Chỉ mất 3 buổi mỗi tuần và 20 phút mỗi buổi sẽ giúp bạn thay đổi!

Tải xuống ứng dụng đào tạo trí não CogniFit trên Google Play

CogniFit từ lâu đã trở thành một công cụ rèn luyện trí não đáng tin cậy, giúp hàng trăm nghìn người dùng củng cố các con đường thần kinh.

Tất cả các sản phẩm của CogniFit đã được phát triển thông qua sự hợp tác giữa các bác sĩ lâm sàng, nhà tâm lý học, nhà khoa học nhận thức, nhà nghiên cứu y tế, nhà giáo dục và kỹ sư phần mềm.

Chính nền tảng này trong các phương pháp khoa học tốt nhất đã cho phép chúng tôi tạo ra các công cụ nhận thức tuyệt vời và xây dựng mối quan hệ hợp tác có giá trị với các nhóm nghiên cứu trên khắp thế giới.

Những trang này chỉ dành cho thông tin. Chúng tôi không bán bất kỳ sản phẩm nào điều trị các điều kiện. Các sản phẩm của CogniFit để điều trị tình trạng bệnh hiện đang trong quá trình xác nhận.

Nếu bạn quan tâm vui lòng truy cập Nền tảng nghiên cứu CogniFit