Stačí 3 sedenia týždenne a 20 minút sedenia, ktoré vám pomôžu urobiť zmeny!

Získajte aplikáciu CogniFit Brain Training na Google Play

CogniFit je už dlho dôveryhodným nástrojom na trénovanie mozgu, ktorý pomáha stovkám tisíc používateľov posilniť nervové dráhy.

Všetky produkty CogniFit boli vyvinuté prostredníctvom spolupráce medzi klinickými lekármi, psychológmi, kognitívnymi vedcami, lekárskymi výskumníkmi, pedagógmi a softvérovými inžiniermi.

Práve tento základ vedeckých osvedčených postupov nám umožnil vytvoriť fantastické kognitívne nástroje a vybudovať hodnotné partnerstvá s výskumnými tímami po celom svete.

Tieto stránky sú len informatívne. Nepredávame žiadne produkty, ktoré liečia stavy. Produkty CogniFit na liečbu stavov sú momentálne v procese validácie.

Ak máte záujem, navštívte Výskumná platforma CogniFit