Duhen vetëm 3 seanca në javë dhe 20 minuta në seancë për t'ju ndihmuar të bëni ndryshime!

Merr aplikacionin CogniFit Brain Training në Google Play

CogniFit ka qenë prej kohësh një mjet i besueshëm i trajnimit të trurit, duke ndihmuar qindra mijëra përdorues të forcojnë rrugët nervore.

Të gjitha produktet e CogniFit janë zhvilluar përmes një bashkëpunimi midis klinicistëve, psikologëve, shkencëtarëve njohës, studiuesve mjekësorë, edukatorëve dhe inxhinierëve të softuerit.

Është ky themel në praktikat më të mira shkencore që na ka lejuar të krijojmë mjete fantastike njohëse dhe të ndërtojmë partneritete të vlefshme me ekipet kërkimore në mbarë botën.

Këto faqe janë vetëm për informacion. Ne nuk shesim asnjë produkt që trajton kushtet. Produktet e CogniFit për trajtimin e kushteve janë aktualisht në proces vërtetimi.

Nëse jeni të interesuar ju lutemi vizitoni Platforma Kërkimore CogniFit