Trialacha teilgeanacha: Treoir iomlán le gach rud atá uait

Treoir iomlán maidir le tástálacha teilgeanacha. Faigh amach san Airteagal seo, cad is tástálacha teilgean ann, conas a oibríonn siad, cineálacha agus aicmiú na dtástálacha teilgeanacha éagsúla agus samplaí grafacha. Faigh amach conas a oibríonn na trialacha seo in agallamh earcaíochta? A gcuid buntáistí, míbhuntáistí agus i bhfad níos mó. Coinnigh ag léamh!

Tástálacha réamh-mheastacháin:
Tástálacha réamh-mheastacháin: 

Stains dúch, teach, crann, figiúr daonna. Is iomaí cineál tástálacha réamh-mheastacháin atá fós in úsáid inniu. Cad iad i ndáiríre? Cad chuige a n-úsáidtear iad? Cé mhéad atá ann? An bhfuil siad úsáideach? Faigh gach eolas faoi na trialacha teilgeanacha anseo.

Cad is tástálacha réamh-mheastacháin ann?

Is cineál tástála pearsantachta iad tástálacha réamh-mheastacháin ina gcaithfidh an duine freagairt do radhairc, focail nó íomhánna débhríoch nó i gcásanna áirithe fiú tarraingt. Ní hionann é agus trialacha oibiachtúla sa mhéid is gur féidir na freagraí a bheith an-éagsúil, níl aon fhreagraí cearta nó míchearta ann. Cé go bhfuil treoirlínte ann maidir le tástálacha réamh-mheastacháin a cheartú (agus fiú go bhfuil gá le hoiliúint fhairsing), féadfaidh sé tarlú go dtiocfaidh beirt shaineolaithe ar chonclúidí éagsúla ó na tástálacha céanna. Tá sé seo beagnach dodhéanta, áfach, i dtrialacha oibiachtúla.

Is é cuspóir na dtástálacha réamh-mheastacháin ná fios a bheith agat ar struchtúr agus ar fheidhmiú an duine, chomh maith le mothúcháin nó coinbhleachtaí inmheánacha a fhionnadh a bhfuil an duine aonair chun a theilgean sna freagraí. Tar éis seo, is féidir leis an teiripeoir síciteiripe a threorú chun cabhrú leis an duine.

Tháinig an mheastóireacht phearsantachta seo ón scoil síocanailíseach, rud a thug le tuiscint go bhfuil smaointe agus impulses gan aithne ag daoine. Trí léiriú an tsíocanailísí ar na freagraí, bhíothas in ann na mothúcháin, na mianta agus na coinbhleachtaí sin atá i bhfolach inár neamhfhiosach a bhí ag cruthú fadhbanna san othar a thabhairt chun solais.

In ainneoin na conspóide a bhaineann le tástálacha réamh-mheastacháin a chur i bhfeidhm, tá úsáid na dteicnící seo go forleathan i gcónaí, sna réimsí cliniciúla agus fóiréinseacha (measúnú ar chiontóirí). Go deimhin, is é Tástáil Rorschach an tríú teicníc is mó a úsáideann síceolaithe Spáinneacha.

Cé gur féidir leis na trialacha réamh-mheastacháin a bheith an-difriúil óna chéile, d’fhéadfaimis teacht ar roinnt bunbhoinn tuisceana, is coiteann don chuid is mó:

 • Glacann tástálacha réamh-mheastacháin leis go bhfuil struchtúr pearsantachta bunúsach agus cobhsaí ag an duine. Tá an struchtúr seo comhdhéanta de thoisí, gnéithe nó tógálacha eagraithe ar bhealach uathúil. Déanfar staidéar air seo trí na freagraí ar thástálacha réamh-mheastacháin
 • gaol idir neamh-inbhraiteacht an struchtúir agus na cineálacha iompraíochta an duine mar sin beifear in ann iompar amach anseo a thuar le hanailís an struchtúir.
 • Aon tá an fhreagairt ar thástálacha réamh-mheastacháin suntasach agus tuigfear mar a comhartha an duine pearsantacht.
 • An níos mó airíonna na tástála teilgean débhríoch, is mó a léirítear pearsantacht an duine.
 • Níl an duine feasach ar an ngaol idir a chuid freagraí agus an domhan inmheánach, mar sin tá sé deacair mífhaisnéis a dhéanamh.
 • An anailís ar an freagraí domhanda.

Conas a oibríonn tástálacha teilgeanacha?

I go leor tástálacha teilgeanacha, caithfidh an rannpháirtí freagra a thabhairt ar spreagthaigh an-débhríoch, mar shampla íomhánna, focail, srl. Is minic nach mbíonn na freagraí struchtúrtha, níl aon roghanna freagartha ann, ach is féidir leat freagair an chéad rud a thagann chun cuimhne.

Is é seo an eochair do na tástálacha seo: athbhrí an spreagtha. De réir na dteoiricí is bun leis na tástálacha teilgeanacha, dá mhéad débhríoch atá sé, is amhlaidh is mó a bheidh sé in ann domhan inmheánach an ábhair a léiriú. Dá struchtúrtha na ceisteanna agus na freagraí, is amhlaidh is mó a bheidh tú in ann cur isteach ar an intinn chomhfhiosach agus an toradh a cheilt.

I dteicnící measúnaithe pearsantachta oibiachtúla, i go leor cásanna, is féidir linn na freagraí is inghlactha nó is inmhianaithe go sóisialta a fhios againn agus is féidir freagraí míthreoracha a bheith mar thoradh air. Mar sin féin, tá beart ag go leor de na tástálacha seo chun an inmhianaitheacht shóisialta sin a mheas.

De réir lucht tacaíochta na dtástálacha teilgeanacha, trí bheith ag brath ar spreagthaigh doiléir, níl a fhios ag an duine cad é an freagra sóisialta “inmhianaithe”, mar sin freagróidh sé de réir a spreagthaí agus a ndearcadh is doimhne. Beidh sé an-deacair an freagra a bhréagnú.

Cineálacha tástálacha teilgeanacha

Is féidir tástálacha réamh-mheastacháin a rangú mar:

 • Struchtúrtha. Ábhar amhairc an-teibí a chaithfidh an duine a shainiú tríd an rud a fheiceann nó a mholann sé a rá (Rorschach)
 • Téamach. Ábhar amhairc a bhfuil céimeanna éagsúla sainmhínithe aige, ábhar daonna nó paradhaonna a bhfuil sé mar chuspóir aige scéal a insint (TAT: Tástáil Dearcadh Téamach)
 • Léiritheach. Treoir le tarraingt (tástáil an chrainn, an figiúr daonna, an teach)
 • Cuiditheach. Cuirtear ábhar nithiúil ar fáil a gcaithfidh an t-ábhar rud éigin a thógáil leis.
 • Cumainn. Ní mór don ábhar focail, frásaí nó scéalta a chomhcheangal ó bhéal nó a chomhlánú de réir treoracha áirithe.

Anseo thíos déanfaimid liosta de na tástálacha réamh-mheastacháin is coitianta.

Tástáil Teilgean Rorschach

Tá stains dúch Rorschach ar cheann de na chéad thástálacha réamh-mheastacháin agus leanann siad de bheith ar eolas go forleathan. D'fhorbair an síciatraí Eilvéiseach Hermann Rorschach é i 1921.

Tá sé comhdhéanta de 10 gcárta éagsúla a léiríonn stains dúch débhríoch agus iarr ar an rannpháirtí a rá cad a fheiceann siad ann, agus cad iad na tréithe den íomhá a thug ar an duine smaoineamh air.

Tástáil Teilgean Rorschach
Tástáil Teilgean Rorschach

Scríobhtar na freagraí síos chomh críochnúil agus is féidir, nó fiú taifeadtar iad. Cuirtear gothaí, ton an ghutha agus imoibrithe eile san áireamh. Déantar anailís ar na freagraí ansin de réir critéar áirithe.

Triail Léirthuiscint Théamach (TAT)

Sa Triail Léirthuiscint Théamúil, iarrtar ar an duine sraith íomhánna a bhreathnú agus cur síos a dhéanamh ar scéal i ngach ceann acu, iarracht a dhéanamh a athchruthú cad a tharla, cad atá ag tarlú anois agus cad a chreideann sé a tharlóidh ina dhiaidh sin. Caithfidh an duine cur síos a dhéanamh freisin ar conas a cheapann agus a mhothaíonn na carachtair éagsúla.

Ansin déanann an scrúdaitheoir an triail a scóráil bunaithe ar riachtanais, spreagthaí agus imní an phríomhcharachtair agus mar a chríochnaíonn an scéal.

De réir lámhleabhar TAT: Ligeann an teicníocht seo dúinn a bheith eolach ar ríogaí, mothúcháin, mothúcháin agus coinbhleachtaí an duine ar ghnéithe áirithe coiscthe agus bunúsacha nó ar chlaonta an duine nach n-admhódh nó nach n-aithneodh sé toisc nach bhfuil sé eolach orthu.

Tá an triail seo bunaithe ar an smaoineamh go gcruthóidh daoine scéalta nó go léirmhíneoidh siad na radhairc a léirítear de réir a n-eispéiris san am atá caite, a mianta reatha, a mothúcháin agus a riachtanais, idir chomhfhiosach agus neamhfhiosach.

Trialacha teilgean léiritheacha nó grafacha

Cosúil le tástálacha réamh-mheasta eile, tá tástálacha léiritheacha cáinte mar gheall ar easpa bailíochta. Laistigh den ghrúpa seo tá na tástálacha líníochta. Cé go bhféadfadh scrúdaitheoir amháin a mholadh go léiríonn gnéithe áirithe den líníocht treochtaí síceolaíochta sonracha, d’fhéadfadh daoine eile a mhaíomh nach bhfuil mórán scileanna líníochta ag an ábhar.

Sna cineálacha tástálacha sainráiteach seo go léir, is é an rud is tábhachtaí ná tréithe agus gnéithe sonracha na líníochtaí. Ní chuirtear luach ar a gcáilíocht i gcás ar bith. Is iad seo a leanas na tástálacha léiritheacha nó grafacha is coitianta a úsáidtear:

Tástáil theilgean ar an gcrann

Soláthraíonn an tástáil crann eolas dúinn faoi fhís an duine de féin, a n-acmhainní agus struchtúr a phearsantacht.

Mar a thugann an t-ainm le fios, is éard atá ann crann a tharraingt. Ón áit sin déanann an scrúdaitheoir é a mheas trí bhreathnú ar chruth an stoc, fréamhacha, ithir, torthaí, brainsí, duilleoga, snaidhmeanna san adhmad, aird ar mhionsonraí.

Tástáil theilgean ar an bhfíor dhaonna

Éilíonn an tástáil ghrafach seo duine a tharraingt, mar a thugann an t-ainm le fios. Ansin déanann an scrúdaitheoir an líníocht a mheas, agus féachfaidh sé/sí ar mhéid na gcorp éagsúil, ar shainghnéithe, ar leibhéal na sonraí agus ar chruth iomlán an fhíor.

Baineadh úsáid go coitianta as an tástáil fhigiúr daonna teilgean chun faisnéis a thomhas i leanaí, ach léiríonn taighde nach bhfuil mórán gaol idir scóir i gcomparáid le tástáil Faisnéise Wechsler. Tugann sé seo le tuiscint nach féidir leis an tástáil figiúr daonna a bheith in ann faisnéis a mheas, ach d'fhéadfadh sé a bheith úsáideach le haghaidh gnéithe eile.

Tástáil theilgean grafach ar an ainmhí

De réir síocanailís, tá an ainmhithe Léiríonn ár ríoga agus ár mianta gan aithne. Úsáidtear an tástáil theilgeanach seo ar an ainmhí de ghnáth nuair a chuireann na tástálacha ar fhigiúr an duine imníoch ar an duine, nó nuair a bhíonn bac orthu agus nach féidir leo duine a tharraingt. Dá bhrí sin, ceadaíonn an tástáil ainmhithe dóibh achar níos mó a ghlacadh agus a saol istigh a theilgean isteach san ainmhí.

Iarrtar ar an duine aon ainmhí a tharraingt, agus ansin ainm, aois, gnéas agus cineál an ainmhí a scríobh síos. Is féidir go n-iarrfaí ort freisin liosta a dhéanamh d’ainmhithe eile a cheap tú nó ar mhaith leat a tharraingt. Ar deireadh, is féidir leat scéal a insint dúinn faoin ainmhí sin freisin.

Tástáil Teilgean Baile – Crann – Duine nó Tástáil HTP

Go mór ag teacht leis na tástálacha grafacha roimhe seo, iarrann an tástáil crann baile-duine (ar a dtugtar an tástáil HTP freisin) líníocht de theach, crann, agus duine, chun iad a mheas le chéile agus go domhanda.

Ón líníocht, cuireann an scrúdaitheoir ceisteanna mar:

 • Duine: Cé hé duine, conas d'aois Tá sé, cad a dhéanann sé is fearr, cad is lú a thaitníonn leis, má tá duine iarracht a ghortú, a bhfuil grá aige dó.
 • Baile: Cé a chónaíonn ann, má tá siad sásta, cad atá taobh istigh, conas atá sé ar an oíche.
 • Crann: Cén cineál crann é, cén aois é, cén séasúr é, rinne duine iarracht é a ghearradh síos, cé a uiscíonn é, an bhfuil dóthain solais aige le fás.

Tástáil teaghlaigh saor in aisce,

Is bealach é an tástáil ghrafach teaghlaigh chun eolas a fháil ar na caidrimh laistigh den teaghlach, an áit a bhfuil gach duine acu, a ról agus conas a fheiceann an duine atá ag déanamh na tástála gach ball. Leis an tástáil seo, gnéithe cosúil le spleáchas, iomaíocht, coinbhleacht, iatán a mheas.

Cuirfidh an scrúdaitheoir san áireamh seasamh gach ball den teaghlach, má bhíonn duine ar bith as láthair, an comhréir leis an réaltacht, easpa baill choirp, etc.

Tástálacha réamh-mheastacháin ar an teaghlach cinéiteach

Tháinig an tástáil chiniméadach teaghlaigh chun cinn mar shíneadh ar an tástáil teaghlaigh. Is éard atá ann ná tú féin agus do theaghlach a tharraingt ag déanamh rud éigin. Is é an “rud éigin a dhéanamh” seo a thugann an ghné cinéiteach dó.

Tástálacha réamh-mheasta ar an lánúin

Úsáidtear tástáil réamh-mheasta an lánúin chun an cineál bannaí a theastaíonn ón duine a mheas. Déanann sé meastóireacht freisin ar an íomhá atá ag an duine de féin agus den duine eile. Is iondúil go n-aithnítear an staid reatha, cásanna san am a chuaigh thart nó staideanna idéalacha, iad ar fad an-úsáideach chun eispéiris fhéideartha chontrártha a fhiosrú.

Sa chás seo, iarrtar ar an duine beirt ar bith a tharraingt ar an mbileog chéanna. Níos déanaí iarrtar air iad a ainmniú agus a aois, scéal a chruthú leis an mbeirt seo, agus teideal a thabhairt dá scéal. Níos déanaí, cuirtear ceisteanna uirthi faoin lánúin, mar shampla cad a thug le chéile iad, cad is féidir iad a scaradh, agus mar sin de.

Tástálacha réamh-mheastacháin duine faoin mbáisteach

Chun an tástáil theilgean a dhéanamh ar dhuine sa bháisteach, iarrtar ar an duine atá á thástáil duine a tharraingt sa bháisteach. Tugann roinnt staidéir le fios go bhféadfadh sé a bheith éifeachtach chun leibhéil dúlagar agus bainistíocht struis a mheas.

Tástálacha réamh-mheastacháin do leanaí

Is iad na tástálacha réamh-mheastacháin is minice a úsáidtear le leanaí ná na cinn léiritheacha, is é sin, ina gcaithfidh siad an crann, an figiúr daonna, an teach, an teaghlach, an t-ainmhí, etc. a tharraingt. De ghnáth is maith le leanaí ealaín a tharraingt agus a úsáid. a gcuid mothúchán a chur in iúl. Tugann líníochtaí leanaí a lán faisnéise dúinn, go háirithe má iarraimid orthu a insint dúinn cad a tharraing siad.

Tástálacha réamh-mheasta do dhaoine fásta

Is féidir le daoine fásta na trialacha go léir thuasluaite a dhéanamh, ach b'fhéidir gurb iad na cinn atá dírithe níos mó ar an aoisghrúpa seo ná an tástáil Rorschach agus an triail dearcadh téamach. Is minic a bhíonn na freagraí níos casta freisin.

Is féidir le daoine fásta na tástálacha grafacha léiritheacha a dhéanamh gan aon fhadhbanna, ach d'fhéadfadh go mbeadh leisce ar go leor daoine rudaí “leanbhacha” den sórt sin a tharraingt.

Tástálacha réamh-mheasta a úsáidtear i roghnú pearsanra

Níl úsáid na dtrialacha seo in agallaimh poist coitianta. Mar sin féin, úsáidtear iad uaireanta, go háirithe na cinn is cáiliúla. Seo a leanas roinnt samplaí de na tástálacha réamh-mheastacháin is coitianta a úsáidtear i roghnú pearsanra:

 • An tástáil Rorschach: i roghnú pearsanra, d'fhéadfadh tástáil Rorschach a bheith úsáideach chun neamhoird shíceolaíocha a bhrath.
 • An TAT i roghnú pearsanra d’úsáidfí é chun riachtanas an iarrthóra le gnóthachtáil agus le cumhacht a mheasúnú, chomh maith le cumas réiteach fadhbanna an iarrthóra.
 • PH (Baile, Crann, Duine)
 • An figiúr daonna: úsáidtear é chun faisnéis, pearsantacht, agus fiú gnéasacht a mheas. Féadfaidh na tástálacha líníochta seo cabhrú le himní agallaimh a laghdú agus cabhrú le fadhbanna cumarsáide.
 • Duine faoin mbáisteach: a mheas cé chomh maith agus a fheidhmíonn an t-iarrthóir i gcásanna struis.

Conas a oibríonn tástálacha teilgeanacha i roghnú pearsanra

Tá cur i bhfeidhm na dtástálacha réamh-mheastacháin seo i roghnú pearsanra cosúil leis an gcur i bhfeidhm i réimsí eile. Is í an aidhm ná gnéithe den phearsantacht a nochtadh chun an duine is fearr a oireann don duine a roghnú postáil poist, chomh maith le deireadh a chur le daoine a bhféadfadh fadhbanna pearsantachta a bheith acu.

Is é an buntáiste a bhaineann leis na tástálacha seo, murab ionann agus tástálacha oibiachtúla, ná gur fíor-annamh a dhéanann daoine na freagraí a fhalsú. Ina theannta sin, ós rud é go bhfuil tástálacha réamh-mheastacháin bunaithe ar an teoiric go bhfuil siad in ann iompar daoine a thuar, bheadh ​​​​siad úsáideach a thuar cad a bheidh i bhfeidhmíocht an oibrí.

Leideanna maidir le conas tástálacha réamh-mheastacháin a chur i bhfeidhm in agallamh poist?

Tá sé tábhachtach, má tá na trialacha teilgeanacha seo le húsáid, nár cheart roghnú duine don phost a bheith bunaithe ar thorthaí na dtrialacha amháin. Toisc nach bhfuil siad an-iontaofa agus beidh an toradh ag brath go mór ar an scrúdaitheoir agus ar staid mhothúchánach an duine araon.

Míbhuntáistí a bhaineann le tástálacha réamh-mheastacháin

Ceann de na míbhuntáistí is mó a bhaineann leis na teicníochtaí seo ná nach bhfuil aon chomhdhearcadh ann maidir le caighdeánú na dtreoracha maidir le cur i bhfeidhm, ceartú agus léirmhíniú. Is éard a bhíonn mar thoradh air seo ná laofachtaí léirmhínithe, neamhréireacht torthaí, agus easláine (gan a thomhas a deir siad). Bíonn sé deacair teacht ar chomhdhearcadh mar gheall ar shuibiachtúlacht i measúnú na dtorthaí.

Ina theannta sin, cé go fréamhacha siad ó Gestalt agus Sícanailís, níl aon chreat teoiriciúil aonchineálach as a bhfuil na teicníochtaí seo bunaithe. Míbhuntáiste eile is ea go bhfuil oiliúint dhian agus fhairsing riachtanach chun na tástálacha seo a láimhseáil.

Ina theannta sin, féadann dearcadh an scrúdaitheora, comhthéacs na trialach, agus fiú an mothúchán nó an meon a bhíonn ag an duine ag an am sin tionchar a bheith acu ar fhreagraí.

Buntáistí na dtástálacha teilgeanacha

Is minic a úsáidtear tástálacha réamh-mheastacháin i suíomhanna teiripeacha. Úsáideann teiripeoirí iad chun faisnéis áirithe a bhailiú faoin gcliant, nó freisin mar bhealach chun “an t-oighear a bhriseadh” agus chun tú a spreagadh chun saincheisteanna áirithe a phlé nó chun smaointe agus mothúcháin a scrúdú.

roinnt staidéir léirigh (go háirithe do Rorcharch) go bhféadfadh sé a bheith ina chuidiú chun othair a bhfuil síocóis, neamhord bipolar nó pearsantacht teorann orthu a aithint, ach nach bhfuil sé nasctha le neamhoird depressive, pearsantacht fhrithshóisialta nó PET, i measc fadhbanna eile.

Seachas an gá atá le paiteolaíochtaí sonracha a mheas, is féidir leis na tástálacha seo faisnéis shaibhir go leor a sholáthar agus coinbhleachtaí a léiriú le bheith ag obair le teiripe nach dtiocfadh chun solais murach é.

Is féidir go leor eolais úsáideach a thabhairt dúinn le tástálacha teilgeanacha a thabhairt chun críche ach níor cheart dúinn ár ndiagnóis a bhunú orthu. Oibríonn siad go maith mar uirlisí comhlántacha don othar chun a gcuid fadhbanna agus imní a fhorbairt. Ba mhaith liom é sin a lua ar mhaithe le pearsantacht, síceolaíoch agus próisis chognaíoch tá tástálacha cognaíocha eile a léiríodh a bheith éifeachtach ó thaobh na modheolaíochta de.

Tá an t-alt seo i Spáinnis ó dhúchas scríofa ag Andrea García Cerdán, aistrithe ag Alejandra Salazar.