Teoiricí na bPearsantacht: Gach rud a theastaíonn uait a bheith ar eolas agat

Nuair a insíonn tú do chairde faoi dháta a bhí agat, cé chomh minic is a dhéanann tú cur síos láithreach ar a bpearsantacht? Tá mé cinnte go bhfaighidh tú féin go minic ag míniú cé chomh flaithiúil, bog-labhartha, greannmhar, dea-bhéasach, nó sásta a bhí do dháta. Táim beagnach cinnte freisin go bhfuil tú ag míniú na ngnéithe diúltacha de phearsantacht do dháta. B'fhéidir go raibh ort, ar an drochuair, a mhíniú go raibh do dháta drochbhéasach, neamhaireach, amh, feargach, fuar in ionad te, nó fiú brónach. Is ábhar díospóireachta den chuid is mó trí shíceolaíocht iad teoiricí na bpearsantacht, san Airteagal seo, míneoimid na peirspictíochtaí éagsúla ar theoiricí na bpearsanachtaí, údair theoiricí na bpearsantacht agus conas a dhéantar na teoiricí seo ar phearsantachtaí agus ar dhaoine. dearcadh a bheith chomh tábhachtach i síceolaíocht.

teoiricí pearsantachtaí

Teoiricí na bPearsantacht

Cad iad Teoiricí na Pearsantachtaí?

Tá ról ag pearsantacht inár saol gach lá cibé an dtuigeann muid é nó nach bhfuil. Ónár n-idirghníomhú maidine leis an mbarista ag ár siopa caife áitiúil chun déileáil lenár boss san oifig, agus fiú ár malartú deireadh an lae leis an tiománaí uber ag tabhairt ardaitheoir duit baile tar éis lá fada. Cé gur féidir linn go léir ár sainmhínithe féin ar phearsantacht a thabhairt go doiléir, agus cad is dóigh linn é. Tá an American Psychological Association cur síos pearsantacht mar phatrúin de próisis chognaíoch, mothú agus iompar atá éagsúil i measc daoine aonair.

Tástáil CAB/ Tástáil Chognaíoch

Ceallra Measúnaithe Cognaíocha Ginearálta ó CogniFit: Déan staidéar ar fheidhm na hinchinne agus déan scagadh cuimsitheach ar líne. Déan measúnú beacht ar raon leathan de cumais agus cognaíocha a bhrath folláine (ard-measartha-íseal). Aithnigh láidreachtaí agus laigí i réimsí na cuimhne, díriú/aire, feidhmeanna feidhmiúcháin, pleanáil, agus comhordú.

Is cuma conas a shainímid pearsantacht, is fachtóir den sórt sin é in iompar daonna ar fud na cruinne go bhfuil réimse iomlán tiomnaithe ag an síceolaíocht staidéar a dhéanamh ar i dtreo pearsantacht a shainiú agus a thuiscint níos fearr. Tá an staidéar ar phearsantacht sa síceolaíocht briste dhá leathan réimsí de réir an APA: Is é an chéad tuiscint a fháil ar na difríochtaí idir tréithe duine, mar shampla an cumas sóisialú nó greannaitheacht. Tá an dara ceann ag tógáil ar an tuiscint ar conas a thagann codanna duine le chéile chun an t-iomlán a fhoirmiú.

Níl an t-ús sa tsíceolaíocht nua ar aon bhealach, is féidir an spéis seo a rianú chomh fada siar le Sigmund Freud agus a chuid teoiricí faoi phearsantachtaí. Ar feadh na mblianta tá go leor teoiricí faoi phearsantachtaí curtha chun cinn ag cuid de na daoine is suntasaí sa réimse. Tá go leor teoiricí pearsantachtaí curtha chun cinn maidir le conas a fhorbraíonn daoine, cad iad na himeachtaí saoil nó na clocha míle a chothaíonn duine agus a phearsantacht, agus cé chomh tábhachtach agus atá pearsantacht an duine. fhorbairt agus a saol. Ceaptar go bhfuil comhpháirteanna iolracha ag pearsantacht, ó ghnéithe comhsheasmhachta, síceolaíochta agus fiseolaíocha.Ceaptar gurb í an phearsantacht an fórsa tiomána taobh thiar d’iompar agus de ghníomhaíocht, agus creidtear gur féidir leis an iliomad nathanna cainte a bheith ag cineál pearsantachta agus é a thaispeáint ní hamháin trí iompar ach freisin idirghníomhaíochtaí sóisialta. Is cuma cén sainmhíniú ar phearsantacht a n-aontaímid air, tá sé ar cheann de na coincheapa is mó staidéar sa tsíceolaíocht go dtí an lá inniu.

Teoiricí Peirspictíochtaí Pearsantachtaí

Ní teoiric nithiúil amháin í teoiric phearsantachta, ach raidhse teoiricí faoi phearsantachtaí a chuir daoine iomadúla sa tsíceolaíocht chun cinn thar go leor tréimhsí ama éagsúla. Is féidir teoiricí na bpearsanachtaí a bhriseadh síos i gceithre chatagóir mhóra nó peirspictíochtaí de réir mar is eol go coitianta iad:

 • Dearcadh sícanailíseach nó Sícidinimiciúil
 • Dearcadh daonnúil
 • Teoiric trait
 • Peirspictíocht Chognaíoch Shóisialta

Chuir roinnt daoine a raibh tionchar acu go mór leis na peirspictíochtaí seo agus chuidigh siad lenár dtuiscint ar phearsantacht agus ar fhorbairt a mhúnlú. Labhrófar faoi dhaoine mar Sigmund Freud, Erik Erikson, Carl Jung, Abraham Maslow, Robert McCrae, Paul Costa, agus go leor ainmneacha eile agus muid ag breathnú ar gach peirspictíocht go domhain agus ag féachaint níos fearr ar an gcaoi a ndéanann siad iarracht leathnú. ár dtuiscint ar theoiric pearsantachta a bhfuil ról ríthábhachtach aici inár saol agus inár dtuiscint nó inár n-imeachtaí laethúla.

Teoiricí na bPearsantacht: Dearcadh Sícanailíseach

Ar a dtugtar an Peirspictíocht Sícidinimiciúil freisin, féachann sé le dul i ngleic le conas a fhorbraíonn an phearsantacht agus an duine, ar bhealach a dtugann sé aghaidh freisin forbairt dhaonna. Ba é a bhunaitheoir, Sigmund Freud, príomh-thograí na teoirice pearsantachta seo. Chuala duine ar bith a ghlac rang síceolaíochta bunleibhéil an t-ainm cáiliúil seo, is dócha laistigh den chéad seachtain. Bhí sé seo agus measann go leor go bhfuil sé fós ina teoiric mhór i réimse na síceolaíochta pearsantachta. Chreid Freud go bhforbraíonn pearsantacht laistigh den óige agus go ndéantar é a mhúnlú trí ordú de chúig chéim d'fhorbairt shícghnéasach. Thug Freud “teoiric shícghnéasach na forbartha” ar a theoiric. Chreid Freud gur i ngach ceann acu stáitse an linbh cuirtear dúshlán os a gcomhair, cuirfidh an dúshlán seo coinbhleacht ar an bpáiste idir sraith thiomántáin bhitheolaíocha agus sraith ionchais shóisialta. Más rud é gur chóir don leanbh a ndúshláin a chur i gcrích ar bhealach atá inghlactha beidh an chéim forbartha sin críochnaithe go sásúil ag an leanbh sin. Dá mba rud é go n-éireodh le gach céim a chríochnú go rathúil bheadh ​​duine le pearsantacht aibí. Fuair ​​​​creideamh pearsantacht agus forbairt dhaonna Freud raidhse de leanúna dó agus roinnt acu a rachadh ar aghaidh ag múnlú na síceolaíochta lena gcuid teoiricí pearsantachtaí féin.

Bhí aithne mhaith ar Alfred Adler a bheith ina leantóir ag Freud, bhí sé mar a thabharfadh go leor sa phobal síceolaíochta “Neo-Freudian”. D'fhorbair sé a thuairim féin ar pheirspictíocht shícdinimiciúil na pearsantachta a bhí timpeallaithe ag smaoineamh an duine aonair agus coincheap na hísealchéime. Chreid sé go bhfuil daoine aonair ag iarraidh a dhéanamh i gcónaí le haghaidh mothúcháin inferiority. De réir Adler, an duine aonair ag fulaingt go coitianta ó an casta inferiority sa chás nach gcreideann siad gur fiú iad nó nach féidir leo tomhas a dhéanamh de réir chaighdeáin na sochaí. D'aontaigh Adler le Freud go bhforbraíonn pearsantacht san óige, áfach, níor chuir sé an oiread béime ar fhorbairt ghnéasach. Ina áit sin, chuir sé béim ar thrí cinn ríthábhachtach freagrachtaí nach mór do gach duine bualadh le chéile. Is tascanna ceirde, tascanna sochaíocha, agus tascanna grá iad na hoibleagáidí sin. Múnlaíonn gach ceann díobh seo duine aonair agus a phearsantacht. Trí thascanna ceirde, chreid Adler go raibh an duine aonair D'fhoghlaim scileanna ríthábhachtacha chun slí bheatha a aimsiú a chuirfeadh ar a gcumas slí bheatha a thógáil. Tagraíonn tascanna sochaíocha do chumas an duine aonair tógáil agus cothabháil Tagraíonn tascanna cairdis agus grá de réir Adler do chumas an duine comhpháirtí a aimsiú chun caidreamh dlúth agus fadtéarmach a thógáil.. Chreid Adler go raibh na trí ghné ríthábhachtach d'fhorbairt an duine chomh maith lena fhorbairt phearsanta. Forlíonadh amháin a d’fhéadfadh feabhas a chur ar fheidhm chognaíoch ná Maignéisiam, faigh 7 bhfoirm maignéisiam le cinn maignéisiam ónár gcomhpháirtithe.

Neo-Freudian eile agus duine a bhfuil an-tionchar aige i réimse na síceolaíochta pearsantachta ná Erik Erikson. Cuireann teoiricí pearsantachtaí Erikson chun cinn go bhforbróidh pearsantacht duine ar feadh a saolré ar fad; tá a chreideamh fréamhaithe i bpeirspictíocht shíceasóisialta. Forbraíonn pearsantacht an duine aonair trí shraith idirghníomhaíochtaí sóisialta. Ní raibh sé ró-fonn, cosúil le go leor eile, ar chreideamh Freud gur forbraíodh pearsantacht trí chéimeanna gnéis. D’fhorbair Eric Erikson an teoiric ocht gcéim na pearsantachta, trí na céimeanna seo chreid sé gur fhorbair an duine aonair pearsantacht shláintiúil. Bhí forbairt shláintiúil na pearsantachta ag brath ar chríochnú rathúil gach céime. Is iad seo a leanas céimeanna Erikson: Iontaobhas vs Mistrust, Féinriail vs Náire, Tionscnamh vs. ciontacht, Tionscal vs Inferiority, Féiniúlacht vs. Mearbhall Róil, Intimacy vs Leithlisiú, Giniúint vs Marbhántacht, Ego Ionracas vs Éadóchas. Creidtear go bhfuil ról ríthábhachtach ag gach ceann de na céimeanna seo i bhforbairt pearsantachta an duine aonair, chreid Erikson go bhforbróidh duine aonair pearsantacht shláintiúil trí gach críochnú rathúil.

Tháinig Carl Jung ar an tábla lena bhreis féin ar pheirspictíocht shícidinimic theoiric na pearsantachta. Breathnaítear ar an smaoineamh a d’fhorbair sé mar chineál síceolaíochta anailísí. Ós rud é gur neo-Freudians iad na teoiriceoirí aitheanta go léir ar theoiric shícdinimiciúil na pearsantachta, ní haon iontas é go bhfuil comóntachtaí ar a laghad ag teoiric Jung le Freud, agus bhí cleamhnas ag Jung agus Freud le neamhfhios an duine aonair agus an ról atá aige i. forbairt agus pearsantacht. Mar sin féin, mórán cosúil leis na figiúirí thuasluaite, chuir Jung i gcoinne béim Freud ar ghnéasacht freisin. Tá smaoineamh Jung ar phearsantacht dírithe ar an rud ar a dtugtar an neamhfhiosach comhchoiteann. Chreid Jung go raibh teoiric Freud ar an neamhchomhfhiosach pearsanta uilíoch, ina bhfuil tá cosúlachtaí againn go léir i bpatrúin shíceolaíocha agus rianta de cuimhne. Chreid Jung go raibh na comóntachtaí seo le feiceáil i dtéamaí uilíocha atá le feiceáil trasna na litríochta cultúrtha, na healaíne, agus fiú i mbrionglóidí daoine. Jung ar a dtugtar na gnéithe comhchoiteanna de archetypes. Chreid Jung gur chruthaigh muid ár bpearsantacht bunaithe ar ár dtaithí comhfhiosach agus ar ár gcomhfhios. Tá ár bpearsantacht struchtúrtha mar chomhréiteach idir ár bhfírinne féin, agus an duine a bhfuil an tsochaí ag súil linn a bheith.

Is í Karen Horney an t-imreoir deireanach ach is cinnte nach bhfuil an t-imreoir is lú tionchar aige maidir le dearcadh sícidinimiciúil na pearsantachta. Ba í Karen an chéad bhean ag an am a fuair oiliúint mar síocanailísí Freudian. Dhírigh Horney freisin ar an duine gan aithne, ach in ionad díriú ar chéimeanna, nó gnéasacht, chreid sí in “imní gan aithne”. Chreid Horney go raibh an imní seo mar thoradh ar riachtanais nár comhlíonadh, agus mothúcháin uaigneas agus leithlisiú. Is féidir breathnú ar Horney mar chodarsnacht le Freud áit a gcáintear é as díriú ar fhir, díríonn sí ar mhná agus creideann sí an feimineachas atá ag dul chun cinn i réimse na síceolaíochta.

Chun athbhreithniú a dhéanamh ar na teoiricí is mó de phearsantachtaí an dearcadh sícidinimiciúil teoiric pearsantachta, is mó dírítear ar an aigne gan aithne, chomh maith le heispéiris ar luathfhorbairt. Creideann na teoiriceoirí seo go bhfuil ról ríthábhachtach ag a bhfuil taithí againn i mblianta tosaigh ár n-óige sa chaoi a bhforbraimid mar dhaoine aonair chomh maith leis an gcaoi a bhforbraíonn ár bpearsantacht. Cé go bhféadfadh difríocht bheag a bheith idir a gcuid smaointe, fanann a mbonn den neamhchomhfhiosach agus den óige mar a chéile. Déanaimis athbhreithniú ar na príomh-rannpháirtithe don pheirspictíocht seo agus ar a gcuid smaointe:

 • Sigmund Freud: Curtha tionchar trom ar luath-óige, chreid go raibh an fhorbairt neamh-chomhfhiosach agus gnéasach ríthábhachtach chun pearsantacht an duine a fhorbairt. Chuir Freud an smaoineamh chun cinn maidir leis na céimeanna forbartha sícghnéasach.
 • Erik Erikson: Creidtear go bhforbraíonn pearsantacht thar shaolré iomlán an duine, díorthaíodh teoiric shíceasóisialta na forbartha, agus teoiric ocht gcéim na pearsantachta.
 • Carl Jung: gan aithne comhchoiteann, archetypes, síceolaíocht anailíseach.
 • Alfred Adler: Inferiority casta, chreid go léir tá mothúcháin áirithe ag daoine is lú ná sin a chaithfidh siad aghaidh a thabhairt orthu trí dhúshláin a shárú. Creidtear go gcaithfidh an duine trí thasc a shárú; Saothair, Sochaíoch, agus Grá.
 • Karen Horney: Creidtear go raibh ról ríthábhachtach ag an neamhchomhfhiosach san fhorbairt agus go bhfuil fréamhacha imní gan aithne san óige. Is féidir le tuismitheoirí ról ríthábhachtach a bheith acu in imní gan aithne bunaithe ar cibé an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann siad riachtanais an linbh agus go n-éireoidh leo an leanbh a bhraitheann go bhfuil sé ag iarraidh agus a bheith slán in ionad a bheith uaigneach agus scoite. Thug sé feimineachas chuig réimse na síceolaíochta.

Teoiricí na bPearsantacht: Peirspictíocht Dhaonnaíoch

Dearcadh difriúil ar phearsantacht agus peirspictíocht dhifriúil ar theoiricí na bpearsantacht is ea an pheirspictíocht dhaonnachtach ar a dtugtar freisin mar dhaonnacht. Féachann peirspictíocht dhaonnach theoiric na pearsantachta le cuntas a thabhairt ar an duine ina iomláine agus an tuiscint ar nádúr an duine agus an duine a chur san áireamh. coinníoll. Diúltaíonn an dearcadh seo ar an tsíceolaíocht an cur chuige a ghlacann an dearcadh sícidinimiciúil. Creideann peirspictíocht shícidinimiciúil theoiric na pearsantachta go mór sa neamhchomhfhiosach chomh maith le béim mhór a chur ar eispéiris na luath-óige. Féachann teoiric phearsantachta na peirspictíochta daonnúla ar phearsantacht agus ar fhorbairt trí lionsaí na cinntinne, agus is iad fórsaí an neamhchomhfhiosach agus an instinct neamhréasúnach an príomhdhuine. Tiomána bhfeidhm taobh thiar dár pearsantacht, áfach, agus iompar.

Bhí an-tóir ar pheirspictíocht dhaonnach theoiricí na bpearsantacht toisc gur thairg sé trí rud nach raibh ag a réamhtheachtaithe; thairg sé tuiscint ar nádúr agus riocht an duine, suim níos mó agus níos leithne i staidéar a dhéanamh ar iompar daonna, agus ba chosúil go raibh modhanna níos praiticiúla ann maidir le teiripe shíceolaíoch a chleachtadh. Tá an Tá peirspictíocht daonnúil ar theoiric na pearsantachta bunaithe ar na bunsmaointe a bhfuil saorthoil ag daoine, go bunúsach go maith agus go bhfuil gá acu atá i láthair ó bhreith chun an domhan a fheabhsú, go bhfuil spreagadh bunúsach acu le bheith féin-iarbhírithe agus sásamh a fháil trí chomhlíonadh saoil, agus gur eispéiris chomhfhiosacha is tábhachtaí seachas an neamhfhiosach.

Murab ionann agus teoiric na pearsantachta sícidinimiciúla, níl sa teoiric phearsantachta dhaonnachtúil ach dhá phríomhtheoiric a thóg ar a bunchreidimh agus a rinne mar atá sé inniu. Is iad Carl Rogers agus Abraham Maslow an bheirt seo, agus tá an dá ainm coitianta i measc cúrsaí síceolaíochta ar fud an domhain. Ba é an príomhchreideamh a bhí ag Carl roger ná go bhfuil daoine go bunúsach go maith agus go rugadh iad le tiomáint bhunúsach chun iad féin agus an domhan a fheabhsú. Creideann Rodgers gurb é an fórsa a bhí taobh thiar d'iompar daonna agus pearsantacht an iarracht a bheith féin-iarbhírithe. Chun go bhféadfadh duine aonair pearsantacht shláintiúil a fhás agus a fhorbairt, chreid Rodgers go raibh trí rud de dhíth orthu; dáiríreacht, glacadh, agus ionbhá. D’aithin Rodgers cúig thréith ba cheart a bheith ag duine a bhfuil pearsantacht shláintiúil bainte amach aige nó aici; ba cheart go mbeidís oscailte le taithí a fháil, maireachtáil go heachtrúil, muinín a bheith acu as a n-instinct tosaigh, ba cheart go mbeidís toilteanach dul i mbaol agus bealach cruthaitheach machnaimh a bheith acu, agus ar deireadh, chreid sé go raibh saol lán le maireachtáil acu. Seachas creideamh Rodgers faoin rud a ligeann do dhuine pearsantacht shláintiúil a fhorbairt, is é an rud a thugann sé freisin go raibh a theoiric féin ar cad é an fórsa is mó taobh thiar de fhorbairt pearsantacht tá. Chreid Rodgers sa féinchoincheap, an smaoineamh cad is duine is é an rud is tábhachtaí a cheapann agus a chreideann fúthu féin in éineacht leis na fachtóirí thuasluaite a phearsantacht.

Ba é Abraham Maslow an príomhghníomhaí eile i bpeirspictíocht dhaonnúil theoiric na pearsantachta. Is é an ranníocaíocht is mó atá ag Maslow le réimse na síceolaíochta pearsantachta ná an ordlathas na riachtanas. Is pirimid é ordlathas riachtanas Maslow a chuireann an méid a chreidtear a chaithfidh duine a bhaint amach d'fhonn na bunriachtanais a chomhlíonadh, an bealach ar fad suas go dtí smaointe féinfhiúntais agus féin-iarbhírithe. Tá ordlathas riachtanas Maslow eagraithe i gcúig leibhéal, ag bun na bunriachtanais amhail bia, uisce agus éadaí. Ansin, de réir mar a thagann ardú ar na leibhéil is lú ár riachtanais bhunúsacha agus phríomha agus níos mó faoinár riachtanais níos airde. Chreid Maslow nach bhféadfadh an duine aonair leibhéil a shárú agus go gcaithfí gach leibhéal a bhaint amach sula ndéanfaí iarracht nó go mbainfí amach an chéad leibhéal eile. Déanann Carl Rogers agus Abraham Maslow argóintí láidre ar son na peirspictíochta daonnúla ar theoiric na pearsantachta, agus glacann an dá chur chuige comhchosúla. Mar sin féin, tá siad difriúil nuair a thagann sé chun an creideamh sna céimeanna forbartha nuair a thagann sé chun ordlathas riachtanais Maslow, tá an dá roinnt beagán. Chun forbhreathnú gairid a thabhairt ar an bpeirspictíocht daonnúil ar theoiric na pearsantachta a bhfuil sé mar aidhm aici féachaint ar an duine agus ar nádúr an duine chun forbairt a mhíniú:

 • Carl Rogers - Saolaítear daoine le maitheas ingraine, agus déanann na daoine dúchasacha a ndícheall chun an mhaith a dhéanamh, agus iad féin agus an domhan níos fearr. Chreid Rogers go mór i saor-thoil agus cinntitheacht an duine.
 • Abraham Maslow - In ionad béim a leagan ar mhaitheas dúchasach agus ar shaorthoil, chuir Maslow béim láidir ar dhaoine aonair a fhorbairt trí ordlathas riachtanas. Ar a dtugtar an t-athair na teoiric daonnúla.

Teoiricí na bPearsantacht: Dearcadh tréithe 

Baineann teoiric thetrait na pearsantachta le saintréithe uilíocha a thagann le chéile chun pearsantacht an duine a mhíniú, a aimsiú agus a thomhas. Cé go bhféadfadh tréithe a bheith uilíoch ar bhealach, creideann taighdeoirí go bhféadfadh tuiscint níos fearr a fháil ar cad iad na tréithe seo agus cad iad na himpleachtaí a bhaineann leo i dtéarmaí pearsantachta agus iompair go bhféadfadh siad tuiscint níos fearr a fháil ar na difríochtaí idir daoine aonair. Cuireann peirspictíocht thréith na teoirice pearsantachta i bhfad níos mó béime ar thréithe is féidir linn a fheiceáil i ndáiríre. Má bhí tú riamh ag smaoineamh “cén fáth a mbíonn leisce ar mo chara i gcónaí nuair a thagann cás nua i láthair?” ansin bheadh ​​​​tú ag díriú ar tréith ar a dtugtar introversion. Tá sé mar aidhm ag peirspictíocht trait na pearsantachta breathnú ar thréithe mar seo agus trí seo, b’fhéidir go bhfaighfimid tuiscint níos fearr ar an bhfáth go gcinneann an cara sin leisce ort i gcásanna nua nó cén fáth nach féidir lenár gcara suntasach eile a bheith sásta triail a bhaint as an mbialann nua sin. nó aon eispéireas nua eile. Is beag béime a chuir peirspictíocht thréith theoiricí na bpearsantacht ar an gcomhfhiosach nó ar an neamhfhiosach, ar óige an duine aonair, nó ar aon cheann de na gnéithe eile ar chuir na teoiricí pearsantachta roimhe seo an-bhéim ar. Ina áit sin, cuireann an dearcadh trait teoiric pearsantachta béim a chur ar ghnéithe aonair de phearsantachtaí nó de thréithe agus ansin na gnéithe sin a úsáid chun gnóthú a tuiscint níos doimhne de cad is pearsantacht ann.

Ó thaobh tréithe teoiric na pearsantachta de, tá trí phríomhfhigiúr ann a d'fhorbair an teoiric phearsantachta seo isteach sa mhéid a thuigimid inniu. Is iad na trí cinn seo; Hans Eysenck, Raymond Cattell, agus Robert McCrae agus Paul Costa. Déanaimis dul beagán níos doimhne ar gach ceann de na rannchuiditheoirí seo agus féachaint ar a smaoineamh ar theoiric na pearsantachta.

Chreid Hans Eysenck go bhfuil toisí ag an bpearsantacht agus chreid sé go bhféadfaí é a bhriseadh síos go heasnamh agus introversion, cobhsaíocht mhothúchánach agus néarachas. Is éard is extroverts iad siúd a bhaineann taitneamh as a bheith ag dul as oifig, taitneamh a bhaint as eispéiris nua, agus díreach ag dul lasmuigh dá chrios compord; tá an domhan de ghnáth i gcónaí nua eachtraíochta dóibh. Ansin ní mór dúinn introverts, introverts go ginearálta na daoine a choimeádann leo féin níos mó. Introverts taitneamh a bhaint as gnáthamh, grúpaí beaga, agus ag fanacht laistigh dá chrios chompord. Tá cobhsaíocht mhothúchánach agus néarachasacht againn ansin. Is féidir le cobhsaíocht mhothúchánach a bheith mar thréith ag duine muiníneach i mothúchán tosaigh an gut, is annamh a bhíonn an dara buille faoi thuairim, agus gan ach slándáil a ghlacadh ina gcuid mothúchán i gcoitinne. Is féidir neuroticism a shainmhíniú mar éagobhsaíocht mhothúchánach. Is minic a bhíonn na daoine seo ar an imeall, béim, an-irritable, ná a ghlacadh cáineadh go maith, agus go ginearálta níos lú spraoi a bheith thart. Tá mé cinnte go bhfuil aithne againn ar fad ar dhuine a bhfuil cuma mar seo air.

Bhí tuairim beagán difriúil ag Raymond Cattell. Cé gur fhan sé dírithe ar thréithe, toisc gur chuir sé le teoiric thréith na pearsantachta, chreid sé go raibh 16 thréith phearsantachta ann a d’fhéadfaí a úsáid chun na difríochtaí idir daoine aonair a chinneadh. Na 16 thréith a chreid Cattell a bheith;

 • Abstractedness
 • Tuiscint
 • Ceannas
 • Cobhsaíocht Mhothúchánach
 • Beatha
 • Oscailteacht Athraithe
 • Foirfeacht
 • Réasúnú
 • Prolateness
 • Riail-Chonaic
 • Féinmhuinín
 • Dána Sóisialta
 • Íogaireacht
 • Teannas
 • warmth

Tá mé cinnte go bhfuil go leor cásanna tar éis tagairt a dhéanamh do chara mar dhuine ró-íogair, nó mar dhuine mar dhuine te, nó fiú ró-imní. Cé gur féidir na tréithe seo a úsáid chun pearsantacht a thomhas, is féidir iad a úsáid ar shlite eile freisin. Is féidir iad a úsáid i gcomhairliú mar, comhairleoireacht caidrimh, cinneadh a dhéanamh ar an réimse oibre is fearr a oireann dó, agus go leor cásanna eile. Cibé an bhfuil a fhios againn é nó nach bhfuil, tá ról an-tábhachtach ag teoiricí agus pearsantacht inár saol.

Is iad Robert McCrae agus Paul Costa an bheirt dheireanach a chuir le dearcadh trait na teoirice pearsantachta a luafaimid. Ba iarracht beirte a rinne siad le réimse na teoirice pearsantachta. Thug siad isteach cúig theoiric mhóra na pearsantachta a bhfuil an-tóir uirthi sa lá atá inniu ann. Caithfidh mé a admháil go bhfuil an ranníocaíocht seo thar a bheith suimiúil dom, go príomha mar gheall ar an tionscadal deiridh a bhí agam i mo chuid síceolaíocht turgnamhach rang a bhí thart ar an teoiric. Deir na cúig mhórtheoiric go bhfuil cúig phríomhghné ag baint le pearsantacht. Is iad na gnéithe sin; Oscailteacht, Coinsiasacht, Sliocht, Aontachta, agus Néarachasachas. Is minic a thagraítear don teoiric phearsantachta seo mar OCEAN i ranganna síceolaíochta. Tagann gach tréith le liosta de dhealuithe is féidir a úsáid chun hipitéis a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le duine aonair cothrom i gcásanna áirithe.

Rannpháirtithe móra le peirspictíocht thréith theoiric na pearsantachta:

 • Hans Eysenck: Toisí don phearsantacht. Extraversion agus introversion, Cobhsaíocht mhothúchánach agus Neuroticism.
 • Raymond Cattell: Creideamh i 16 ghné de phearsantacht.
 • Robert McCrae agus Paul Costa: Chruthaigh na cúig teoiricí móra maidir le pearsantachtaí, OCEAN

Teoiricí na bPearsanachtaí: Dearcadh Cognaíoch Sóisialta

Cuireann teoiric phearsantachta na peirspictíochta sóisialta cognaíocha an smaoineamh chun cinn go bhfuil foghlaim bhreathnaitheach, féin-mhuinín, agus is é tionchar cásanna tríd an saol an rud is tábhachtaí i bhforbairt pearsantachta. Albert Bandura agus Julian Rotter a dhíorthaigh an teoiric phearsantachta seo.

Chreid Bandura go bhfuil tionchar ag pearsantacht ní hamháin ar athróg amháin ach ar go leor mar feidhmeanna cognaíocha, iompar, agus comhthéacs cásanna go léir teacht le chéile agus ról mór a imirt. Nuair a luann Bandura feidhmeanna cognaíocha, tá sé ag tagairt d'aon rud a d'fhoghlaim nó a luadh cheana i bpearsa aonair ar nós creidimh agus ionchais shóisialta. Trí iompar a bhí Bandura ag tagairt do na himeachtaí ina bhfuil muid ag ceachtar dearfach nó diúltach luach saothair mar sin ag foghlaim nó ag diúltú bealaí áirithe aisteoireachta. Mar chomhthéacs, bhí Bandura ag tagairt do na cásanna ina bhfuil foghlamtha againn nó ina ndiúltaimid do na bealaí aisteoireachta. Ba chéim thábhachtach í seo sa tsíceolaíocht phearsantachta toisc gurbh í an chéad teoiric a dhírigh ní hamháin ar an timpeallacht nó ar a n-iompraíocht, ach ina ionad sin, thug sé creidiúint don dá cheann chomh maith leis an gcomhthéacs a mbíonn tionchar leanúnach acu ar a chéile.

Oiliúint Inchinn CogniFit

Oiliúint Inchinn CogniFit: Traenálann agus neartaíonn inniúlachtaí cognaíocha riachtanacha ar bhealach optamach agus gairmiúil.

An dara tionchar an sóisialta cognaíoch Peirspictíocht fear darbh ainm Julian Rotter. Íosluchtaigh smaointe Banduras maidir le forbairt pearsantacht Chuaigh Rotter céim níos faide agus d'fhorbair sé an rud a ghlaoigh sé air lócas rialaithe. Shainmhínigh Rotter é seo mar an méid rialaithe a fheictear ina saol. Chreid sé go raibh sé seo ina fhachtóir mór i bhforbairt na pearsantachta Rotter bhris suas a smaoineamh ina dhá chuid, an lócas inmheánach an rialaithe agus an seachtrach lócas rialaithe. Is é an lócas rialaithe inmheánaigh ná an creideamh go bhfuil smacht ag duine ar a n-iompar agus a shaol mar aon lena thorthaí. Is é an lócas seachtrach rialaithe ná an tuairim go mbíonn tionchar ag a dtimpeallacht ar a n-iompraíocht, agus ar cad a tharlaíonn ina saol.

 • Albert Bandura: Creidtear go ndeachaigh feidhm chognaíoch, comhthéacs, agus iompar i bhfeidhm ar a chéile i gcónaí i bhforbairt pearsantachta.
 • Julian Rotter: Lócas rialaithe inmheánaigh agus sheachtraigh.

Teoiricí na bPearsantacht: Conclúid

Tá pearsantacht fós, go dtí an lá inniu, ar cheann de na hábhair is mó staidéar agus díospóireachta faoi ábhair sa tsíceolaíocht. Tá sé ar cheann de na hábhair is mó a phléitear i gcoitinne, fiú lasmuigh den tsíceolaíocht. Nuair a insíonn tú do chairde faoi dháta a bhí agat, cé chomh minic is a dhéanann tú cur síos láithreach ar a bpearsantacht? Tá mé cinnte go bhfaighidh tú féin go minic ag míniú cé chomh flaithiúil, bog-labhartha, greannmhar, dea-bhéasach, nó sásta a bhí do dháta. Táim beagnach cinnte freisin go bhfuil tú ag míniú na ngnéithe diúltacha de phearsantacht do dháta. B'fhéidir go raibh ort, ar an drochuair, a mhíniú go raibh do dháta drochbhéasach, neamhaireach, amh, feargach, fuar in ionad te, nó fiú brónach.

Tá pearsantacht ar cheann de na hábhair is tábhachtaí i réimse na síceolaíochta toisc go bhfuil sé ar cheann de na saincheisteanna is mó a bhaineann le beagnach gach duine. Tá pearsantacht uilíoch, tá ceann ag gach duine. Trí staidéar a dhéanamh ar theoiricí pearsantachtaí agus conas a fhorbraíonn pearsantacht, ní iarracht é a fhreastalaíonn ní hamháin ar shraith nó ar dhaonra áirithe daoine, ach ar gach duine ar fud an domhain. Beag beann ar inscne, cine, aois, reiligiún, tá pearsantacht ag gach duine comhdhéanta de thréithe éagsúla.

Mar is féidir linn a chonclúid ón alt seo, nach iad na cinn amháin a chuir béim ar theoiricí na bpearsantacht, is léir go bhfuil cuid de na cinn is mó intinn sa tsíceolaíocht tá machnamh déanta ar an gceist chéanna. Má smaoinímid i ndáiríre faoi, tá sé suimiúil go mb'fhéidir gur chuir muid na ceisteanna céanna le cuid de na daoine is cáiliúla tionchar a imirt ar go leor réimsí éagsúla. Is í an phearsantacht a dhéanann gach duine againn uathúil, tá tréithe éagsúla againn go léir agus teaglaim éagsúla tréithe a ligeann dúinn a bheith mar an duine sinn. Is í ár bpearsantacht a chuireann ar ár gcairde sinn go léir, agus ar a bhfuil grá agus cúram an duine againn. Mar sin, an chéad uair eile a idirghníomhaíonn tú le duine éigin, déan iarracht nóiméad a ghlacadh agus machnamh a dhéanamh ar cad a d’airigh go leor de na daoine a luadh cheana “cad is pearsantacht ann agus conas a fhorbraíonn sí”? Le haghaidh spraoi beag breise, b'fhéidir gur féidir leat smaoineamh ar do chuid teoiricí féin ar phearsantachtaí. Cé a fhios, b'fhéidir lá amháin go maith a bheith ag staidéar agus ag caint faoi do chuid teoiricí pearsantachtaí!

tagairtí

(nd). Ar ais 10 Iúil, 2018, ó https://study.com/academy/lesson/hans-jurgen-eysenck-personality-theory-lesson-quiz.html

(nd). Ar ais 10 Iúil, 2018, ó http://www.apa.org/pubs/books/4316810.aspx

(nd). Síceolaíocht gan teorainn. Ar ais 10 Iúil, 2018, ó https://courses.lumenlearning.com/boundless-psychology/chapter/social-cognitive-perspectives-on-personality/

(nd). Síceolaíocht gan teorainn. Ar ais 10 Iúil, 2018, ó https://courses.lumenlearning.com/boundless-psychology/chapter/psychodynamic-perspectives-on-personality/

Cherry, K., & Gans, S. (2017, 20 Iúil). Cad is Pearsantacht ann agus Cén Fáth a Bhfuil Tábhacht ag baint leis? Ar ais 10 Iúil, 2018, ó https://www.verywellmind.com/what-is-personality-2795416

Cherry, K. (2018, 4 Eanáir). 16 Fachtóirí a Dhéanann Do Phearsantacht. Ar ais 10 Iúil, 2018, ó https://www.verywellmind.com/cattells-16-personality-factors-2795977

Cherry, K. (2018, 25 Aibreán). Cad iad na 4 Peirspictíocht ar Phearsanta? Ar ais 10 Iúil, 2018, ó https://www.verywellmind.com/personality-perspectives-2795950

Roinn na Síceolaíochta. (nd). Ar ais 10 Iúil, 2018, ó https://psychology.fas.harvard.edu/people/raymond-cattell

McLeod, S. (2014, 01 Eanáir). Sól Mac Leoid. Ar ais 10 Iúil, 2018, ó https://www.simplypsychology.org/carl-rogers.html

McLeod, S. (2014, 01 Eanáir). Sól Mac Leoid. Ar ais 10 Iúil, 2018, ó https://www.simplypsychology.org/carl-jung.html

McLeod, S. (2015, 01 Eanáir). Sól Mac Leoid. Ar ais 10 Iúil, 2018, ó https://www.simplypsychology.org/humanistic.html

McLeod, S. (2018). Ordlathas Riachtanas Maslow. Ar ais 10 Iúil, 2018, ó https://www.simplypsychology.org/maslow.html

N., & MS, P. (2015, 19 Meitheamh). Cad is pearsanacht ann? sainmhíniú PEARSANTA (Foclóir Síceolaíochta). Ar ais 10 Iúil, 2018, ó https://psychologydictionary.org/personality/