Çocukluk Çağı Demansı ve Erken Teşhis

çocukluk bunaması

çocukluk bunaması

Çocukluk Çağı Demansı – Eksiksiz Bir İnceleme

Dikkat edilmesi gereken bazı erken uyarı işaretleri arasında hafıza kaybı, kafa karışıklığı ve konsantrasyon, kavrama, öğrenme veya iletişim sorunları yer alır. Ayrıca kişilik değişikliklerine dikkat edin.

Test Doktorlarının Güvenini Kullanın - Çocukluk Çağı Demansı

çabuk ol hafıza testi çocukluk bunaması için bir tarama olarak, MemTrax hafıza testi en yaygın olarak kullanılan bilişsel test ve demansın erken saptanmasında istatistiksel anlamlılık gösterir.

çocukluk bunaması

Tam bir takip için bizim Bilişsel Değerlendirme Bataryası. seni izlemeye başla ve sevdiğin zaman içinde kişinin bilişsel işlevi.

Yenilikçi beyin jimnastiği programlarımızla, içinizdeki nöronları uyaran kişiselleştirilmiş bir deneyim elde edebilirsiniz. beyniniz ve beyninizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Araştırmalar göstermiştir ki, bizim Zeka Oyunları bilişsel gerilemeyi tersine çevirebilir ve Alzheimer hastalığı ile çocukluk çağı demansını önlemeye yardımcı olabilir.

Çocukluk bunaması olan çocuklar ne kadar yaşar?

Çocukluk çağı demansı gerçekleri ve istatistikleri. Bu, kistik fibroz gibi yaygın rahatsızlıklarla doğanları içermez. Her 11 dakikada bir çocuk ölüyor Alzheimer hastalığı. Yılda 42,000 kişi ölüyor. yaş ortalaması demans henüz 27 yaşında. Ulusal Enstitüye göre Yaşlanma.

Demansa yakalanmak için en erken yaş kaçtır?

çocukluk bunaması
çocukluk bunaması

Demanslar genellikle gençlerde teşhis edilmez ve çocukluk çağı bunama bozuklukları nadir görülür. Yaşlı insanların yaklaşık %60'ında 50 ila 70 yaş ve üstü arasında bunama vardır. Tipik olarak, Genç Yaşlı bunaması, Erken Yaş bunaması veya İş Hayatı Demansı terimleri, bir kişiye çocukluk çağı bunaması değil, daha genç yaşta bunama teşhisi konduğunda kullanılır.

Geç infantil demans ve niemann pick tip c tanısı yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkar ve çocuklar çocukluk bunamasında hızla ilerler. Araştırma çocuk hastanesi ilerici beyni durdurmak için mücadele ediyor beyin demir birikimini önlemek için metabolizma lizozomal bozuklukları daha iyi anlayın ve hasar verin.

Yetişkinler, iletişim kuran kişilikten yoksun oldukları için daha fazla araştırma yapmak için daha fazla araştırma yapmakta zorlandıklarından, çocukluk bunaması için yaşam beklentisi acımasızdır. Nöbetler kaybetmek ve işitme kaybı, doğuştan gelen hatalarla el ele gider.

Çocukluk bunaması geçer mi?

Çocukluk çağı demansları yaygın olarak nöronal ceroid lipofasinoz olarak bilinir. 14 farklı nlc hastalığı bulmak mümkündür. Şu anda bu 14 hastalığın hiçbiri tedavi edilmedi.

Çocukluk Demansının Nedenleri

Çocuk bunamasının en yaygın nedeni, lizozomal ve gen ifade. Küresel olarak NCL ölümlerinin sayısı, 78 kişi başına şaşırtıcı bir şekilde %100,000'dir ve çocukluk bunamasının önde gelen nedenlerinden biridir.

NCL'ler, beyinde şiddetli nörodejenerasyonlar ve nöronlarda lipofloresan depolama malzemesinin birikmesi ile karakterize edilir. Farklı NCL türleri için sınıflandırma, hastalığa neden olan bir genden hastalığa neden olan bir gene kadar geniş ölçüde değişir. Erken teşhis, daha iyi bir tedaviye ve bunun yaşam beklentisinin artmasına yardımcı olabilir. nadir genetik bozukluk.

Çocukluk Çağı Demansına Neden Olan Diğer Lizozomal Depo Hastalıkları

NCL'lere ek olarak, tip A Niemann's Pick hastalığı ve mukolisakkaridoz dahil olmak üzere diğer lizom deposu bozuklukları çocukluk bunamasına neden olabilir.

NPP, çocukluktan gençlere kadar küçük çocuklarda bulunan başka bir nörodejeneratif hastalıktır. Genellikle "NPC1" veya "NPC-2" genlerindeki bir mutasyon, otoimmün hastalıkların gelişmesine neden olabilir.

Bozukluk, zayıf lipitlerin ve kolesterol sentezinin bir sonucudur ve çocukluk bunamasında beyin, karaciğer, dalak ve akciğerlerde yağ asitlerinin birikmesi ile karakterize edilir. NPC, okul çocukları farkında olmadığında öncelikle semptomatik bunamaya neden olur.

Çocukluk Demansı Belirtileri

çocukluk bunaması
çocukluk bunaması

Hastalığın başlangıcını olabildiğince erken yakalamaya çalışmak için, diğer çocuklarla etkileşimde sorun yaşama, anormal iletişim kuran kişilik, nöbetler, çocuğun deneyimi, yaşam tarzı hatalarının anormal birikimi gibi yaygın bunama semptomlarına dikkat edin. Belki bir çocuk hastanesini ziyaret etmeyi düşünün ve çocukluk bunaması sonuçlarını görün.

Hücre tiplerini analiz edebilir ve çocukluk bunaması için önemli bir rol oynayan genetik bileşeni araştırabilirler. AP0E4/4 Genetik test bilgisi, bunamaya büyük katkıda bulunur. Çocukluk çağı demansı sonuçlarını farklı yaşlarda ortaya çıkan yetişkin formlarıyla karşılaştırmak için farklı grupların semptomlarını araştırmaya yönelik daha fazla araştırma devam etmektedir.

Bir çocuğun deneyimi travmatik ve kişiliktir. değişiklikler hastalık başlangıcı ile yaşamda acı çektikçe ortaya çıkabilir. Uzman ekip, nöronal seroid lipofusinoz, peroksizomal hastalık nörodejenerasyonu veya başka bir nadir genetik bozukluk gibi çocukluk çağı bunamalarının teşhisinin konulmasına yardımcı olabilir.

Çocukluk Çağı Demans Bozuklukları

çocukluk bunaması
çocukluk_dementia

İlerleyen beyin hasarı, işitme kaybına, beyinde demir birikmesine, epileptik nöbetlere, hafıza kaybı, kafa karışıklığı sorununa, hiperaktiviteye neden olabilir. duygusal sorunlar, ilerleyici motor beceri kaybı ve farklı yaşlarda bilişsel işlev kaybı. Tedavilerin daha iyi anlaşılması ve etkili tedaviler için daha fazla bilgi gereklidir.

Kufs hastalığı, metabolizma lizozomal bozukluklar, niemann pick tip c, sanfilippo için klinik çalışmalar devam etmektedir. sendrom, nöronal ceroid lipofusinozlar ve peroksizomal hastalık nörodejenerasyonu.

Erken bebeklik veya geç infantil nöronal ceroid lipofusinoz, doğuştan gelen hatalardan kaynaklanır ve çocukluk bunaması için hızla ilerler. Genç hastaların daha fazla araştırılması ve genetik testler yardımcı olabilir etkilenen çocuklar ve etkilenen aileler neyle uğraştıklarını daha iyi anlarlar.

Çocukluk bunaması ile hangi hastalığın olabileceğini belirlemek için uzman bir ekibe ihtiyaç duyulabilir. Batten hastalığı diğer çocuklarda ve çektikleri şekillerden farklı olabilir. Bu hastalıkları olan çocukların çoğunda beyin metabolizması ve retina dejenerasyonu görülür.

NCL'de palyatif tedavinin özel yönleri

Bu sorunlardan birkaçı, NCL hastalığı teşhisi konan bir kişinin palyatif tedavisini içerir. Bir hastada daha sonra iletişim kurmanın zorluğu nedeniyle tanıma zordur. Acı verici deneyim bir uzman tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir.

In Çocuklarda karın ağrısı neden olabilir Gastrointestinal hipertrofi veya yetersiz beslenme ile, ancak diğer birçok neden göz önünde bulundurulmalıdır. Nöbetler kaybeder, çocuklarda hiperaktivite duygusal sorunlar, çocukluk çağı demansını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Erken teşhisin, çocukluk bunaması ile karşı karşıya kalan çocuklar için erken ölüme karşı en iyi tedavi olabileceğine dair kilit noktalar devam etmektedir. Çoğu hasta benzer demans deneyimine sahip olduğundan, farklı gruplarda belirtiler göstermeye bakın. bozulması bilişsel yetenekler küçük çocukların gelişiminde her zaman belirgin değildir.

Hafıza Kaybı Karışıklık Sorunu

Çocuklarda ve genç erişkinlerde bunama daha çok, hücre içi depolama malzemelerinin birikmesiyle bağlantılı, nadir görülen bir lizozomal depolama bozuklukları grubu olan nöronal ceroidlipofusinozlara (NCL) atfedilir. Klinik özellikler değişebilir ve bir bireyin yaşı 18 ile 29 arasındadır. NCL'leri teşhis etmek zordur çünkü 14 neftalizmal NCL tanımlanmıştır ve çocukluk çağı demansı olan çocuklarda yüksek fenotipik varyasyonlar görülmektedir.

NCL hastalıklarının genetik spektrumu

çocukluk bunaması
çocukluk bunaması

Bugüne kadar 14 NCL vardır, 14'ü açıklanmıştır. Çoğu durumda, tipik NCL semptomları ve karakteristik hücre depolama materyali sunmalarına rağmen, NCL geni bilinen tüm ncl genlerinde tanımlanmamıştır. Hücre içi lokalizasyon ve kusurlu NCL proteinlerinin işlevleri farklıdır: Dört NCL tipi, lizostomial enzimlerdeki (CLS2, CLS10 ve CSN13) kusurlardan, diğerleri ise transmembranary RNA'daki kusurlardan kaynaklanabilir. NCL gelişimine neden olan bir mutasyon, çocukluk bunamasında yaygın bir semptomdur.

NCL hastalıklarının klinik spektrumu

Çoğu NCL formunda hastalar başlangıçta sağlıklıdır ve normal olarak gelişir. Semptomlar, yavaş ama amansız bir şekilde ilerleyen görme kaybı, epilepsi ve motor bozukluğu içerir. Tanı anındaki yaş, yetişkinlik yaşı kadar erken başlar. Semptomların sayısı farklıdır. Küçük bir çocukta ilk belirtiler, psikomotor aktivitede duraklamalar veya tarif edilemez epilepsi olabilir. Çocuklar semptom göstermeye başladıklarında, genellikle görme problemleriyle başlarlar ve ardından bunama gelişir.

Siz veya sevdiğiniz biri çocukluk bunaması belirtileri gösteriyorsa, doktorunuzla konuşun. CogniFit herhangi bir tıbbi tavsiye sunmaz. Bu blog sadece eğlence ve eğitim amaçlıdır. Çocukluk çağı kanseri çok daha yaygındır, ancak çocukluk çağı bunaması da dünyanın dört bir yanındaki insanlara zarar veren başka bir korkunç hastalıktır.

Çocukluk Kanseri - çocukluk bunaması

Çocukluk çağı kanseri bir kanser türüdür çocukları etkiler. Tedavi edilebilir, ancak erken yakalamak önemlidir. Çocukluk çağı kanserinin pek çok farklı türü vardır ve hepsinin farklı şekilde tedavi edilmesi gerekir. Çocukluk bunamasına benzer şekilde, erken teşhis ve tedavi, bir çocuğun kanseri yenmesi için sahip olduğu en iyi şanstır. harika ücretsiz demans bakımı kaynak bu linkte bulunabilir.