ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರದೇಶ

ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರದೇಶ

ಮಿದುಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಾರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಮೆದುಳಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜನರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಟದಲ್ಲಿ, ಮೆದುಳಿನ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಸೊಲೇಟರಲ್ ಅಮಿಗ್ಡಾಲಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬಾಸೊಲೇಟರಲ್ ಅಮಿಗ್ಡಾಲಾ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ - ಉದಾರತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಸುಕು ಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

CogniFit ಅರಿವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮೆದುಳಿನ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.