Het Pygmalion-effect: kan wat van ons wordt verwacht onze paden bepalen?

Het Pygmalion-effect

Het Pygmalion-effect. Denk aan een basketbalcoach die hun team aanmoedigt zich voor te stellen dat de bal in de ring gaat vlak voordat ze een schot nemen, het Pygmalion-effect zou zeggen dat er een grotere kans is dat de bal erin gaat vanwege de positieve verandering in de houding, en de verwachting dat het in de ring zal gaan.

Je hebt misschien nog nooit gehoord van het Pygmalion-effect, maar als je een rol van student tot CEO hebt gehad, is het effect in alle aspecten van ons leven actief. Het Pygmalion-effect maakt het idee dat de kracht van positief denken kan resulteren in positieve resultaten - gewoon door je perspectief te veranderen. Nu vraag je je waarschijnlijk af of het echt werkt en zo ja, hoe dan? Is het ons geluk of onze verwachtingen? Blijf lezen om meer te weten te komen.

Het Pygmalion-effect en de verwachtingen

Wat is het Pygmalion-effect?

Het Pygmalion-effect komt van het Grieks mythe van Pygmalion, een beeldhouwer, die ervan droomde een standbeeld te maken dat aan al zijn ideeën over de perfecte vrouw voldeed en op wie hij op zijn beurt smoorverliefd werd. Voordat hij zijn standbeeld begon te maken, wist hij dat hij wilde dat het al zijn verwachtingen, zijn houding en zijn overtuigingen van waar hij zijn energie in zou steken, zou vertegenwoordigen. De uiteindelijke factoren die hem zo invloedrijk maakten, waren dat Pygmalion hogere verwachtingen had van zijn werk, wat hem positief motiveerde om te slagen en daardoor betere en zelfs verbeterde resultaten zag.

Sindsdien heeft de moderne psychologie Pygmalion en zijn standbeeld gebruikt als een voorbeeld van de schijnbaar dwaze, hoewel doelgerichte verwachtingen in de realiteit. We verwijzen soms naar het Pygmalion-effect als het Rosenthal-effect. Deze naam is te danken aan het unieke klaslokaal studies onder leiding van Dr. Robert Rosenthal en Lenore Jacobson. De onderzoekers wilden zien of het Pygmalion-effect kan worden gebruikt in een schoolomgeving waar leiders, in dit geval leraren, ertoe kunnen worden gebracht hun verwachtingen over hun volgers, in dit geval de prestaties van studenten, te veranderen. Rosenthal deed dit door een IQ-test aan studenten die willekeurig werden geëvalueerd om docenten te informeren over de scores van studenten die "intellectuele bloeiers" zouden kunnen zijn, zoals die namen aan hun docenten werden gegeven. Na het onderzoek kregen alle leerlingen de originele IQ-test en het resultaat was dat de 'intellectuele bloeiers' in de lagere schoolgroepen hoger scoorden dan de niet-bloeiende controlegroepen. Rosenthal en Jacobson voorspelden en schreven deze resultaten toe aan de hogere verwachtingen van de leraren van potentiële 'bloeiers' dan degenen die niet-bloeiers waren, omdat deze leiders verwachtingen hadden gesteld en geloofden dat de volgers beter zouden presteren en als resultaat hadden ze dat ook.

Door de kracht van Pygmalion in werking te zien, had de studie de menselijke maatstaf voor andere psychologische fenomenen, zoals sociale leertheorie en zelfeffectiviteitstheorie, en nu nieuwere gebieden zoals positieve psychologie. De Pygmalion Effect en de kracht van positieve psychologie kan niet alleen uw arbeidsethos verbeteren, maar zelfs in hoe u uzelf ziet en hoe u de wereld ziet.

“Behandel een man zoals hij is, en hij zal blijven zoals hij is. Behandel een man zoals hij zou kunnen zijn, en hij zal worden wat hij zou moeten zijn." - Ralph Waldo Emerson

Wat is de redenering achter het Pygmalion-effect?

Je vraagt ​​je waarschijnlijk af of deze theorie wel zo eenvoudig is als het klinkt en dat een mentaliteitsverandering net zo effectief kan zijn als Rosenthal en andere psychologen beweren. Beginnen, mens natuurlijk heb van tijd tot tijd het gevoel dat sommige doelen gewoon buiten bereik zijn. Deze ideeën creëren ongewenste angst symptomen en gevoelens van onzekerheid. Hoewel we in de loop van de tijd hebben geleerd dat deze gevoelens natuurlijk zijn en nuttig kunnen zijn om ons te helpen door te gaan met de nodige motivatie en we de bevestiging van binnenuit onszelf vinden (intrinsieke motivatie), en van anderen, dat alles goed komt.

Maar het idee dat anderen ons kunnen motiveren of bevestigen is niet nieuw. Toen we baby's waren, huilden we en we wisten dat onze verzorgers er zouden zijn om ons te verzekeren dat alles in orde was en het was gewoon een kwestie van hoe ze ons konden kalmeren. Wanneer we deze gevoelens ervaren als ouder worden, hebben we geen behoefte aan deze bevestiging, omdat onze vormende relaties van onze ouders en mensen van wie we houden ons verzekerden dat de angst zou verdwijnen. Toen we naar school gingen, wisten we dat onze leraren ons ook konden geruststellen en bevestigen dat, ja, het is mogelijk en ja, je kunt het. We nemen dit idee en gebruiken het als aanmoediging en hopen op een dag succesvol te zijn in onze levensinspanningen.

Het Pygmalion-effect

Het Pygmalion-effect

De psychologie achter het Pygmalion-effect werkt met het concept van zelfeffectiviteit binnen de sociale leertheorie dat plaatsvindt tijdens onze fundamentele jaren van ontwikkeling. Self-efficacy is de overtuiging van iemands vermogen om specifieke taken uit te voeren en is gericht op sociale media leertheorie en sociaal cognitief theorie. Albert Bandura, een gerenommeerd ontwikkelingspsycholoog en vrome theoreticus op het gebied van sociaal leren, omschrijft self-efficacy als een uitbreiding van de sociale leertheorie en dat we vier bronnen hebben van ons eigen gevoel van zelfeffectiviteit: prestaties uit het verleden, plaatsvervangende ervaring, verbale overtuiging en emotionele signalen. Pygmalion-effect wordt vaak gebruikt bij verbale overtuigingskracht om op te treden als een aanmoedigingsinstrument van onze collega's of gezagsdragers. Het gebruik van het Pygmalion-effect voor verbale overtuigingskracht wordt algemeen beschouwd als een vorm van self-fulfilling prophecy die stelt dat geloven dat iets waar is, het waar zal maken, volgens een literatuuronderzoek naar self-efficacy op de werkplek door Fred Lunenburg van Sam Houston State Universiteit.

Een andere manier om over het Pygmalion-effect te praten is een vorm van self-fulfilling prophecy of het placebo-effect. De self-fulfilling prophecy is genoeg in iets geloven om het waar te maken - en werkt op dezelfde manier als het placebo-effect. Een eenvoudig voorbeeld zou zijn dat als je hoofdpijn hebt, je een ibuprofen zou kunnen nemen om de pijn te verlichten, maar als je een pil zou nemen waarvan je niet wist dat het eigenlijk een suikerpil of een placebo was, zou je toch op zijn minst een beetje opgelucht zijn van je pijn, omdat je dacht: "Ik heb de pijnstiller genomen en daarom zal mijn pijn weg zijn." De theorie schrijft toe dat met de verwachtingen die je in de functie van de pil stelde, je uiteindelijk veranderde hoe je de effecten ervan wilde ervaren, of het nu de echte pil was of gewoon een placebo. Dergelijke experimenten met het placebo-effect zijn cruciaal binnen medisch en psychologisch onderzoek. De theorie van sociaal leren gaat over onze bevestiging in onze gedachten en onze overtuigingen zijn veranderd om onze resultaten positief te beïnvloeden, en in dit voorbeeld is het het verlichten van pijn. In het Pygmalion-effect had de beeldhouwer een bepaalde verwachting van zijn standbeeld, en hij geloofde op zijn beurt dat zijn resultaten zijn verwachtingen zouden weerspiegelen.

Pygmalion-theorie gebruikt leiders en volgers als een manier om onze gedachten en gedragingen te beïnvloeden en heeft aangetoond diepgaand te zijn voor mensen in leiderschapsrollen zoals een leraar of een baas. Een truc om het moreel en de productiviteit te verhogen die veel leiders gebruiken, is het effect van Pygmalion, omdat het niet alleen de groei en productiviteit van een werkplek of schoolomgeving ten goede komt, maar het de prestaties van ondergeschikten verbetert door zichzelf tot positieve bevestigingen te leiden die hen de kracht geven om te bereiken moeilijke taken en problemen oplossen.

Hier is een korte video van Jeroen De Flander die een nuttig visueel voorbeeld geeft om samen te vatten wat we hebben gezegd over het Pygmalion-effect

Dus is het Pygmalion-effect voor alles nuttig?

Pygmalion's Effect is voor velen een game changer. We weten dat het de motivatie, bevestiging en werkethiek kan verbeteren. Deze oefening kan erg handig zijn als het correct wordt gedaan, omdat we de andere kant van de weg riskeren theorie en die persoonlijk beperkingen die er ook kunnen zijn. We kunnen dit zien als een tweesnijdend zwaard; het belangrijkste principe van het Pygmalion-effect is dat hogere verwachtingen tot betere resultaten leiden, maar de andere kant is dat ook lagere verwachtingen ook zullen leiden tot verminderde of zelfs ongewenste resultaten.

Wanneer we ons gestrest of angstig voelen, kan het gemakkelijk zijn om in een gat van zorgen en verdriet te glippen over het doel dat onmogelijk lijkt, wat ons er vervolgens toe leidt het doel volledig uit de weg te gaan. Deze andere kant van het Pygmalion-effect heet het Galatea- of Golem-effect en is ook een self-fulfilling prophecy. Het Galatea-effect herinnert ons eraan dat onze geest soms een valstrik kan zijn en dat onze gevoelens niet altijd de waarheid zijn, maar met positieve leiders en bevestigende leraren kan het het grootste verschil maken in hoe we onszelf en ons grote potentieel zien.

Bij kinderen heeft het pygmalion-effect een zekere invloed. We horen ouders vaak naar hun kinderen verwijzen als "verlegen, of onhandig of ondeugend". Al deze bijvoeglijke naamwoorden leiden ertoe dat ouders bepaald gedrag van hun kinderen verwachten. Dit kan op zijn beurt een rol spelen in hun persoonlijkheidsontwikkeling, ook al is het het tegenovergestelde van wat we zouden willen.

Dit gebeurt wanneer we ons er niet van bewust zijn dat het zelfbeeld van een kind gebaseerd is op de verwachtingen en overtuigingen die anderen in hen plaatsen, vaker gezagsdragers zoals ouders of leraren.

Wat we een kind vertellen over zijn capaciteiten, heeft rechtstreeks invloed op wat hij denkt dat hij kan. Net zoals angst de neiging heeft om angsten te veroorzaken, kan zelfvertrouwen, zelfs als het is geïnfecteerd door een derde partij, ons vleugels geven om te stijgen. 

Het Pygmalion-effect: de take-away

Om na te denken over het Pygmalion-effect, waren het de hoge motivatie en verwachtingen van Pygmalion die hem in staat stelden zijn self-fulfilling prophecy te realiseren, niet een gebrek aan ambitie of strijd die hij zijn acties had kunnen laten bepalen. denkpatronen en Brain Training kan de meest nuttige manier zijn om ons te laten zien wat ons potentieel en onze capaciteiten werkelijk zijn, of we nu denken dat we ze hebben of niet. Het Pygmalion-effect kan een van de nuttigste manieren zijn om onze doelen te bereiken en ons waardevol en waardig te voelen in onszelf en in onze gemeenschappen.

Onze vrienden en onze families zijn onze grootste cheerleaders en motivators, dus als we ooit het gevoel hebben dat we het moeilijk hebben of hulp nodig hebben, kan ons wenden tot onze dierbaren de verandering brengen die we in onszelf moeten zien ten goede. Denkpatronen helpen je ook om redeneringen achter worstelingen en negatieve gevoelens met betrekking tot motivatie en productiviteit te laten zien, wat in dat geval een hulpverlener of een specialist is die je kan helpen negatieve denkpatronen te identificeren en eraan te werken, en om in het algemeen elk doel te bereiken!

Referenties

Lunenburg, FC (2011). Zelfeffectiviteit op de werkplek: implicaties voor motivatie en prestaties. Internationaal tijdschrift voor management, zaken en administratie, 14(1), 1-6.