अध्यात्मिक युद्ध - भयानक शत्रू

अध्यात्मिक युद्ध हे सर्व तुमच्या डोक्यात आहे

आपण यापासून सुरुवात करूया - आध्यात्मिक युद्ध ही जगाप्रती आपली विकृत प्रतिक्रिया आहे आणि आपले शस्त्र ठेवण्याची कारणे सापडेपर्यंत ती आपल्या सर्वांसाठी एक वास्तविकता आहे. आपल्या डोक्यातील गोंधळामुळे मनःशांती अराजकतेत बदलते. पण जर आपण भयंकर, स्वार्थी लोकांच्या जगात राहतो, तर आपल्याला त्रास कसा होणार नाही? चला स्वतःला एक शहाणा माणूस शोधूया. कदाचित ते मदत करू शकतील.

काही उत्तरे मिळविण्यासाठी, अनेक शहाणे आकडे उपलब्ध आहेत, परंतु काहीतरी सांगते की उत्तर रोममध्ये सापडेल.


"वाईट माणसांकडून कोणतीही चूक न करण्याची अपेक्षा करणे हा वेडेपणा आहे: ते अशक्यतेची मागणी करत आहे."

मार्कस ऑरेलियस - रोमचा सम्राट

आध्यात्मिक युद्ध
सेनेका - अगदी फोटोजेनिक नाही, पण मुलगा हुशार आहे!

अध्यात्मिक युद्ध - भयानक लोक सर्व काही नष्ट करतात

तर, तुम्ही महान रोमन तत्त्वज्ञ सेनेकाकडे जा, सल्ला शोधत आहात. तो त्याच्या छोट्या अपार्टमेंटचा दरवाजा उघडतो आणि आतमध्ये आपले स्वागत करतो. सेनेका रिमोट कंट्रोल शोधत असताना तुम्ही एका ढेकूळ सोफ्यावर बसता. तो संगीत नाकारतो आणि नम्रपणे तुमच्या बोलण्याची वाट पाहत बसतो.

तुम्ही त्याला सांगा की तुम्ही कुठे पाहता तिथे भयानक लोक कसे आहेत. “मी कॉल करतो अध्यात्मिक युद्ध" तुम्ही समजावून सांगा "अशा दु:खी लोकांनी वेढलेले असताना मला शांती कशी मिळेल." तो आपली लहान दाढी खाजवतो आणि लांब सोडतो "हम्म". डोळे घट्ट मिटून जणू तीव्र एकाग्रतेने तो शेवटी म्हणतो, "मला वाटतं... तुम्हाला संपूर्ण मानवजातीला क्षमा करावी लागेल... आपल्यापैकी प्रत्येकाला." तो तुमची निराश अभिव्यक्ती पाहतो. या माणसाकडून तुम्हाला अधिक सखोलतेची अपेक्षा होती. म्हणजे, त्याच्याकडे एक प्रतिनिधी आहे.

आध्यात्मिक युद्ध
मानव; क्षमाशील आणि अक्षम्य.

"तुम्ही गंभीरपणे विचार करता की लोकांना वाईट गोष्टींपासून दूर ठेवल्याने माझे आध्यात्मिक युद्ध संपेल?" तुम्ही म्हणता.

सेनेका शांतपणे दीर्घ श्वास घेतो आणि हळूवार स्वरात विचारतो, “दोष देणे योग्य आहे का मुले… बालिश असल्याबद्दल?". विचारशील स्वरात तुम्ही प्रतिसाद द्याल "नाही, मला वाटत नाही... पण..." आणि तुमचा आवाज दूर जातो. “मला मुलांची अडचण नाही. तथापि, प्रौढांना कोणतेही निमित्त नसते. ”

आध्यात्मिक युद्ध
मुलांना क्षमा करणे सोपे आहे, परंतु ते अक्षम्य बनतात.

अध्यात्मिक युद्ध - जन्मतः वाईट

सेनेका त्याच्या बुकशेल्फकडे उडी मारतो आणि शिडीवर चढतो. तो खूप तरुण माणसाच्या चपळाईने अगदी वर पोहोचतो… आणि मग बायबल तयार करतो. तो त्यावरून क्षणभर झटकून तो उघडतो आणि एका रेषेवर बोट ठेवतो. ते वाचले "येशू रडला". त्या सर्व आहे. "आता मला सांग तो का रडला?" सेनेका तुमच्याशी पुन्हा सामील होण्यासाठी शिडीवरून काळजीपूर्वक खाली येतो. "मी ऐकत आहे" तो म्हणतो.

"सोपे" तुम्ही म्हणता "कारण त्याने पाहिले की मानव जात वाईट आहे." 

सेनेका तुमच्या उत्तराचा विचार करतो आणि उसासे टाकतो "पुरुषांची बुद्धी गोंधळलेली असते, आणि ते फक्त चूक होण्यास मदत करू शकत नाहीत, परंतु चुकीचे जाणे आवडतात"

“मला वाईट वाटतं” तुम्ही म्हणता.


"ज्याला तुम्ही गुन्हेगार म्हणता तोही सुखाच्या मागे लागला आहे."

सद्गुरु

सेनेका हळूच डोके हलवते. "नाही, खरोखर वाईट नाही." (दीर्घ विराम) "स्वतःला आणि एकमेकांना दुखावणाऱ्या मूर्ख, बिघडलेल्या, अर्थपूर्ण लहान मुलांसारखे"

तुम्ही होकार द्या आणि जोडा "कोणताही मनुष्य जन्माने शहाणा नसतो" ज्याला सेनेका हसून प्रतिसाद देते.

“चांगले” तो म्हणतो.

आध्यात्मिक युद्ध
कोणीही शहाणा जन्माला येत नाही, पण तुम्ही शहाणे होऊ शकता.

अध्यात्मिक युद्ध - सत्य आणि चहा

"चहाचा कप?" सेनेका दयाळू हसत म्हणतो.

"हो, धन्यवाद" तुम्ही प्रतिसाद द्या. म्हणून, सेनेका किचनकडे झुकतो, आणि तुम्हाला तो थोडावेळ गोंधळताना ऐकू येतो.

तुम्ही सेनेकाच्या ऑफिसभोवती बघू लागाल. आपण किती आरामदायक आहात हे लक्षात येते वाटत तेथे. छान माणूस, हा सेनेका. तो हळूच दार उघडतो आणि चहाचा कप तुमच्या आत टाकतो हात. "विचार?" तो विचारतो.

"चहा बद्दल?" तुम्ही प्रतिसाद द्याल आणि सेनेकाने डोळे फिरवले. “अरे… मानवजाती चुकीच्या पद्धतीने स्वार्थी आणि मूर्ख आहे आणि त्यामुळे मला बरे कसे वाटेल असे तुम्हाला म्हणायचे आहे?”

सेनेका तुमच्‍या स्‍पॅप्‍प टोनवर खूप हसतो “आम्ही तेच आहोत. आम्ही देखील अद्भुत आहोत. आपला स्वभाव फक्त तसाच आहे.”


जो माणूस स्वतःवर प्रेम करतो आणि इतरांवर प्रेम करतो, तो निसर्गावरही प्रेम करतो

ओशो

तू भुसभुशीत. "हे एक निमित्त वाटते"

“एक निमित्त नाही, फक्त सत्य आहे. कोणताही विचारी माणूस निसर्गावर रागावत नाही.

अध्यात्मिक युद्ध - द लाँग वॉक होम

आध्यात्मिक युद्ध
मौनाचा आनंद घेत आहे.

तुम्हाला असे वाटते की तुम्ही जाणे चांगले होते. सेनेका तुमच्यासोबत दारात येतो आणि तुम्हाला त्याचा हात देतो. "राग तुमच्यासाठी चांगला नाही, तुम्हाला माहिती आहे?" तो हसत हसत म्हणतो, आणि तुम्ही बाहेरच्या जगात दिवाबत्तीत पाऊल टाकता. रात्रीच्या गडद आकाशाखाली तुम्ही धुक्याच्या रस्त्यावरून घरी फिरता. ज्याप्रमाणे तुम्ही शांततेचे कौतुक करायला सुरुवात करता, त्याचप्रमाणे तुम्हाला नशेत असलेल्या लोकांचा एक टोमणा ऐकू येतो ज्यात गाण्यासारखे काहीतरी आहे. त्यांच्यापैकी एक जण रस्त्यावर टिनच्या डब्याला लाथ मारत आहे असे देखील वाटते. आरडाओरडा आणि किंकाळ्या हळू हळू दूर दूर जातात. तू मान हलवून म्हणा "माणसं" एक उसासा सह.

ब्रेंडन सी. क्लार्क

(संदर्भ: सेनेका – द डायलॉग्स – लेटर टेन)

पुढे वाचा

कॉग्निफिट संज्ञानात्मक मूल्यांकन, मेंदू प्रशिक्षण आणि डिजिटल उपचारांसाठी जागतिक उपाय ऑफर करते जे न्यूरोलॉजिकल समस्यांना मदत करू शकते.