Det tar bara 3 sessioner i veckan och 20 minuter per session för att hjälpa dig att göra förändringar!

Skaffa CogniFit Brain Training App på Google Play

CogniFit har länge varit ett pålitligt verktyg för hjärnträning som hjälper hundratusentals användare att stärka nervbanorna.

Alla CogniFits produkter har utvecklats genom ett samarbete mellan kliniker, psykologer, kognitionsvetare, medicinska forskare, utbildare och mjukvaruingenjörer.

Det är denna grund i vetenskapliga bästa praxis som har gjort det möjligt för oss att skapa fantastiska kognitiva verktyg och bygga värdefulla partnerskap med forskarteam runt om i världen.

Dessa sidor är endast för information. Vi säljer inga produkter som behandlar tillstånd. CogniFits produkter för att behandla tillstånd är för närvarande i valideringsprocess.

Om du är intresserad besök gärna CogniFit Research Platform