a thabhairt chun cuimhne. Dá bharr sin, is féidir staidreamh breithiúnach tábhachtach ar chásanna comhchosúla a dhíbhe agus an cás a chailleadh ar deireadh. 
 2. Claonadh Daingniúcháin claonadh chun níos mó airde a thabhairt ar phíosaí fianaise a thacaíonn lenár ndearcadh féin. I gcinnteoireacht dhlíthiúil, tagann an feiniméan seo chun solais i gcásanna ina dtugann dlíodóir tréithe meáchan ach amháin le ráitis chliaint a chruthaíonn hipitéis an dlíodóir faoin gcás sin. Déantar neamhaird de na fíricí a thagann salach ar leagan idéalach an dlíodóir de na himeachtaí. Is minic a léirmhínítear fianaise débhríoch mar thacaíocht do hipitéis an dlíodóir.
 3. Fallacy starógach claonadh chun argóintí a bhunú ar thaithí phearsanta duine, nach féidir a ghinearálú do gach duine agus do gach imthosca ar chúiseanna soiléire. Is minic a bhíonn an claonadh seo ag dlíodóirí gairmiúla. Braitheann siad ar a dtaithí agus, mar thoradh air sin, déanann siad faillí ar roinnt imthosca sonracha den chás a breithníodh.
 4. Illusion Trédhearcachta Tá claonadh ann rómheastachán a dhéanamh ar an méid atá ar eolas againn faoi dhaoine eile. I gcleachtas cinnteoireachta dlí, níl sé neamhchoitianta dlíodóirí a fheiceáil ag déanamh breithiúnais faoina gcliaint tar éis an chéad chruinnithe. Mar thoradh ar bhreithiúnais chéad tuiscint dá leithéid creideann dlíodóirí go bhfuil a fhios acu go díreach cad atá ag teastáil óna gcliaint. Agus mar sin, na dlíodóirí dearcadh d’fhéadfadh argóintí na gcliant a bheith casta. 
 5. Fallacy Just-world (aka Blaming the Victim) an bhfuil claonadh ann a chreidiúint, má ghearrtar pionós ar dhuine nó má dhéantar imscrúdú air, go gcaithfidh sé/sí a bheith ciontach; agus caithfidh duine a ndealraíonn sé a bheith go maith ar feadh a shaoil ​​a bheith neamhchiontach. Tá an claonadh seo coitianta i measc dlíodóirí a bhfuil tuairimí coimeádacha acu.

Cliaint

 1. Éifeacht Framing claonadh chun faisnéis a bhrath ar bhealach difriúil bunaithe ar a cur i láthair (dearfach nó diúltach). Is sampla iontach den chlaonadh seo í an cheist seanfhocal “an bhfuil an ghloine leath folamh nó leath lán”. Ós rud é go bhfuil seans maith go mbreathnóidh cliaint ar fhíricí maithe agus olca, ba cheart do na dlíodóirí a bheith cúramach agus comhairle dlí á sholáthar acu.
 2. Biases Ancaireacht Tá claonadh ann príomhchinntí a dhéanamh bunaithe ar an bpíosa tosaigh faisnéise a fuarthas. I gcinneadh dlí, tá sé thar a bheith tábhachtach do dhlíodóir gan measúnú a dhéanamh ar thoradh an cháis le linn an chéad chruinnithe leis an gcliant. Seachas sin, féadfaidh an cliant a bheith ag brath ar réamh-mheastóireacht den sórt sin ró-throm. Agus fíricí tábhachtacha nua le feiceáil, d’fhéadfadh go dteipfidh ar an gcliant iad a bhreithniú ós rud é go dtagann siad salach ar bhunmheasúnú an cháis.
 3. Claonadh Athbhrí is é an claonadh atá ann roghanna a roghnú a bhfuil dóchúlacht an toraidh dhearfach ar eolas ina leith seachas roghanna a bhfuil seansanna buaite lag sainithe acu. I gcinnteoireacht dhlíthiúil, bíonn cliaint i bhfabhar straitéisí íseal-riosca le dóchúlachtaí dea-shainithe go n-éireoidh leo. Ba cheart do na dlíodóirí an éifeacht seo a chur san áireamh agus moltaí á ndéanamh acu do na cliaint.
 4. Claonadh aireach tá claonadh chun díriú ar rudaí atá tábhachtach dúinn. I gcinnteoireacht dhlíthiúil, d’fhéadfadh sé go mbeadh claonadh ag cliaint fíricí a bhfuil an chuma orthu go bhfuil siad tábhachtach dóibh a chur i láthair agus faisnéis eile a dhíbhe. Caithfidh na dlíodóirí a bheith feasach ar an gclaonadh seo, agus a ndícheall a dhéanamh gach fíoras a bhaineann leis an gcás a fháil (is cuma cé chomh tábhachtach agus a mheasann na cliaint iad a bheith).
 5. Claonadh Attribution claonadh chun ár n-iompar féin agus iompar daoine eile a mheas ar bhealach difriúil. I gcinneadh dlíthiúil, is féidir é seo a fheiceáil mar chliaint ag iarraidh a gcuid gníomhartha a chosaint tríd an milleán a chur ar dhaoine eile nó ar imthosca a gcásanna. Ní mór do na dlíodóirí an éifeacht seo a thuiscint agus é a chur san áireamh nuair a dhéanann siad anailís ar ráitis na gcliant. 

Conclúid

Go hachomair, is cosúil nach bhfuil seans ar bith ag dlíodóirí freastal ar na príomhdhúshláin chognaíocha a bhaineann leis an saol nua-aimseartha: cinntí dlíthiúla ardchaighdeáin a dhéanamh laistigh de theorainneacha gearra ama (Dúshlán 1) agus deireadh a chur le laofachtaí cognaíocha chun cinnteoireacht dhlíthiúil a fheabhsú (Dúshlán 2). 

Níl cumas sárdhaonna ag dlíodóirí a cheadódh dóibh Córas 1 agus Córas 2 a úsáid go máistreachta dá rogha féin. Tá siad seans maith do roinnt laofachtaí cognaíocha nach féidir leo dul i ngleic leo. Ina theannta sin, tá a gclaofacht féin ag cliaint freisin. Agus ní féidir le gach dlíodóir sa lá atá inniu ann laofachtaí a gcliant a aithint i gceart agus faisnéis iomlán agus chruinn a bhailiú óna ráitis.

Cé nach féidir le dlíodóirí cinntí ardchaighdeáin a dhéanamh i mbeagán ama, is féidir leo oibriú ar a gcuid scileanna cognaíocha chun cinnteoireacht dhlíthiúil a fheabhsú. Ina theannta sin, ba cheart dóibh a ndícheall a dhéanamh níos mó comhoibriú lena chéile mar go gcabhraíonn obair foirne le ham a shábháil agus le teacht ar chinntí dlíthiúla ar ardchaighdeán. Ar deireadh, is fearr do dhlíodóirí speisialtóireacht a dhéanamh i réimse dlí amháin seachas iarracht a dhéanamh a bheith ina saineolaithe ar gach rud.

Cé nach féidir le dlíodóirí deireadh a chur le gach laofacht chognaíoch (go háirithe cinn a gcuid cliant), is féidir leo na laofachtaí sin a íoslaghdú trí mhachnamh a dhéanamh ar a gcuid breithiúnais agus iad a cheistiú gach uair. Maidir le claonadh cognaíocha na gcliant, ní féidir le dlíodóirí ach foghlaim conas ceisteanna a chur a chuidíonn lena gcliaint dearcadh oibiachtúil ar an gcás a chur i láthair.

Mar a deir an seanfhocal cáiliúil “tá réamhrabhadh ar an eolas.” I gcomhthéacs na cinnteoireachta dlí ba cheart é seo a léamh mar a leanas:

Tá dlíodóirí a thuigeann cumas cognaíocha an duine agus a gcuid teorainneacha céim amháin chun tosaigh ar a gcomhghleacaithe fós gan aineolas ar rudaí tábhachtacha den sórt sin.

tagairtí

Benson, Béarlagair. “Bileog cheat le claonadh cognaíocha.”, https://medium.com/better-humans/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18 . 1 Meán Fómhair 2016. Arna rochtain 21 Iúil 2019.

Grady, Ken. “Fáilte go d’Inchinn: Síceolaíocht Chognaíoch agus Cinnteoireacht Dhlíthiúil.”, https://medium.com/rethink-the-practice/welcome-to-your-brain-cognitive-psychology-and-legal-decision-making- 2ccabcebfc17. 3 Feabhra 2016. Arna rochtain 21 Iúil 2019.

Kahneman, Daniel, agus Amos Tversky. "Teoiric na hionchais: Anailís ar chinneadh faoi riosca." Lámhleabhar bunúsacha na cinnteoireachta airgeadais: Cuid I. 2013. 99-127.

Caoin, Daniel. Ag smaoineamh, go tapa agus go mall. Macmillan, 2011.

Tversky, Amos, agus Daniel Kahneman. “Breithiúnas faoi neamhchinnteacht: Heuristics agus laofachtaí.” eolaíocht 185.4157 (1974): 1124 1131-.

Weinstein, Ian. “Ná Creid Gach Rud Tú Smaoinigh: Laofacht Chognaíoch sa Chinnteoireacht Dhlíthiúil.” Cliniciúil L. Ath. 9 (2002): 783.