Li pran sèlman 3 sesyon yon semèn ak 20 minit yon sesyon pou ede w fè chanjman!

Jwenn CogniFit Brain Training App sou Google Play

CogniFit se depi lontan yon zouti ou fè konfyans pou fòmasyon nan sèvo, ede plizyè santèn milye itilizatè ranfòse chemen neral yo.

Tout pwodwi CogniFit yo te devlope atravè yon kolaborasyon ant klinisyen, sikològ, syantis kognitif, chèchè medikal, edikatè, ak enjenyè lojisyèl.

Se fondasyon sa a nan pi bon pratik syantifik ki te pèmèt nou kreye kokenn zouti kognitif ak bati patenarya ki gen anpil valè ak ekip rechèch atravè mond lan.

Paj sa yo se pou enfòmasyon sèlman. Nou pa vann okenn pwodwi ki trete kondisyon yo. Pwodwi CogniFit pou trete kondisyon yo kounye a nan pwosesis validation.

Si w enterese tanpri vizite Platfòm rechèch CogniFit